Školní rok 2013/2014

archiv

Připomeňte si některé z událostí školního roku 2013/2014

Sázava má talent

Poprvé na naší základní škole byla uskutečněna soutěž Sázava má talent. V úterý 17.12. proběhlo 1. kolo,  v pátek 20.12. pak celá škola sledovala finálové kolo.

V prvním kole vystupovalo 25 účastníků. Nejdříve se představila malá holčička Slávinka z přípravné třídy. Pak následovali soutěžící od 1. do 9. třídy. Slyšeli jsme spoustu hezkých vystoupení, ale několik nepovedených čísel.

"I my jako 9.B jsme se zúčastnili soutěže s písní Cesta. Byli jsme hodně nervózní, ale naši trému jsme překonali. Když jsme dozpívali, všichni porotci zvedli číslo 10. Byli jsme šťastní, že to mělo velký úspěch. V pátek do finále půjdeme s písničkou Půlnoční a doufáme, že budeme stejně dobří jako předtím," řekla Katka z deváté B.

"Jak jsme vystupovali, tak trému bylo hodně vidět a i cítit. Kolegyně vedle mě mi málem umačkala ruku. Nejvíc se mi líbily holky ze 6.B, které zpívaly The Best Song Ever," svěřila se Markéta z devítky.

Pátečnímu finále předcházelo předávání cen a diplomů žákům, kteří vyhráli některou z předmětových soutěží, nebo úspěšně reprezentovali školu.

Pak se před celou školou představili finalisté. Někteří se na finále připravili, vylepšili svůj vzhled a vybrali jinou písničku. Zajímavým číslem bylo vyprávění v podání Sáry Chládkové, s velmi pěkným divadelním přednesem. U diváků nejvíc uspěla Linda Hebertová z 9.A, ale porota jako nejlepší výkon ocenila sborový zpěv třídy 9.B.

Vánoční výstava

Dne 18.12. se konala výstava v prostorách naší školy. Bylo zde hodně věcí, výrobky, které dělali žáci základní školy. Výrobky byly různé, od nejrůznějších přáníček až po světla z kláštera, které vyráběli žáci 9.B. Obzvláště krásné byly hvězdy, také ovečky a aby se naladila správná vánoční atmosféra, nechyběli ani kapři.

Na zahájení výstavy vystoupil sbor pod vedením paní učitelky Danuše Šimonové včetně živého betlému. Zpívaly se vánoční koledy, které přinášely onen krásný vánoční pocit. K dokonalosti mi tu chybělo jen linecké cukroví.

Rok co rok se výstava opakuje, tak doufám, že se příště povede stejně jako letos.

4. třídy na Chaloupkách

27.1 – 31.1.2014 strávili žáci IV.A+B na ekologickém pobytu na Chaloupkách. 

Děti si užily opravdu zimní týden se sněhem a mrazem. Naučily se krmit hospodářská zvířata a také se dozvěděly zajímavosti o jejich chovu. Zkusily si vyrobit máslo a sýr. Naučily se mlátit obilí, mlít mouku a upéct chléb. Děti si vyzkoušely, jak se vyčesává a spřádá vlna a také si vyráběly plstěné kuličky a tkaly koberečky. Velmi se jim líbila práce s včelím voskem, každý si vyrobil svíčku a umotal vlastní knot. Ruční papír různých barev a tvarů si odvezl domů každý žák. Ráno chodily děti sypat krmení ptáčkům do krmítek a během celého dne je pozorovaly za oknem a snažily se určit o jaký druh ptactva se jedná. Velmi dobrodružné bylo kácení stromu a řezání dřeva na topení. 

Na svém pobytu děti poznaly staročeské hry a vyzkoušely si svou odvahu při bojové večerní hře. 

Český den proti rakovině

Ve středu 14. května 2014 sázavské náměstí Voskovce a Wericha rozkvetlo žlutými kvítky měsíčku lékařského. Probíhal totiž 18. ročník sbírky Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha, a tak do ulic vyrazili dobrovolníci ve žlutých tričkách - žáci 9. ročníku.  V Sázavě jste mohli přispět také v mateřské školce a ve školní družině.  Za minimální příspěvek 20 Kč nabízeli kromě žlutého kvítku s modrou stužkou i letáček s informacemi o nebezpečí a prevenci karcinomu plic.

Celkem se letos podařilo vybrat 15 770 Kč, což je o 2146 Kč více než loni. Vybrané peníze budou použity na prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Týden s BESIPem

V posledním dubnovém týdnu proběhl na 1. stupni Týden bezpečnosti v silničním provozu. V pondělí 28.4. se uskutečnily besedy všech tříd s příslušníky policie ČR - praporčíkem L. Buldrou a podpraporčíkem Bc. V. Čermákovou na téma BESIP. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu a teoreticky si pravidla vyzkoušely na interaktivní tabuli.

