Školní rok 2018/2019

archiv

Vítání prvňáčků

13.9.2018

Žáci prvních tříd byli ve škole uvítáni hned dvakrát - nejdříve v pondělí 3. září je uvítaly jejich třídní učitelky H. Albrechtová a P. Vernerová spolu s jejich patrony z devátých tříd, ředitelkou školy Z. Kotzotovou a starostou města Sázavy P. Šibravou. Prvňáčci dostali symbolický klíč od školy a pamětní list a patroni je odvedli do lavic v prvních třídách. 

V pátek 7. září pak prvňáčky uvítala potleskem celá škola v tělocvičně, kde jsme se všichni sešli, abychom zahájili nový školní rok. 

Přejeme všem žákům i učitelům hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce.

Příprava výstavy 100 let republiky

3.11.2018

Na oslavu 100. výročí vzniku naší republiky se všichni pečlivě připravovali. Každá třída se na uplynulých sto let podívala jinak. 

Jak to probíhalo, zachytili ve své reportáži redaktoři školního časopisu Čmáranice.

Děti z 1.A společně kreslily velký strom, a jelikož neumí ještě dobře psát, lepily na strom vytištěné a vybarvené znaky České republiky a symboly typické pro naši zem. Druhý den jsme se byli podívat, jak jejich projekt dopadl, moc se mi líbilo, jak se děti se svým tématem popraly. Myslím, že mají asi nejlépe zpracované téma vzhledem k jejich věkové kategorii a je dobře, že si děti pamatují, co jim paní učitelka o naší zemi vyprávěla. Děti v 1.B také vyráběly strom, na kterém byly nalepené typické znaky pro naši zem. Když jsme se zeptali, jestli je to baví, ozvalo se i několik dětí, které by se raději učily, paní učitelku to potěšilo. Myslím si, že jejich projekt byl také povedený, je z něj cítit veselost. 

Přípravná třída a 2.A měly téma hry.  S pomocí žáků z 5.A si děti pod vedením paní učitelky Štědrové připomněly, jaké hry se hrávaly, když ještě nebyly počítače a děti si musely vystačit třeba jen s  obyčejným provázkem. „Děti byly úplně nadšené, protože měly pár dnů bez učení a naučily se nové hry. Náš projekt je Hry si připomenout a nezapomenout,“ svěřila se nám paní učitelka Brošová. Díky panu R. Tupému a L. Děťátkovskému vznikl také film, který návštěvníci výstavy mohli zhlédnout v přípravné třídě.

2.B namalovala obchody, takže je nejvíce na dělání projektu bavilo malování. Téma vymyslela paní učitelka Modráčková. Žáci z 2.C připravili projekt týkající se řemesel a obchodů. Nakreslili skoro každé povolání a k němu napsaly krátké povídání o tom, jak to povolání dříve vypadalo a jak se dělalo. Děti bavilo nejvíce malování. 

Žáci 3.A  měli téma Škola před 100 lety. Nejdříve zjistili, jak chodily děti v té době oblékané a všichni se převlékli do oblečení za první republiky. Prostudovali, jak dříve psali (pohlednice, dopisy, školní materiály - třídní knihy, vysvědčení),  podle tabulky písma z té doby zkoušeli psát perem namáčeným do inkoustu a vyráběli tabulku na psaní. Nejvíce děti zajímalo, jak to v tehdejší škole vypadalo (počet dětí ve třídě, školní předměty, chování dětí, také trestání rákoskou :-) a 1. a 2. 11. se učily stejně, jako se učily děti před 100 lety.

Děti ze 3.B se naučily tanec Česká beseda, což je tradiční český tanec, který se tančí zhruba 12 minut. Zároveň také děti na výstavu vytvořily projekt, ve kterém vysvětlují, co vlastně Česká beseda je a jak vznikla. Do projektu zařadily zároveň i několik obrázků z tance. Oba nápady se mi vážně líbily a nemůžu se dočkat, až děti s tancem vystoupí. 3.C připravila výstavu a povídání o hračkách v minulosti.  

