Školní rok 2016/2017

archiv

Připomeňte si některé z událostí školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku

Školní rok začal tradičně 1. září přivítáním nových žáčků. Na nádvoří školy se budoucí prvňáčci seznámili se svými třídními učitelkami, vyslechli si úvodní proslov ředitelky školy Mgr. Z. Kotzotové a starosty města P. Šibravy, dostali pamětní list a symbolický klíč od školy a už je jejich patroni - žáci 8. a 9. tříd - mohli odvést do prvních tříd. 

V pondělí 5. září jsme s celou školou slavnostně zahájili nový školní rok. Představili jsme celé škole nové žáky - přípravku a prvňáčky, představili jsme nové učitele, paní ředitelka všem popřála hodně elánu a úspěchů.

Nakonec jsme mezi sebou uvítali paní Ivanu Pospíšilovou z Kozmic, která zůstala v roce 2009 po vážné dopravní nehodě na invalidním vozíku a nyní potřebuje speciální pomůcky, které jí pomohou s rehabilitací. Předali jsme jí šek na 12 949 korun, které jsme vydělali v loňském školním roce sběrem papíru, hliníku a víček od PET lahví.

Patroni v září

Patroni z devítek a osmičky se během září se se svými malými kamarády z prvních tříd skamarádili a kromě návštěv o přestávkách spolu podnikli několik akcí.

Nejdůležitější akcí byla vycházka ven ze školních lavic. Osmáci vzali 1.A do lesa na kopec Vlkaňák, kde společně stavěli domečky pro skřítky. Deváťáci zamířili s 1.B a 1.C do přírodního parku Havránka, kde hráli různé hry. Všechny vycházky se moc vydařily.

Další společnou hodinou byla hodina hudební výchovy, kdy si prvňáčci mohli prohlédnout školní hudebnu a s paní učitelkou Šimonovou a patrony si mohly děti zazpívat. Na konci záři pak patroni pomohli dětem vyrobit a vyzdobit meč pro svatého Václava.

Bezpečně na internetu

V průběhu září a začátku října proběhly na škole pro všechny třídy od 4. do 9. stupně semináře Bezpečně na internetu, vedené PhDr. et Mgr.  Janem Traxlerem.

Semináře byly přizpůsobené věku žáků a jejich dosavadním zkušenostem. Dozvěděly se, jaká nebezpečí na ně číhají na síti, jak se proti nim chránit a co dělat, když už k něčemu přece jenom dojde. Seznámily se pojmy jako sexting, kybergrooming, kyberšikana... 

Vánoce

Slavnostní zahájení adventu v Sázavě už tradičně mají na starosti děti ze základní školy  - pod vedením D. Šimonové zazpívaly několik známých i méně známých koled. Teprve potom mohl anděl přijít a mávnutím rozsvítit vánoční strom. 

Na Vánoce se nejvíc těší ti nejmenší. Proto se jim patroni snaží zkrátit čekání na Ježíška a společně si zkusili vánoční čarování v hudebně s D. Šimonovou. Navíc spolu také kreslili a malovali - osmáci s 1.A vytvářeli největší betlém v Sázavě a deváťáci s 1. B a 1. C vyráběli vánoční přáníčka, která se budou prodávat na jarmarku. 

10. a 11. prosince žáci z 5. ročníku vystoupili na vánočním jarmarku na huti František s vánočním pěveckým pásmem "Povídání a zpívání o vánocích", které nacvičily v hodinách hudební výchovy se svou učitelkou D. Štědrovou. Po komponovaném programu se obecenstvo zapojilo do společného zpívání koled, které připravila a vedla paní učitelka D. Šimonová. Po oba dva dny vládla všude příjemná předvánoční atmosféra, malí i velcí účinkující spolu s ostatními návštěvníky jarmarku si třetí adventní víkend opravdu užili.

Ve středu 21.12.2016 se na sázavském náměstí Voskovce a Wericha konal tradiční vánoční jarmark. Jako obvykle několik stánků patřilo základní a mateřské škole. Prodávaly se tu výrobky vytvořené na kroužcích keramiky, vánoční dárečky vyráběné v hodinách pracovní a výtvarné výchovy a školní časopis Čmáranice.  Celkem jsme vydělali více než 15 000 Kč!  

Vánoce Stavba betlému.mp4

Projekt Představujeme Evropu

Žáci 8. třídy se letos v zeměpise učí o Evropě. Místo suchopárného přehledu evropských států si pod vedením M. Čechové připravili interaktivní program pro děti z 1. stupně. 

