Volba povolání

Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Kateřina Nováková, e-mail katerina.novakova@zssazava.cz, konzultační hodiny - ve školním roce 2023/2024středa 14:30 - 15:30 nejlépe po dohodě, případně i jindy po dohodě.

Náplň práce kariérové poradkyně:

Kde najít informace a pomoc při rozhodování?

Důležité stránky:


MPSV - Úřad práce ČR – jeho součástí je IPS (Informační a poradenské středisko) pro pomoc žákům i jejich rodičům při volbě dalšího studia, volbě škol, profitesty

POZOR - ZÁJEMCI O ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU, tedy obory Umění a užité umění, Sportovní gymnázia a Konzervatoře - přihlášky musí být podané do 30. listopadu 2023!