Aktuality

Den s domácími mazlíčky

26.6.2019

Žáci 5. ročníků si pro své spolužáky z prvního stupně připravili zajímavé dopoledne se zvířátky. Tělocvična se nám v toto úterý proměnila v malou zoo plnou králíků, koček, psů, želv, andulek, potkanů, křečků, morčat a jiných tvorů. Žáci představili své mazlíčky a vyprávěli o tom, odkud pochází, jakou péči potřebují, různé zajímavosti, tipy i rady pro jejich chov. Některá zvířátka si mohli žáci pohladit i pochovat.

Branné dny

26.6.2019

Na pondělí a úterý posledního školního týdne připadly branné dny pro 1. a 2. stupeň. Po oba dny měli žáci možnost seznámit se se záchranářskou technikou hasičů, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky pod dohledem městské policie, nacvičili si první pomoc, dozvěděli se, jak se chovat při mimořádných událostech, a otestovali si svou fyzickou zdatnost.

Dny her

24.6.2019

Ve dnech 20. a 21. června proběhly Dny her - ve čtvrtek si zasportoval první stupeň a v pátek žáci druhého stupně.

Pro mladší děti byly připraveny klasické i netradiční sportovní disciplíny - skok do dálky, běh, hod do dálky, přetahování... Starší žáci si zasoutěžili v turnajích v přehazované, florbalu a fotbalu. Pro ostatní žáky tu byla možnost hrát deskové hry či tanec a zpěv v hudebně.

Česko čte dětem

24.6.2019

V rámci akce Česko čte dětem navštívily děti z třídy 2.B a 2.C Městskou knihovnu Sázava, kde pro ně bylo připraveno předčítání z knihy Dobrodružství z Posázaví od Aleny Římanové. Po četbě se děti rozdělily do čtyř skupin a snažily se vypracovat pracovní listy, které měly připravené k četbě.

Nové číslo školního časopisu Čmáranice

15.6.2019

Dozvíte se, jak dopadl příběh učitele Karlíka a jeho žáků, přečtete si reportáže ze školních akcí, rozhovory se zajímavými lidmi a čeká vás spousta dalšího čtení. Příjemnou zábavu!

Čtvrťáci byli také v ekocentru Loutí

11.6.2019

Očima dětí ze 4.B

3. června se vydala 4. B do Ekocentra Loutí na třídenní pobyt s programem Náš dvůr.

Hned od příjezdu a po celý pobyt jsme měli stále co dělat. Seznámili jsme se s různými řemesly a také jsme je zkoušeli. Své výrobky jsme si odvezli domů. Vyzkoušeli jsme si cestu chleba, másla, látky, provazu a jiné zajímavé staré techniky. Víte, co je plstění nebo cepování? My už to víme a jsme rádi, že jsme to zažili!

Dopravní výchova

9.6.2019

Ve středu 5. června v rámci dopravní výchovy do školy opět dorazila „autíčka“. Jde o akci, při níž se žáci 1. a 2. ročníku seznamovali s pravidly silničního provozu.

Vyzkoušeli si, jaké to je být řidičem a účastníkem silničního provozu. Na modelovém hřišti měli kruhový objezd i stezku pro cyklisty, řadu dopravních značek, přechod pro chodce a dokonce i semafor. Všichni si vyzkoušeli roli řidiče i policisty. Policisté dohlíželi na to, že řidiči dodržují pravidla, nezastavují na přechodu, jezdí po kruhovém objezdu správným směrem, dodržují značky a ví, jak zareagovat na semafor. Ten, kdo pravidla porušil, dostal od policisty pokutu :-).

Žákům se tato akce, která je hrazena z prostředků školy, velmi líbila. Doufejme, že si z ní i něco odnesli.

Šesťáci v ekocentru

3.6.2019

Třída 6.B strávila tři dny v ekocentru Loutí a stala se Strážci Země. Reportáž najdete v novém čísle školního časopisu Čmáranice.

Cvičná evakuace

23.5.2019

Cvičnou evakuaci trénujeme každý rok. Letos jsme měli jeden nácvik navíc - i hasiči si musí zásah ve škole vyzkoušet.

Naštěstí vše dobře dopadlo - evakuovali jsme se do 2,5 min, nikdo se neztratil, škola zůstala celá.