Ve 4.A děti zkoumaly, jak se bydlelo za první republiky. Vytvořily různé koláže a malby, zkusily si zařízení pokojů dobovým nábytkem. Třída 4.B si připravila pro nás projekt Jídla Tomáše G. Masaryka. Práci dělají ve skupinách,  vyrábějí „jídlo“ z modelíny a text píšou ručně. Nejdříve jsem si myslel, že se jim to moc nepovede,  protože měli všude poházenou modelínu,  ale nakonec se jim to moc povedlo. Třeba telecí španělský ptáček nebo punčový dort, výtečný koláč a paštičky se jim povedly nejvíce. Žáci 4.C  si připravili pro nás projekt o tom, kteří panovníci vládli v Čechách před vznikem samostatného Československa. Dozvěděl jsem se, že panovníků bylo celkem 66. Projekt žáci dělali ve skupinách a text psali ručně, myslím si, že jim to hodně povedlo.

Třída 5.A a 5.B pracovaly ve skupinkách po čtyřech lidech, žáci kreslili různé obrázky a psali společně noviny. Podle mě se jim to povedlo, mají to hezké. Nejvíce se mi na tom líbily obrázky, které namalovali.  5.C si připravila modní přehlídku ve stylu dobového oblečení 1. republiky. Projekt vymyslela paní učitelka Kubálková. Děti nejvíce bavilo malování a oblékání. Dívkám se zalíbilo hlavně “načinčávání”. Pracovala celá třída dohromady. 

6.A a 7.A pracovaly společně na projektu Český sport neboli 100 let sportu v ČR  - tenis, hokej, fotbal. Obě třídy bavilo tento projekt připravovat. Žáci byli rádi, že mají volnost ve výběru sportovce  a že mohou být kreativní. Práci si rozdělili. Každá třída udělala něco a pak to spojili a byl z toho jeden veliký projekt. Podle příprav bych řekla, že se jim to velice povedlo.

Ve třídě 7.B si děti připravily kostýmy a s paní učitelkou secvičily divadlo pohádky Tři přadleny, potom si kluci zvlášť připravili scénku z druhé světové války. Moc se mi líbily kostýmy všech holek a kluků. Je to opravdu zajímavě pojatý projekt. 6.B s paní učitelkou Sojkovou si vybrala téma umění. Žáci si připravili minireferáty o různých druzích umění, své práce dali do rámů a na stojany. Jejich téma vypadá velmi zajímavě a je vidět, že je to opravdu bavilo.

V 8.A jsme měli téma Legie v Československu. První den nám pan učitel zajistil besedu za účasti pana Olta, který se u nás ve třídě zdržel přes dvě hodiny.  Aby toho nebylo málo, měli jsme ještě jeden projekt. Na občanské výchově jsme zpracovali téma „Čeští prezidenti na poštovních známkách“.  V 8.B zpracovávali žáci s paní učitelkou Šimonovou téma jídlo - Nežijeme a nejíme sami. Vytvořili si například vlastní kuchařku s různými osvědčenými starými recepty.  Na den výstavy si vypůjčí třídu 5.A, ve které si „otevřou“ vlastní kavárnu. Jejich kuchařka vypadá velmi pěkně.

Třída 9.A si jako svůj projekt vybrala „České vynálezy“. Ve středu 24. října je prezentovala v tělocvičně třídám prvního stupně a novináři se byli také podívat.  A poslední třída, kterou jsme navštívili, byla 9.B. Ta své  téma prezentuje pomocí fotek. Žáci si našli fotky, jak vypadala zajímavá místa v Sázavě, a na kousek papíru napsali, odkud jsou ta místa focená. Lístečky s popisem zakryli, abychom mohli hádat, jaké to místo je. Jejich nápad návštěvníky výstavy určitě zaujme.

redakce Čmáranice

100 let republiky

3.11.2018

Ve čtvrtek 1.  listopadu bylo vše připraveno. Dopoledne pro své spolužáky 3.B v tělocvičně zatančila českou besedu, 5.C uspořádala módní přehlídku. Ve 3.C děti ukázaly, jak si dříve děti hrály, 7.B zahrála pohádku O třech přadlenách. Žáci 8.B chystali občerstvení do své kavárničky a ostatní třídy si mohly v klidu prohlédnout výstavu a doladit detaily na odpolední program.

