Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a učiliště

10.1.2024

Veškeré informace k přijímacímu řízení hledejte na následujících odkazech::

Podávání přihlášek na střední školu - informace pro rodiče

Přijímání do středního vzdělávání - legislativní a další předpisy

Konzultace k přijímacímu řízení - od 16.1.2024 vždy v úterý od 15:45 - 16:30. Nejlépe po předchozí domluvě. Kontakt katerina.novakova@zssazava.cz.

Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Kateřina Nováková, e-mail katerina.novakova@zssazava.cz, konzultační hodiny - ve školním roce 2023/2024středa 14:30 - 15:30 nejlépe po dohodě, případně i jindy po dohodě.

Náplň práce kariérové poradkyně:

Kde najít informace a pomoc při rozhodování?

Důležité stránky:


MPSV - Úřad práce ČR – jeho součástí je IPS (Informační a poradenské středisko) pro pomoc žákům i jejich rodičům při volbě dalšího studia, volbě škol, profitesty

POZOR - ZÁJEMCI O ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU, tedy obory Umění a užité umění, Sportovní gymnázia a Konzervatoře - přihlášky musí být podané do 30. listopadu 2023!