Úřední deska

Ředitelské volno

30.4.2024

Ředitelka školy vyhlašuje z organizačních důvodů volno na 13. května 2024 podle §24 Školského zákona (školení pedagogů).

Schůzka rodičů předškoláků

5.2.2024

Schůzka rodičů předškoláků se bude konat 13. února 2024 od 15 hodin v budově mateřské školy. Rodiče se tam dozvědí všechny informace o zápisu do první třídy, do přípravné třídy. 

Ředitelská volna

14.9.2023

Ředitelka školy vyhlašuje z organizačních důvodů volno na dny 29. září 2023 a 12. února 2024 podle §24 Školského zákona.

Schůzky v prvních třídách 2023/2024

8.6.2023

Vážení rodiče budoucích prvňáků ZŠ a MŠ Sázava,

první třídní schůzka se uskuteční ihned po slavnostním přijetí Vašich dětí do školy, 4. 9. v kmenových třídách.

Zápis do školní družiny

27.4.2023

Zápis žáků druhých a třetích tříd do školní družiny se uskuteční  ve dnech 17. - 19. května 2023 vždy od 13:00 do 16:00 v hlavní budově ŠD (areál MŠ). Rodiče budoucích prvňáčků přihlášku podávali již při zápisu.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete také poslat emailem na jirina.svobodova@zssazava.cz

Přihlášku si můžete stáhnout zde, nebo ji obdržíte v ŠD.

Volné pracovní místo

6.6.2022

ZŠ a MŠ, nám. Voskovce a Wericha 290, 285 06 Sázava přijme od školního roku 2022/2023 učitelku/učitele pro 2. stupeň s aprobací chemie, fyzika, matematika, pracovní výchova, informatika.

Kontakt: reditelstvi@zssazava.cz, tel.: 327 321 114

Zápis do MŠ - rozhodnutí

16.5.2022

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli v sekretariátu školy rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Přehled rozhodnutí v příloze.

20220516145959738.pdf

Zápis do školní družiny 

Зарахування на групу продовженого дня

9.5.2022

Zápis do školní družiny pro budoucí 2. a 3. ročník proběhne  19. a 20.5.2022 v prostorách hlavní budovy školní družiny. 

Зарахування на майбутній 2-й та 3-й рік проходитиме 19 та 20 травня 2022 року в головній будівлі групи продовженного дня. 

Složení nové Školské rady

10.11.2021

Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

za zřizovatele:

za pedagogy:

za zákonné zástupce:

První jednání Školské rady se bude konat ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 17,00 hodin.

  Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ

Výsledky voleb.doc

Výsledek voleb do Školské rady

27.10.2021

Základní škola a mateřská škola Sázava oznamuje, že volby do Školské rady z řad zákonných zástupců konané dne 26. 10. 2021 jsou z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.

Jelikož dle pravidel volebního řádů nebyli zvoleni členové Školské rady ani na základě opakované výzvy, členy Školské rady jmenuje ředitelka školy.

Z řad zákonných zástupců jsou jmenovaní tito členové: Mgr. Prchalová Markéta, Mgr. Randula Oldřich, Štědrová Martina.

Oznámení na web.docx

Úprava času konání voleb do Školské rady

19.10.2021

Dodatek k oznámení o vyhlášení voleb do Školské rady na místa členů za zákonné zástupce:

Vzhledem k podnětům ze strany zákonných zástupců je upraven čas voleb - volby proběhnou 26.10. 2021 od 7:45 do 17:00

18.10.2021

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

Kandidáti pro volby do Školské rady

18.10.2021

Kandidátní listina pro volby zákonných zástupců do Školské rady, které se budou konat 26.10.2021.

Kandidátka - rodiče oznámení (1).doc

Volby do Školské rady

1.10.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 26.10. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 10. 2021 do 12,00 hodin.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

Vyhlášení voleb.doc
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Oznámení

1.10.2021

Základní škola a mateřská škola Sázava oznamuje, že volby z řad zákonných zástupců konané dne 30. 9. 2021 jsou z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.

Termín k podání nových návrhů na kandidáty a termín voleb do školské rady z řad zákonných zástupců bude zveřejněn na webových stránkách a na budově školy.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava


Kandidáti pro volby do Školské rady 

16.9.2021
Kandidátka - rodiče oznámení.doc

Volby do Školské rady

2.9.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 30. 9. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 9. 2021 do 12,00 hodin.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

20210902092858213.pdf
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Zrušení voleb do Školské rady

30.6.2021

Základní škola oznamuje, že na základě usnesení Rady města Sázava byly zrušeny volby do Školské rady z řad pedagogů konané dne 2.6.2021 a z řad zákonných zástupců konané 10.6.2021.

V tuto chvíli zřizovatel připravuje nový volební řád, po jehož schválení bude možné vyhlásit nové volby. 

Děkujeme za pochopení

Nabídka zaměstnání

17.6.2021

Základní škola hledá učitele/učitelku pro všeobecné předměty vzdělávání žáků 2. stupně. Podmínky: VŠ vzdělání, trestní bezúhonnost.

Nástup v měsíci srpnu 2021 nebo dle dohody. Plný pracovní úvazek. 

Životopisy zasílejte na email: reditelstvi@zssazava.cz, pro více informací volejte na telefon 327 321 114.

Výsledky voleb do školské rady

15.6.2021

Na základě výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

Kompletní složení nové Školské rady bude zveřejněno, až zřizovatel jmenuje své zástupce.