V tělocvičně jsme rozmístili lavice, vyvěsili plakáty s informacemi a připravili si rekvizity. U každého stanoviště se malé děti o vybraných 13 evropských státech dozvěděly nějaké zajímavosti, a potom malý úkol jejich znalosti prověřil. Všem se to moc líbilo a osmáci mohou být na sebe pyšní, že to tak dobře zvládli.

Masopust

Masopust v Sázavě jsme letos slavili 25. února. A základní škola se na něj důkladně připravila - vyráběli jsme masopustní masky, malovali obrazy i obličeje a řada dětí se pak ukázala v masopustním průvodě.

Nejdříve se výtvarně nadaní zástupci ze všech tříd sešli 22. února s E. Kubálkovou ve třídě 5.A. Žáci měli k dispozici barvy, štětce i spoustu návrhů a fotografií masopustního reje. Každý si podle svého výběru zvolil určitý rozměr malířského plátna a namaloval masopustní rej dle svých představ. Akce se mohla uskutečnit díky sponzorskému daru Městského úřadu v Sázavě, za který jsme mohli nakoupit výtvarná plátna. Práce byly vystaveny v sázavském infocentru, kde byly nabízeny k prodeji. Peníze byly opět použity na nákup výtvarných potřeb.

Ve čtvrtek 23. února měly první třídy a přípravná třída karneval v tělocvičně. Všechny masky si společně zatancovali, zahráli a nechyběla ani promenáda.

V sobotu 25. února dopoledne mohly děti přijít do školy, kde jim šikovné malířky A. Tichá, E. Kubálková, D. Štědrová a M. Štědrová vyzdobily obličej, takže ze školy pak odcházely zombie, motýli, kočky, batmani - aby se odpoledne předvedli v masopustním průvodu.

Filmová soutěž Kid Witness News

V letošním roce jsme dostali zajímavou možnost účastnit se celosvětové filmařské soutěže KWN (Kid Witness News), kterou vyhlašuje firma Panasonic. Filmařské výzvy se ujala skupinka žáků z 9.B a v rámci příprav a realizace soutěžního filmu se také mohli zúčastnit zajímavého workshopu, který se konal 24. března v pražském kině Atlas. 

Na workshopu jsme měli možnost shlédnout vítězné snímky z minulého roku a udělat si představu o schopnostech ostatních soutěžících. Součástí akce byly také besedy s mladým hercem a filmařem Jakubem Švejkarem a Danem Přibáněm. Jakub Švejkar představil svou tvorbu a zasvětil nás do tajů storyboardu (kreslený scénář). Práci na vlastním storyboardu jsme si pak také všichni vyzkoušeli. Dan Přibáň nám pak přiblížil detaily a zákulisí natáčení z jeho cesty se žlutými trabanty po Tichomoří. Na závěr si dokonce Adéla Schneiderová a Honza Mika mohli vyzkoušet jaké to je stát před kamerou, když s nimi japonští návštěvníci natáčeli krátký rozhovor.

Sázavský tým nakonec v  národním kole získal cenu za nejlepší zvuk

KWN Teď a tady.mp4

Den Země 2017

V úterý 4. dubna se na sázavském náměstí konala  akce pro širokou veřejnost, na které se mohli občané Sázavy dozvědět řadu informací o tom, jak nakládat s odpady, kam je odvážet, jak se správě třídit, co vše se z nich dá využít.

Součástí programu byla také módní přehlídka, kterou nacvičily a předvedly děti z 5. tříd pod vedením E. Kubálkové. Diváci měli možnost shlédnout přehlídku jednou dopoledne a jednou odpoledne. Různé módní outfity spolu se svými rodiči děti zhotovily  z recyklovatelných materiálů. Na výrobu modelů byly použity igelitové pytle, tašky a sáčky. Jednalo se někdy až o důmyslná výtvarná díla, která byla ozdobena víčky od PET lahví, kelímky, cédéčky a jinými materiály. Přehlídka se konala za velkého zájmu diváků a modelové i modelky sklidili hlasitý potlesk.

Malý designér

Sklárny Kavalier nabídly dětem z naší školy i mateřské školky zajímavou možnost - stát se designérem a navrhnout vlastní potisk na sklenice, tématem bylo oblíbené zvíře. Malý designéři se utkali ve třech věkových kategoriích. První kolo proběhlo ve škole a školce a třicet vybraných obrázků putovalo na výstavu přímo do skláren. Tady ve druhém kole soutěže mohli zaměstnanci skláren hlasovat a vybrat výherce soutěže, výstava měla velký úspěch.

