Konzultační hodiny pedagogů

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste, prosím, v sekretariátu školy.

K návštěvám školy používejte vždy pouze hlavní vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží pouze žákům, veřejnosti pak při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Výchovný poradce, kariérní poradenství

Mgr. Alena Jílková - pro 1. stupeň

Mgr. Kateřina Nováková - pro 2. stupeň

Metodik prevence

Mgr. Alena Jílková

speciální pedagog

Mgr. Marcela Dvořáková

Konzultace mimo uvedené hodiny je možná, zkontaktujte nás a domluvíme se.

Další pedagogové

Jednání s učiteli (poskytování informací o prospěchu, chování, konzultace...) v době jejich výuky není možné - během vyučování nelze z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu. Sjednejte si prosím konkrétní termín schůzky telefonicky, prostřednictvím el. informačního systému Škola Online nebo e-mailem.

E-mailová adresa všech zaměstnanců školy je ve tvaru krestnijmeno.prijmeni@zssazava.cz.