Ve tři hodiny se škola otevřela pro veřejnost a chodba s výstavou se rychle zaplnila. Po úvodním slově stylově oblečené paní ředitelky Z. Kotzotové diváci zhlédli módní přehlídku, poslechli si minikoncert pěveckého uskupení Sekundičky, podívali se na tanec Česká beseda, zašli na povídání o dětských hrách a pohádku v 7.B, deváťáci je seznámili s českými vynálezy. Kdo byl unaven,  mohl se občerstvit v kavárničce plné dobrot včetně Masarykova cukroví.

V pátek 2. listopadu pak v tělocvičně proběhl fotbalový turnaj, kterého se účastnili hráči zvučných jmen - jmen slavných českých a slovenských fotbalistů, jež ztělesnili žáci 2. stupně.

Celý projekt nám dal hodně zabrat a jsme rádi, že se to povedlo.

Školní časopis Čmáranice opět uspěl!

10.11.2018

Redaktorky Čmáranice Adéla, Julie, Katka a Verča spolu s vedoucími novinářského kroužku M. Čechovou a D. Šimonovou se zúčastnily vyhlášení výsledků celorepublikového finále soutěže Školní časopis roku 2018, které se konalo 9. listopadu 2018 v Brně.

Po drtivém vítězství v krajském kole náš školní časopis postoupil do republikového finále, ve němž se všechny přihlášené časopisy znovu nezávisle hodnotí a porovnávají po stránce obsahové i grafické. Organizátoři jako loni spojili vyhlášení výsledků  s akcí Multimediální den na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Naše novinářky si tak mohly prohlédnout stánky České televize, České tiskové kanceláře, Radiožurnálu, iRozhlasu, Seznam TV a dalších médií. Zástupci Deníku jim připravili titulní stránku novin s jejich fotografií, na workshopu se dozvěděly, jak fungují sociální média, byly jsme v publiku při natáčení talkshow V centru pro Seznam TV. 

A to nejlepší na konec - naše Čmáranice potvrdila svou kvalitu a umístila se na skvělém celkovém 3. místě v kategorii časopisů I. a II. stupně!

Krajské kolo

Ani letos jsme neodjeli z krajského kola, konaného v Praze 24. května, s prázdnou. V kategorii časopisů 1. a 2. stupně základní školy se ve Středočeském kraji náš časopis umístil na prvním místě! Spolu s tímto oceněním získal také cenu za grafiku, za titulku a za obsah a postupuje do celorepublikového finále, které se bude konat v listopadu v Brně.

Děkujeme redakci za jejich výbornou práci a reprezentaci školy!

Předvánoční čas na naší škole

11.12.2018

Sotva jsme uklidili po výstavě ke stému výročí vzniku naší republiky, začali jsme plánovat průběh předvánočních akcí. 

Paní učitelky, zvláště na prvním stupni, vytvářely s dětmi ozdoby a ozdobičky, adventní věnce a spoustu dalších věcí, které by se mohly prodat na vánočním jarmarku. Redaktoři Čmáranice pracovali pod velkým tlakem, aby předvánoční číslo vyšlo včas. Velké poděkování zasluhují naši sponzoři z řad rodičů – paní Dagmar Drožová, paní Hana Laštovková, paní Nikola Laštovková, paní Helena Suchomelová, paní Jaroslava Topinková, pan Jindřich Topinka, paní Jana Pospíšilová a paní Lenka Kratochvílová, ať už za výrobu překrásných věcí nebo za pomoc při organizaci jarmarku, který byl nadmíru vydařený. Rovněž vánoční číslo Čmáranice šlo „na dračku“. Stejně jako sponzorům děkujeme i vyučujícím naší školy za zdar celé akce.

