Rodiče

Školní informační systém

Ke komunikaci s rodiči i žáky využíváme školní informační systém Škola Online. rodiče tak mají přehled o známkách, aktuálním rozvrhu, docházce, mohou poslat zprávu či dotaz učiteli, omluvit své dítě a mnoho dalšího.

Zápis do 1. tříd

Veškeré informace o termínech, o tom, jak probíhají zápisy, jaké dokumenty budete potřebovat...

Další informace

Přípravná třída

Už několik let pomáháme dětem s nástupem do 1. třídy - zde najdete informace, pro koho je přípravná třída určena a jak probíhá výuka.

Přípravná třída

Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Sázava

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Sázava a další občany, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ a MŠ.

Další informace

poradna pro rodiče

Má vaše dítě potíže s učením? Potřebujete poradit s výchovnými problémy? Nevíte si rady s výběrem povolání pro své dítě?

Školní poradenské pracoviště je název pro tým pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a informační i metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům - výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog.

Další informace

Školská rada

Aktuální informace z práce Školské rady, dokumenty, zápisy z jednání.

Další informace

Kariérové poradenství pro žáky

Volba povolání je stěžejním tématem předmětu Pracovní výchova v 9. ročníku. Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Nováková (e-mail: katerina.novakova@zssazava.cz, konzultační hodiny - budou stanoveny).

Další informace

Školní družina

Aktuality z činnosti školní družiny

Školní družina