Kandidátní listina pro volby do Školské rady

1.6.2021

volby ŠR 2021.pdf
kandidátka volby ŠR 2021.pdf

ředitelské volno 14.6.2021

28.5.2021

Na pondělí 14. června 2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - kvůli školení pedagogů. 

Nabídka zaměstnání

3.5.2021

Základní škola hledá učitele/učitelku fyziky a chemie. Podmínky: VŠ vzdělání, trestní bezúhonnost.

Nástup v měsíci srpnu 2021 nebo dle dohody. Plný pracovní úvazek. 

Životopisy zasílejte na email: reditelstvi@zssazava.cz, pro více informací volejte na telefon 327 321 114.

ředitelské volno 19.5.2021

27.4.2021

Na středu 19. května 2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - kvůli školení pedagogů. 

Informace o volbách nové Školské rady

27.4.2021

Ředitelka ZŠ a MŠ Sázava vyhlašuje volby do Školské rady. Volby zástupců pracovníků školy proběhnou 2. června 2021, volby zástupců  zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou 10. června 2021 v prostorách školy od 8 do 17 hodin na označeném místě.

Kandidátem do ŠR může být kterákoli osoba starší 18 let, funkční období členů ŠR je 3 roky.

Návrhy na kandidáty pro volbu zástupců pracovníků školy podávají pracovníci školy, pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků návrhy podávají zákonní zástupci nezletilých žáků. Návrh na kandidáta musí být projednán a odsouhlasen navrhovaným kandidátem. Písemný návrh se souhlasem kandidáta lze podat na podatelně ZŠ nejpozději 14 dnů před konáním voleb, tj. do 19.5. (zástupci pracovníků školy) nebo do 27.5. (zástupci zákonných zástupců)

Kandidátka bude k dispozici týden před konáním voleb. 

Další podrobnosti najdete ve volebním řádu ŠR na webu školy https://www.zssazava.cz/rodice/skolska-rada.

Nabídka zaměstnání

25.11.2020

Základní škola a mateřská škola Sázava vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní/mzdová účetní. Jedná se o hlavní pracovní poměr, plný úvazek 40 hod./týdně, nástup leden 2021.

Minimální požadavky: ukončené střední vzdělání s maturitou, praxe 5 let, znalost práce na PC, praxe ve školství a znalost programů Helios Fenix a Avensio výhodou. 

Případní zájemci mohou doručit svůj životopis nejdéle do 18.12.2020 na sekretariát školy, vhodit do schránky na budově školy nebo zaslat na email: reditelstvi@zssazava.cz.

Zrušení ředitelského volna

11.11.2020

Ředitelka školy ruší původně vyhlášené ředitelské volno na pondělí 16.11. a středu 18.11., protože plánované školení pedagogů se neuskuteční. 

Omezení akcí pořádaných školou

Škola v souladu s doporučením MŠMT ruší ve školním roce 2020/2021 všechny akce, které nejsou nezbytně nutné pro naplnění školního vzdělávacího programu a při nichž dochází k vyšší koncentraci lidí

Nabídka zaměstnání

8.7.2020

ZŠ a MŠ Sázava hledá nového zaměstnance na pozici SPRÁVCE TĚLOCVIČNY od 1.9.2020. Místo vhodné pro důchodce. V případě zájmu vhoďte obálku s žádostí a kontaktem do schránky na budově školy.  

Ředitelské volno ve dnech 29.6. a 30.6. se ruší

Ředitelka školy ruší dříve vyhlášené ředitelské volno ve dnech 29.6. a 30.6.

Nabídka zaměstnání

19.2.2020

ZŠ a MŠ Sázava hledá

Bližší informace poskytne sekretariát školy - tel. 327 321 114, reditelstvi@zssazava.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Základní škola a mateřská škola oznamuje rodičům, že vzhledem k probíhající chřipkové epidemii vyhlašuje ve čtvrtek 6. února a v pátek 7. února 2020 ředitelské volno pro všechny žáky školy

V době ředitelského volna bude v provozu školní družina, která přijme žáky 1. stupně, kteří jsou zcela zdraví a pro něž nemohou zákonní zástupci zajistit hlídání. Školní družina bude v provozu do 16,00 hodin. 

Žáci, kteří školní družinu nenavštěvují a pro něž nemohou zákonní zástupci zajistit hlídání, se sejdou v 8,00 v budově školy. 

Školní jídelna bude v provozu, odhlásit obědy si musí zákonní zástupci žáků.


Důležitá informace

Stávka pracovníků ve školství

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Sázava informuje rodiče, že většina pedagogických pracovníků se připojuje ke stávce, která proběhne ve středu 6. listopadu 2019. Tento den proto nebude probíhat ve škole vyučování, bude držen jen nad žáky dozor v době od 8,15 do 13,00 hod.

Ředitelství zároveň sděluje, že od 12,00 hodin do 16,30 hodin bude zajištěn provoz školní družiny. Obědy si musí ve školní jídelně odhlásit žáci či jejich zákonní zástupci.

ředitelské volno 30. 9. 2019

26.9.2019

Na pondělí 30. září 2019 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - kvůli školení pedagogů. 

Nabídka zaměstnání

25.8.2019

ZŠ a MŠ Sázava hledá

s nástupem od 1.9. 2019. Bližší informace poskytne sekretariát školy - tel. 327 321 114, reditelstvi@zssazava.cz.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

16.4.2019
Správní řízení - výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020