Kromě výrobků na jarmark žáci kreslili vánoční přání pro Ježíškova vnoučata. Přání budou v rámci této akce doručována seniorům do domovů důchodců a dalších zařízení. 

Do předvánočních akcí patří i rozsvěcení vánočního stromu v Sázavě, na kterém zazpívali naši žáci stejně jako na jarmarku. Děti z 4.A a 4.C vystoupily s pásmem vánočních koled, písní a povídání o Vánocích na huti František u příležitosti vánočního jarmarku v sobotu 8.12. a v neděli 9.12. v odpoledních hodinách. Půlhodinový program s nimi nacvičila v hodinách HV  D. Štědrová za podpory třídních učitelek. Vystoupení ocenili diváci i organizátoři této příjemné akce. Děti také vystoupí pro seniory ze Samopší v místní knihovně, spolu s dětmi z druhých tříd, které si nacvičily taneční vystoupení.

Ještě nás čeká vánoční koncert, soutěž Sázava má talent, sportovní turnaj druhého stupně a třídní besídky.

A pak už konec, zvonec - vánoční prázdniny jsou tady!

Protidrogový vlak

26.2.2019

Žáci šesti tříd druhého stupně ve dvou týdnech od 11. do 25. února navštívili Revolution Train - Protidrogový vlak, který stojí na nádraží v Praze Dejvicích. Při procházení jednotlivými vagony se před nimi odehrával příběh Jany a Marcela, jimž život ovládly drogy. Kluci a holky se dozvěděli, jaké následky má drogová závislost, mohli vyjádřit svoje názory, zamyslet se, jak by jednali v různých situacích a dokonce si i vyzkoušeli role kriminalisty, dealera, lékaře či vězně. 

Přečtěte si reportáž novinářky A. Hejné ze školního časopisu Čmáranice:

V úterý 12. února se obě osmičky vydaly na pražské nádraží v Dejvicích, kde se měly zúčastnit projektu ,,Protidrogový vlak”. Autobusem jsme od školy vyjížděli v půl deváté a v Praze jsme byli před desátou. Rozdělili nás na dvě skupiny. První šlo na prohlídku béčko s paní učitelkou Léblovou a my z 8.A jsme čekali na nádraží s panem učitelem Dastychem, se kterým jsme si povídali o různých věcech. No a pak jako správní instamaniaci jsme se asi půl hodiny fotili. 

Po asi čtvrt hodině si pro nás přišla slečna Bára, která nás poté provázela po vlaku. Ještě předtím, než jsme se dostali do druhého vagonu, nabídla nám čaj, dala nám desky s papíry na vyplnění dotazníku a říkala nám různé informace, např. kolik má tento vlak vagonů a kolik váží. 

Následně jsme se dozvěděli, co všechno jsou drogy. V dalším vagonu jsme si sedli na takové svítící lavičky a dívali jsme se na film na plátně. Příběh vyprávěl o Marcelovi, který si místo léčení závislosti na drogách vybral právě drogy, a tím pádem i konec života v nízkém věku. Zajímavostí také je, že zakladatel protidrogového vlaku osobně znal Marcela, protože byl jeho kamarád. Po chvíli nám hlas z obrazovky vedle nás položil otázku k tématu. My jsme ji zodpověděli anonymně v dotazníku. Potom jsme měli různé ukázky z příběhu na plátně. Např. ve filmu se vybourali, plátno se odkrylo a my před sebou měli vybourané auto. Takhle to pokračovalo až na konec, kde jsme mohli zanechat vzkaz na papírku. Při návratu domů jsme se cestou stavili v McDonaldu, kde jsme strávili asi hodinu.  Protidrogový vlak se nám líbil, protože to bylo velmi hezky zpracované a poučné. Např. v příběhu byl zmíněn hospodský bar, tak po odkrytí plátna vypadal vagon jako bar. A takhle to bylo s různými místy jako třeba výslechová místnost nebo doktorská ordinace. Myslím, že jsme si z toho každý něco odnesl a všem ho doporučujeme.