Přednáška Poruchy příjmu potravy

20.5.2019

Dne 14. května přijela do naší školy paní Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D, která připravila pro žáky osmého ročníku dvouhodinový interaktivní blok s názvem Poruchy příjmu potravy, zejména mentální anorexie. Na příbězích žáci rozebírali možné příčiny a důsledky mentální anorexie. Na závěr proběhla velmi živá diskuze na téma různých orexií, které se objevily v současné moderní době.

Podobnou přednášku jsme s paní Mgr. Lenkou Suchopárovou, Ph.D dojednali i pro veřejnost od 15.00, kde se mohli rodiče dozvědět např. co je ortorexie, drunkorexie, bigorexie, semirexie atd. Přestože akce byla hlášena dva měsíce předem, byly vyvěšeny plakáty, rodiče byli informováni přes žákovskou knížku, proběhlo opakované hlášení rozhlasu, upoutávka byla i v novinách, nikdo z řad veřejnosti se přednášky bohužel nezúčastnil.

Mgr. Jílková Alena, metodička prevence

Sbírka Český den proti rakovině

17.5.2019

Už víme výsledek sbírky Český den proti rakovině v Sázavě - vybrali jsme rekordních 28 746 Kč!

Moc děkujeme všem, kteří přispěli, a také všem, kteří nám se sbírkou pomohli, a hlavně promrzlým žluťáskům - dobrovolníkům z 9. tříd!

Po stopách poustevníka Prokopa

6.5.2019

V úterý 16. 4. se žáci 3.C zúčastnili v klášteře edukačního programu Po stopách svatého Prokopa, který si pro ně připravila paní Martina Štědrová. Hned u vchodu si oblékli poutnický plášť s kapucí a přenesli se o mnoho století nazpět. Prošli klášterem a dozvěděli se, k čemu jednotlivé místnosti a zahrada sloužily, zkusili si složit model kláštera podle plánku z krabiček. V kapli pak meditovali při klášterní hudbě a mohli se dotknout pergamenu na který se kdysi psalo. Na zahradě si poté zahráli tleskací hru v základech románského kostelíku, v klášterním příkopě hledali věci, které tam zapomněl rytíř - byla to přilba a rukavice, které si mohli vyzkoušet.

Čistá řeka Sázava a Den Země

7.5.2019

Jarní úklid Sázavy a okolí je už stálá součást našeho kalendáře. Účastnily se ho všechny třídy základní školy, uklízely nejen okolo školy a břehy řeky, ale i další místa - okolí hřbitova, Bílý kámen, údolí Úžického potoka... Celkem děti nasbíraly cca 80 pytlů odpadků!

Související akcí byl Den Země, který pořádalo Zdravé město Sázava. Na louce u hasičárny byly stánky pro děti i veřejnost, kde se každý mohl dozvědět něco nového o třídění odpadu a nakoupit si jablka z Tuchorazi. Nebo si mohl vyzkoušet své znalosti přírody - kvízy a poznávačky si připravili žáci 7.B pod vedením I. Žaloudkové.

Den s dravci

6.5.2019

V úterý 30. dubna se celá základní škola i mateřská škola sešly na louce u hasičárny. Čekali na nás sokolníci spolku Zayferus, kteří přivezli na dvacet dravců a sov. Mohli jsme si vzácné ptáky prohlédnout, dozvěděli jsme se jejich jména a spoustu zajímavostí o jejich životě i o způsobu obživy. Vyvrcholením byly letové ukázky, ve kterých se předvedli sokol, sup, orel a další dravci.

Členská schůze SRPŠ

29.4.2019

Zveme všechny členy SRPŠ na Členskou schůzi, která se bude konat 22. května 2019 od 19 hodin ve škole.

Na programu bude schválení zprávy o hospodaření za rok 2018, schválení členského příspěvku na rok 2019/2020, projednání změny stanov (úprava vzniku a doby trvání členství ve spolku).

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti delegovat svého zástupce - formuláře plných mocí budou k dispozici na třídních schůzkách ZŠ a ve třídách MŠ nebo si je můžete stáhnout na webu SRPŠ.

https://sites.google.com/zssazava.cz/srps/aktuality…

KMD - Lámání chleba

15.4..2019

Členové Klubu mladého diváka pojedou na poslední letošní divadelní představení. Čeká je původní česká divadelní hra o odvaze a přátelství v době nesvobody Lámání chleba v provedení Švandova divadla.