V úterý 29.4. proběhly besedy se zdravotní sestrou z benešovské nemocnice paní Vosátkovou na téma první pomoc a záchranný systém. Děti, po teoretické přípravě, si samy vyzkoušely přivolání první pomoci na tísňovou linku, oživování člověka pomocí masáže srdce a naučily se stabilizovanou polohu. 

V dalších dnech si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na školním dvoře. Nejlepší cyklisté byli odměněni drobnými cenami. Na závěr děti napsaly testy z dopravní výchovy a zásad první pomoci.

Zpívání v Hospicu Dobrého pastýře

Dne 10.6.2014 jsme s paní učitelkou Keltnerovou jely do hospicu, který se nachází v Čerčanech. Společně jsme nacvičily pár písniček a doufaly, že se budou líbit. Když jsme dojely do Čerčan, měly jsme hodinový rozchod, a poté jsme došly k hospicu a čekaly, až se nás ujme pracovnice hospicu. Prošly jsme celý areál, povídaly si a paní psycholožka zodpověděla naše dotazy. Měly jsme strašnou trému a bály jsme se, že něco zkazíme. Ale všechno dopadlo dobře, strach z nás opadl a užily jsme si to. Po zpívání jsme si povídaly se starší paní, která nám vyprávěla, jak v hospicu šije látkové kytičky, které jsme následně dostaly a měly jsme z nich velkou radost. Obrovská poklona patří doktorům, sestřičkám a všem pracovníkům tohoto zařízení. Já osobně bych tuto práci nezvládla, proto je za to hodně obdivuji. Z výletu jsme si odvážely dobrý pocit, že jsme někomu udělaly radost a vykouzlily úsměv na rtech. Dále pro mě znamenalo hodně to, že právě v takovém prostředí jsem si uvědomila, co je v životě nejdůležitější. O prázdninách plánuji, že se tam pojedu podívat a třeba s sebou vezmu něco dobrého na zub nebo přečtu nějaké knížky. Je mi líto, že už znovu nepojedeme zpívat ve stejném složení spolužaček. 

Den her

Během Dne her 19.6. 2014 si žáci 2. stupně mohli vybírat z deseti různých stanovišť, na kterých probíhaly různé soutěže - fotbal, florbal, piškvorky, přehazovaná, twister, kvízy, deskové hry, partička...

O zábavu nebyla nouze, počasí taky vyšlo, co víc si přát :-) 

Sportovní den

Jako každý rok, tak i letos na 1. stupni proběhl Sportovní den. Podle dohodnutých pravidel se každý žák, ať sportovec nebo nesportovec, zúčastnil některé z  disciplin: běh na 50 m, přespolní běh, šplh na tyči, hod kriketovým míčkem, skok daleký, vybíjená. Do sportovních aktivit byli tudíž zapojeni všichni žáci.

Ti nejlepší v daných kategoriích obdrželi medaili a diplom.

Školní akademie

Po dvou letech jsme opět využili nádvoří školy k uspořádání akademie. Takřka všechny děti se měsíce předtím připravovaly - nacvičovaly tanec, zpěv i divadlo. 

Za slunečného počasí sledovalo skvělé výkony zaplněné školní schodiště. Některá umělecká čísla rozproudila doprovodný potlesk i zpěv diváků. Společný závěrečný tanec podpořil dobrou atmosféru i těšení na blížící se letní prázdniny. Akademii zahájila školní hymnou M. Panušková. Diváky přivítala paní ředitelka Z. Kotzotová, která poděkovala všem kolegyním a účinkujícím dětem a vyzvala všechny ke koupi mýdel pro UNICEF - součást kampaně Mýdlo pro Afriku. Mýdla vyráběly děti ze 2. a 4. tříd za pomoci 8.A. Programem provázely Dana Štědrová a Eva Kubálková.

Jako první vystoupily děti ze 4.A (E. Kubálková) s pohybovou variací na hudbu od skupiny Queen a Pink Floyd, dále pokračovaly děti z přípravné třídy hudebním pásmem Čím budu, na harmoniku je doprovázela jejich třídní učitelka D. Štědrová. Pak děti ze 3.B (V. Snížková) zatančily menuet a hned po nich následovaly Šelmy - aerobic pod vedením K. Kinské.

