Zdravé zuby

logo Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec - pomáhá již od roku 2002.

Cílem programu je vybudování pozitivního vztahu k zubnímu zdraví u dětí a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa. Už řadu let spolu s dětmi vyplňujeme pracovní listy a povídáme si o správné péči o chrup.