školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

je název pro tým pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a informační i metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.

Patří sem hlavně výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog.

Konzultační hodiny naleznete u jména, je možné domluvit si po dohodě i individuální čas schůzky. Pokud byste potřebovali další informace, najdete je řadu užitečných odkazů v oblasti primární prevence v obsáhlém dokumentu na této stránce.

Výchovný poradce

Výchovný poradce je na škole nejen pro žáky, ale i pro své kolegy a rodiče žáků

Výchovná poradkyně pro 1. - 5. ročník ZŠ a MŠ Sázava – Mgr. Alena Jílková

konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024 - Po + Čt od 12.15 do 13.00

Výchovná a kariérová poradkyně pro 6. - 9. ročník ZŠ a MŠ Sázava – Mgr. Kateřina Nováková

konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024 zatím nejsou stanoveny  

náplň práce:

Metodik prevence

Hlavním cílem je vytvořit ve škole prostředí plné pohody, úcty, respektu a vzájemné tolerance mezi všemi zúčastněnými stranami

Metodička primární prevence rizikového chování - Mgr. Alena Jílková

konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024 - Po + Čt od 12.15 do 13.00


náplň práce:

Speciální pedagog

Mgr. Marcela Dvořáková

Konzultační hodiny - pondělí 12:05 - 12:50

náplň práce:

další informace

prevence rizikového chování - kontakty, literatura.pdf

Šikana?

Nenech to být je internetový systém, který slouží k odhalování šikany na školách. Školní metodik prevence, obdrží anonymní oznámení k prověření situace. Projekt je napojen na Linku bezpečí, která je připravena pomoci v případech nezbytného okamžitého řešení situace.

Sociální sítě pro rodiče