Přípravná třída na návštěvě

28.2.2019

Setkávání dětí z přípravky se seniory ze Samopší se stává milou tradicí. Již po několikáté  zpříjemnily babičkám návštěvu v sázavské knihovně. Tentokrát zahrály pohádku O Koblížkovi a zazpívaly pásmo lidových písniček, které si s dětmi zazpívali všichni účastníci tohoto milého posezení. 

Diplomy pro otužilce

Už počtvrté se chystá Memoriál Vladimíra Tupého a naši žáci znovu vytvořili sadu originálních diplomů pro jeho účastníky. Třeba i Vás budou inspirovat ke smočení v ledové vodě Sázavy. 

Sázava má IQ

23.4.2019

Ve středu 17. dubna se v přírodopisně sešli finalisté soutěže Sázava má IQ. V porotě zasedla paní ředitelka školy Z. Kotzotová, sponzor soutěže I. Pleschinger a učitelka informatiky I. Lonská. 

Finalisté předvedli velmi pěkné výkony, řada z nich na svých prezentacích pracovala ještě před závěrečným kláním a doladila detaily, které jim vytkla porota v předchozím kole. Dozvěděli jsme se spoustu nečekaných informací o chovu domácích zvířat, jak se stát rybářem či tanečnicí, které sporty jsou zajímavé, jak se sledují letadla či jak si vyrobit svůj barevný sliz na hraní. 

Porota rozhodně neměla lehkou práci, protože všechny prezentace byly zajímavé a dobře předvedené. Výhercům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za zajímavé odpoledne!

Seminář bezpečného chování 

4.4.2019

Třeťáci a sedmáci absolvovali 3. dubna seminář bezpečného chování s M. Friedrichem, instruktorem sebeobrany Krav maga. Čekala je zajímavá přednáška s ukázkami rizikového chování a jeho prevence, pak si i něco z toho prakticky vyzkoušeli v tělocvičně.

Hlavním cílem celého dne nebyl trénink několika "superchvatů", ale spíše srozumitelné rady, jak se nestat obětí násilí a jak případným útoků co nejlépe předcházet.

Finanční gramotnost naživo

11.4.2019

Letos se naši žáci 5. ročníku zúčastnili projektu Abeceda peněz České spořitelny

Nejdříve navštívili pobočku spořitelny v Sázavě a během trvání projektu se postupně seznámili se základními pojmy v oblasti osobních financí a podnikání. Vše vyvrcholilo založením "třídních firem", kterým banka půjčila základní kapitál 3000 Kč. Každá firma si vymyslela, v čem bude podnikat a žáci si rozdělili role (ředitel, ekonom...). Vytvořili své logo, vyrobili s pomocí rodičů velikonoční zboží, zajistili propagaci roznášením plakátů po městě. Na závěr proběhl velikonoční jarmark na náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě, na kterém si firmy vydělaly krásné výdělky, díky kterým mohou nyní plánovat super výlet. 

Děkujeme všem, kteří nám s celým projektem pomohli a podpořili nás!

Po stopách poustevníka Prokopa

6.5.2019

V úterý 16. 4. se žáci 3.C zúčastnili v klášteře edukačního programu Po stopách svatého Prokopa, který si pro ně připravila paní Martina Štědrová. Hned u vchodu si oblékli poutnický plášť s kapucí a přenesli se o mnoho století nazpět. Prošli klášterem a dozvěděli se, k čemu jednotlivé místnosti a zahrada sloužily, zkusili si složit model kláštera podle plánku z krabiček. V kapli pak meditovali při klášterní hudbě a mohli se dotknout pergamenu na který se kdysi psalo. Na zahradě si poté zahráli tleskací hru v základech románského kostelíku, v klášterním příkopě hledali věci, které tam zapomněl rytíř - byla to přilba a rukavice, které si mohli vyzkoušet. 