Po ukončení hlasováni byli výherci všech tří kategorií pozváni do skláren na oficiální vyhlášení. Kromě sladkého překvapení a gratulací od zaměstnanců získali naši návrháři ocenění v podobě výtvarných potřeb, aby mohli i nadále rozvíjet svou kreativitu.

ÚDiF podruhé v Sázavě

ÚDiF je zkratka pro Úžasné Divadlo Fyziky - science show, která zajímavou a zábavnou formou ukazuje, co všechno "umí" přírodní síly.  Ve dnech 24 . a 25. dubna se fyzici z Brna usídlili v jedné naší učebně a postupně všem dětem z mateřské i základní školy  předvedli spoustu efektních experimentů.

Malí diváci ze školky a prvního stupně viděli program Kouzelná fyzika, v němž zkusily ovládat potápěče silou myšlenky či nafukovat marshmalow, dozvěděly se, jak vyrobit a jak funguje horkovzdušný balón a další fyzikální "kouzla".

Žáci druhého stupně v programu Teplo a chlad ocenili mlžnou rachejtli a tekutou mlhu, napínavé bylo i zchlazení spolužáka tekutým dusíkem nebo oheň na dlani. Nešlo ale jen o pokusy, žáci neudělali svému učiteli fyziky ostudu a dokázali předváděné principy i vysvětlit. 

Český den proti rakovině

I letos dobrovolníci ve žlutých tričkách v Sázavě nabízeli kytičky a letáčky s informacemi o riziku a prevenci nádorových onemocnění. V mateřské školce se sbírkou pomáhaly učitelky, po sázavských ulicích chodily skupinky žáků 9. ročníku. Podařilo se vybrat 18 555 Kč, což je o sice méně než loňský rekord, ale i tak je to velmi pěkná suma :-) 

Vybrané peníze půjdou na financování výzkumu rakoviny a léčbu nemocných.

Zdravověda

Před dvěma lety navštívila naši školu členka záchranářského týmu z Uhlířských Janovic paní Jana Semanská s programem pro prvňáčky. V tomto školním roce se naše spolupráce rozšířila na všechny třídy na prvním stupni školy včetně přípravné třídy. Děti se dozvěděly mnoho nových poznatků o záchraně člověka, ale co na tom bylo nejlepší, mohly si i vyzkoušet oživování na „andulákovi“.

Den se zvířecími mazlíčky

Děti z pátých tříd spolu s paní učitelkou Modráčkovou a Kubálkovou si v hodinách přírodovědy, výtvarné výchovy a českého jazyka připravily projekty o svých zvířecích mazlíčcích. Na velké čtvrtky napsaly, nakreslily a nalepily údaje, přinesly si jídlo, kterým se zvířátka krmí, hračky, s kterými si hrají, a mnoho dalšího. Také si vytvořily různé kvízy, omalovánky, skládačky a křížovky. 

Vše předvedly 16.  května v tělocvičně ostatním žákům celého prvního stupně. Páťáci děti seznamovali s životem svého miláčka, dávali jim připravené kvízy a za správné řešení je odměňovali. K vidění bylo několik křečků, andulka, morčata, králíci, činčila, rybičky, afričtí hlemýždi, pes, agama a vodní želva. 

Myslíme si, že projektové vyučování má smysl, děti posouvá zase o něco dále a připravuje je do života. Zkusily si, jaké to je, když mají hovořit celé dopoledne, věnovat se ostatním a odpovídat na všetečné otázky. Všichni jsme si to užili.

Strážci památek - jsme první!

Náš tým osmáků ve složení P. Drahokoupilová, J. Ostrý, I. Pokorná a A. Švačová vyhrál se svou reportáží o Michalu Vieweghovi soutěž Strážci památek.

Soutěž vyhlásilo Posázaví o.p.s.  pro žáky 8. a 9. tříd. Měli za úkol vytvořit reportáž o významné osobnosti či památce našeho regionu - buď v psané formě nebo videoreportáž. Z naší školy se původně přihlásily 4 týmy, ale jen dva z nich dovedly svou práci až do konce - soutěžní týmy devítek totiž daly přednost přípravě na přijímací zkoušky.

Strážci památek - Sázava - Michal Viewegh.mp4

Fotbalový turnaj "poškoláků"

Na naší škole se konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 31 žáků ze tří tříd. Turnaj pořádal společně s žáky i pan učitel Drážek, za což mu děkujeme! Hrálo se celkem třikrát a pokaždé v pátek po vyučování. 