Děti ze 2.A (J.Stiborová) zatancovaly lidový tanec Kalamajka. A. Zelenková s M. Sojkovou předvedly píseň Wake Me Up. Kroužek AJ (Z.Burgerová) zahrál pohádku The Twelve Months. První třídy ( V. Kovačková, H. Coufalová) společně zatancovaly na píseň Prázdniny u babičky. Na motivy keltské hudby zatančily irský tanec děti ze 4.B (J. Modráčková). "Plavu si, ani nevím jak" tančily s nafukovacími kruhy děti ze 3.B (H. Brošová). Mimoni, tak se samy nazvaly dívky ze 6.A, a předvedly mimoňský tanec. Další pohybová variaci na píseň "Nemůžeme jen tak sedět" zatančily děti ze 2.B (H. Albrechtová). Děti ze 6.B samy nacvičily moderní taneční vystoupení. Dále se nám s latinskoamerickými tanci předvedly dva taneční páry dětí z dětského domova Sázava. Šmoulové  bylo vystoupení mladších dívek aerobicu (K. Kinská). Barevné sportovní vystoupení s padákem předvedly děti z 5.A (J. Šustová). Tanec na píseň skupiny Bee Gees předvedla děvčata ze 7. tříd (J. Nováková, D. Šimonová). Děti z 9.tříd (K. Nováková, D. Keltnerová) zazpívaly píseň Cesta od T. Kluse. 

Na závěr si všichni společně zatancovali tanec Macarena pod vedením B. Bouškové a J.Fiantokové ze 4.A.

Naše Čmáranice je druhá nejlepší v republice!

Naše redakce školního časopisu Čmáranice se přihlásila do celorepublikové soutěže o nejlepší časopis. Jak jste se již mohli dočíst, byli jsme na jaře na krajském kole v Praze, kde jsme obsadili druhé místo, a tak jsme byli pozváni na 2.12.2013 do Brna na vyhodnocení nejlepších školních časopisů České republiky. Naši redakci zastupovali K. Síbrt, A. Procházková, M. Bára a paní učitelky Čechová a Šimonová. 

Na programu byly workshopy, každý si vybral téma, které ho zajímalo a rozešli jsme se. Apolena zastupovala náš časopis, musela ho představit několika větami ostatním redakcím - totéž udělali i zástupci ostatních redakcí. Po krátkém uvedení všech časopisů pak sbírala informace z ostatních redakcí o tom, co by se dalo na časopisech zlepšit. Mluvili jsme o hodnocení všech časopisů, o tom, jak psát zajímavé rubriky a na jaké téma. 

Karel se šel podívat, jak správně napsat recenzi a následně měl možnost si napsat hodnocení na knížku dle vlastního výběru a Martin si šel poslechnout, jak rozdělit práci na časopise a psaní článků na internetu. 

Po obědě následovalo samotné vyhodnocení. Umístili jsme se na druhém místě v kategorii "titulní stránka časopisu" a na druhém místě kategorie "cena redakcí". Po skončení programu jsme si šli vyzvednout naše bundy a šťastní, že jsme vyhráli druhé místo, jsme se vypravili na cestu domů. 

Soutěž Strážci památek

Vítězem výtvarné a literární soutěže Strážci památek je tým Gymnázia Benešov. Na druhém místě se umístila ZŠ Týnec nad Sázavou a třetí místo patří týmu z 9. ročníku ZŠ Sázava. Na vítěze čeká pětidenní pobyt se zajímavým programem na hradech Křivoklát a Krakovec. Hodnotné ceny dostanou nejen tři nejlepší týmy, ale také dalších pět družstev, která se klání zúčastnila. Podle výběrové komise si totiž odměnu zaslouží všichni soutěžící, a to nejen za zájem o místní památky, ale především za snahu a nápady, s nimiž dokázali zajímavosti regionu ztvárnit. 

Zakončení školního roku 

Rok se s rokem sešel a zase se v tělocvičně sešla celá škola, aby společně zakončila školní rok 2013/2014.

Nejdříve  přítomné žáky i rodiče přivítaly dívky z 2. stupně školní hymnou. Pak přišlo velké překvapení - jako hosté zde vystoupily mažoretky Smetanky z Chocerad. Jejich skvělá sestava všechny diváky nadchla.

Poté ředitelka školy Z. Kotzotová odměnila žáky, kteří se zasloužili o dobré jméno školy - reprezentanty olympiád, redaktory školního časopisu, účastníky soutěže Strážce památek, dívky, které zpívaly pacientům v hospicu U dobrého pastýře, nejpilnější sběrače papíru a víček... Také poděkovala všem, kteří připravovali úspěšnou školní akademii.

A pak už přišel čas rozloučit se s žáky devátých tříd. Každý deváťák dostal pamětní list a placku Absolvent 2014, na oplátku deváťáci poděkovali učitelům. Se svými patrony se rozloučili i prvňáčci, aby je pak symbolicky odvedli z tělocvičny.

Další fotografie