Čistá řeka Sázava a Den Země

7.5.2019

Jarní úklid Sázavy a okolí je už stálá součást našeho kalendáře. Účastnily se ho všechny třídy základní školy, uklízely nejen okolo školy a břehy řeky, ale i další místa - okolí hřbitova, Bílý kámen, údolí Úžického potoka... Celkem děti nasbíraly cca 80 pytlů odpadků! 

Související akcí byl Den Země, který pořádalo Zdravé město Sázava. Na louce u hasičárny byly stánky pro děti i veřejnost, kde se každý mohl dozvědět něco nového o třídění odpadu a nakoupit si jablka z Tuchorazi. Nebo si mohl  vyzkoušet své znalosti přírody - kvízy a poznávačky si připravili žáci 7.B pod vedením I. Žaloudkové.

Sbírka Český den proti rakovině

17.5.2019

Už víme výsledek sbírky Český den proti rakovině v Sázavě - vybrali jsme rekordních 28 746 Kč!

Moc děkujeme všem, kteří přispěli, a také všem, kteří nám se sbírkou pomohli, a hlavně promrzlým žluťáskům - dobrovolníkům z 9. tříd! 

Cvičná evakuace

23.5.2019

Cvičnou evakuaci trénujeme každý rok. Letos jsme měli jeden nácvik navíc - i hasiči si musí zásah ve škole vyzkoušet. 

Naštěstí vše dobře dopadlo - evakuovali jsme se do 2,5 min, nikdo se neztratil, škola zůstala celá.

Dopravní výchova

9.6.2019

Ve středu 5. června v rámci dopravní výchovy do školy opět dorazila „autíčka“. Jde o akci, při níž se žáci 1. a 2. ročníku seznamovali s pravidly silničního provozu. 

Vyzkoušeli si, jaké to je být řidičem a účastníkem silničního provozu. Na modelovém hřišti měli kruhový objezd i stezku pro cyklisty, řadu dopravních značek, přechod pro chodce a dokonce i semafor. Všichni si vyzkoušeli roli řidiče i policisty. Policisté dohlíželi na to, že řidiči dodržují pravidla, nezastavují na přechodu, jezdí po kruhovém objezdu správným směrem, dodržují značky a ví, jak zareagovat na semafor. Ten, kdo pravidla porušil, dostal od policisty pokutu :-). 

Žákům se tato akce, která je hrazena z prostředků školy, velmi líbila. Doufejme, že si z ní i něco odnesli. 

Šesťáci a čtvrťáci byli v ekocentru

3.6.2019

Třída 6.B strávila tři dny v ekocentru Loutí a stala se Strážci Země. Reportáž najdete v novém čísle školního časopisu Čmáranice. 

Očima dětí ze 4.B

3. června se vydala 4. B do Ekocentra Loutí na třídenní pobyt s programem Náš dvůr.

Hned od příjezdu a po celý pobyt jsme měli stále co dělat. Seznámili jsme se s různými řemesly a také jsme je zkoušeli. Své výrobky jsme si odvezli domů. Vyzkoušeli jsme si cestu chleba, másla, látky, provazu a jiné zajímavé staré techniky. Víte, co je plstění nebo cepování? My už to víme a jsme rádi, že jsme to zažili!

Loučení s deváťáky

Žáci devátých tříd se tradičně se školou loučí den před předáváním závěrečného vysvědčení. Aby si slavnostní atmosféru mohli užít i jejich rodiče, uspořádali 26. června ještě jedno rozloučení, kam pozvali rodiče a přátele.    

Další fotogalerie