Žákovský parlament

Již několik let působí na naší škole žákovský parlament.

Každé září, ve všech třídách od přípravné až po deváté třídy, si děti samy volí své zástupce ze svých řad. Ti se setkávají na pravidelné měsíční schůzce, v případě potřeby se svolá parlament dle aktuální situace.

Na schůzkách žáci obvykle vyjadřují svůj názor i názory svých spolužáků na život ve škole, snaží se společně řešit případné problémy, průběžně sledují vztahy mezi žáky, komunikují s vedením školy i s učiteli. Následně informují svou třídu o všem, o čem se diskutuje, co se připravuje a plánuje.

O průběhu jednotlivých schůzek informuje vedení školy koordinátor.

Většina podnětů, které se objevily na žákovském parlamentu, byla po dohodě s vedením školy realizována (např. různé soutěže, stolní hry a odpočinkové zóny na chodbách, sportovní stroje na venkovním hřišti...).

Úspěšnou akcí, kterou zorganizoval žákovský parlament, byla soutěž Sázava má talent.