Volba povolání

Volba povolání je stěžejním tématem předmětu Pracovní výchova v 9. ročníku.

Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Nováková

(e-mail: katerina.novakova@zssazava.cz, konzultační hodiny - pondělí 15:40 - 16:15 po předchozí domluvě).

Kde najít informace a pomoc při rozhodování?

Důležité stránky:


MPSV - Úřad práce ČR – jeho součástí je IPS (Informační a poradenské středisko) pro pomoc žákům i jejich rodičům při volbě dalšího studia, volbě škol, profitesty