Volba povolání

Volba povolání je stěžejním tématem předmětu Pracovní výchova v 8. a 9. ročníku.

Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Nováková

(e-mail: katerina.novakova@zssazava.cz, konzultační hodiny: středa od 14:30 do 15:00, nejlépe po telefonické domluvě).

Kde najít informace a pomoc při rozhodování?

Důležité stránky:


MPSV - Úřad práce ČR – jeho součástí je IPS (Informační a poradenské středisko) pro pomoc žákům i jejich rodičům při volbě dalšího studia, volbě škol, profitesty


Dny otevřených dveří (DOD) v jednotlivých školách – viz www.atlasskolstvi.cz/a4508-prezentacni-vystavy-strednich-skol

Pedagogicko-psychologické poradna Benešov – porada, konzultace, profitesty; kontakt - benesov@pppsk.cz

Atlas školství – brožury

Prezentace zástupců SŠ

Informace o přijímacím řízení

Atlas školství

Veškeré informace o přijímacím řízení - podávání přihlášek, přijímacích zkouškách, podáváním zápisového lístku, odvolání, dalších kolech přijímacího řízení, atd. (www.atlasskolstvi.cz/a7470-prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani)

Ministerstvo školství

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Cermat

www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html