Na prvním místě se umístili "mazáci" z devátých tříd, druhé skončilo družstvo sedmé B s pomocí několika osmáků a poslední (ovšem s hrdostí a skvělým výkonem) tým ze sedmé A opět s pomocí několika osmáků. Myslím si, že turnaj si všichni náležitě užili, a doufám, že se v podobných akcích na naší škole bude pokračovat.

Pasování na čtenáře

Ve středu 7. června proběhlo v sázavském divadle pasování prvňáčků na čtenáře, které pořádá škola ve spolupráci s Městskou knihovnou Sázava. 

Panoš přednesl úvodní řeč a dohlížel, aby vše bylo tak, jak má být. Každé dítko první třídy předstoupilo před ostatní, přiložilo svou ruku na knihu přísah a slíbilo věrnost knihám a všemu, co je spjato se čtenářskou říší. Přistoupilo před krále Knížka, pokleklo na pravé koleno, král odříkal svou řeč a přijal dítě, nyní už svědomitého žáka, do své družiny - stal se čestným čtenářským rytířem. Jak je v pohádkové říší známo, jako v dějinách, poklepe svým mečem král nejprve na pravé, levé a znovu pravé rameno a vyzve malého rytíře, aby povstalo. 

Pro všechny je tato chvíle velice vzácná a slavnostní. Všichni přišli krásně oblečení a s malou trémou přihlíželi, jak jsou jejich spolužáci pasováni. Všichni si tento majestátný den moc užili a určitě budou dlouho vzpomínat, jak byli samotným králem pasováni na čtenáře. (podle A. Procházkové)

Dopravní hřiště a Bezpečně na kole

Po loňských výborných zkušenostech naše škola opět objednala programy Bezpečně na kole a Dopravní hřiště. Před prázdninami jsou takové akce velmi důležité, protože děti jsou o prázdninách z hlediska statistiky dopravních nehod velmi ohroženy.

Přípravná třída a první a druhé ročníky se seznámily s dopravními značkami, situacemi v dopravě a pravidly silničního provozu. Po teoretické přípravě děti nasedly do autíček a čtyřkolek a vydaly se na trať, kde projížděly mezi dopravními značkami, semafory a přejezdy. 

Děti ze 3., 4. a 5.tříd měly připravenou teoretickou část a praktickou část. V teoretické části děti zhlédly výukový program BESIP a následně o něm diskutovaly. V praktické části byla na venkovním hřišti připravena dráha, kterou děti projížděly. Všechny měly k dispozici perfektní kola i cyklistické helmy, kola byla vždy upravena každému dítěti zvlášť. Bezpečnost zajišťovali instruktoři. 

Sportovní den

27.6. jsme uspořádali Sportovní den pro 1. stupeň. Myšlenka sportovního dne je, že soutěží všechny děti, a šance na vítězství byla veliká, protože sportovci byli rozděleni do 6 kategorií podle věku a pohlaví. Každé dítě mohlo soutěžit jen v jedné disciplíně, aby měli šanci i ti méně zdatní sportovci. 

Mladí sportovci závodili v těchto disciplínách: běh na 50 m, přespolní běh, skok daleký, hod kriketovým míčkem, šplh na tyči, přetahování lanem,vybíjená.  Děti, které zrovna nesoutěžily, hrály stolní tenis, badminton nebo si hrály s míčem. Vítězové byli odměněni diplomem a kovovou medailí - za ty děkujeme Spolku rodičů a přátel školy. Myslíme si, že se nám den plný sportu a her vydařil, a již se těšíme na další ročník. Pomáhali nám žáci ze 7.B, osvědčili se a počítáme s nimi i další rok.

Rozloučili jsme se s rokem 2016/2017

Celá škola se sešla ve školní tělocvičně, abychom všichni společně slavnostně zakončili uplynulý školní rok 2016/2017. Zazněla školní hymna, žáci, kteří reprezentovali školu, dostali diplom a malou odměnu, o zábavu se postaraly roztleskávačky ze šestých tříd se skladbou Me Too.  Poté se s třemi štěňaty představila paní H. Jasenovcová z nadačního fondu Mathilda, které se zabývá výchovou asistenčních psů pro nevidomé. Předali jsme jí šek na 12.067 Kč - peníze, které naši žáci získali sběrem druhotných surovin.

Konec patřil loučení s žáky devátých tříd - po slavnostním šerpování a předávání pamětních listů pronesli jejich zástupci projevy na rozloučenou a poděkovali svým učitelům. S deváťáky na oplátku se rozloučili jejich kamarádi z prvních tříd, jejich patrončata, kteří také přečetli projev, předali dárečky na památku a odvedli své patrony ven.

Další fotogalerie