Šetříme energii a třídíme odpad

Snaha o to, aby provoz školy byl šetrný k životnímu prostředí je nedílnou součástí života školy. Je zakotvena i v dokumentech školy (plán EVVO). Jak se to projevuje v praxi?

ikona popelnice

Snažíme se šetřit papírem používáním „šmíráku“ - papíry popsané z jedné strany.

Šetříme teplem - ve třídách jsou teploměry vzduchu a termostatické hlavice na radiátorech, město chystá zateplení budov školy.

Průběžně probíhá obnova zastaralé výpočetní techniky za novější, úspornější a postupná výměna světel za úsporné osvětlení.

Snažíme se třídit odpad – na chodbách jsou popelnice na tříděný odpad, ve třídách máme barevně odlišené tašky na papír a plast. Rozměrný odpad je odvážen přímo na městský sběrný dvůr - mladší děti podnikají exkurze na sběrný dvůr, aby se s jeho fungováním blíže seznámily.

V areálu školy jsou plakáty seznamující děti se smyslem třídění odpadů a jeho správném provádění. Jednou za tři roky navštíví školu lektoři ze společnosti Tonda Obal s přednáškou o recyklaci odpadů.

Škola organizuje sběrové aktivity – máme zde odběrné místo pro sběr drobného elektroodpadu a baterií. Během roku se v prostorách starých šaten shromažďuje sběrový papír (noviny a časopisy), víčka od PET lahví a hliník. Jednou ročně tento odpad odvezeme a za utržené peníze pak děti do tříd dostanou hry a stavebnice nebo peníze pomohou některé charitativní organizaci. V roce 2018/2019 jsme takto obdarovali organizaci PES  PRO TEBE.