Odjezd autobusu od školy - 12:30, žáci jsou uvolněni na oběd v 11:55, předpokládaný návrat kolem 19:00 hodin.

Více o představení zde.

Finanční gramotnost naživo

11.4.2019

Letos se naši žáci 5. ročníku zúčastnili projektu Abeceda peněz České spořitelny.

Nejdříve navštívili pobočku spořitelny v Sázavě a během trvání projektu se postupně seznámili se základními pojmy v oblasti osobních financí a podnikání. Vše vyvrcholilo založením "třídních firem", kterým banka půjčila základní kapitál 3000 Kč. Každá firma si vymyslela, v čem bude podnikat a žáci si rozdělili role (ředitel, ekonom...). Vytvořili své logo, vyrobili s pomocí rodičů velikonoční zboží, zajistili propagaci roznášením plakátů po městě. Na závěr proběhl velikonoční jarmark na náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě, na kterém si firmy vydělaly krásné výdělky, díky kterým mohou nyní plánovat super výlet.

Děkujeme všem, kteří nám s celým projektem pomohli a podpořili nás!

Seminář bezpečného chování

4.4.2019

Třeťáci a sedmáci absolvovali 3. dubna seminář bezpečného chování s M. Friedrichem, instruktorem sebeobrany Krav maga. Čekala je zajímavá přednáška s ukázkami rizikového chování a jeho prevence, pak si i něco z toho prakticky vyzkoušeli v tělocvičně.

Hlavním cílem celého dne nebyl trénink několika "superchvatů", ale spíše srozumitelné rady, jak se nestat obětí násilí a jak případným útoků co nejlépe předcházet.

Velikonoční jarmark

29.3.2019

Žáci 5. tříd zvou všechny na velikonoční jarmark, který se bude konat 5. dubna 2019 na sázavském náměstí Voskovce a Wericha. Čeká na vás bohatý program a nabídka velikonočních dekorací.

Nové číslo Čmáranice

27.3.2019

Přečtěte si nové číslo školního časopisu Čmáranice.

Dozvíte se, jak pokračuje příběh učitele Karlíka, co se dělo na Chaloupkách, jak naši fotbalisté prožívali turnaj v Benešově...

Kyberprostor

27.3.2019

V úterý 26. března naši školu navštívil por. Mgr. et Mgr. Stanislav Znor, DiS. z Oddělení hospodářské kriminality Benešov, který připravil pro žáky 4., 5. a 6. ročníku interaktivní přednášku spojenou s besedou s názvem Kyberprostor. Žáci dozvěděli, jaká rizika číhají v kyberprostoru, na co si dát pozor, co rozhodně nedělat. A naopak slyšeli, co dělat, když už se něco špatného děje, na koho se obrátit, jak zajistit důkazy... Zkrátka řečeno - jak se chovat bezpečně a zodpovědně.

Odpoledne podobnou přednášku, na které se hodně diskutovalo, absolvovali i rodiče.

ředitelské volno 29. 3. 2019

26.3.2019

Na pátek 29. března 2019 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - kvůli školení pedagogů.

Více informací na stránce Zápis do 1. tříd.

KMD - Tajný deník Adriana Molea

10.3.2019

Členové Klubu mladého diváka pojedou na další divadelní představení. Čeká je divadelní zpracování kultovní knihy Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4 v provedení Divadla v Dlouhé.

Odjezd autobusu od školy - 11:30, žáci jsou uvolněni na oběd v 11:00, předpokládaný návrat kolem 18:00 hodin.

Více o představení zde.

Přípravná třída na návštěvě

28.2.2019

Setkávání dětí z přípravky se seniory ze Samopší se stává milou tradicí. Již po několikáté zpříjemnily babičkám návštěvu v sázavské knihovně. Tentokrát zahrály pohádku O Koblížkovi a zazpívaly pásmo lidových písniček, které si s dětmi zazpívali všichni účastníci tohoto milého posezení.

Kyberprostor - beseda pro rodiče

26.2.2019

Zveme všechny rodiče na besedu s odborníkem na téma Kyberprostor, která se koná 26. března od 15 hodin v budově ZŠ.

Masopust v Sázavě

26.2.2019

Zveme všechny Sázaváky na masopust, který se bude konat v neděli 3. března. Děti se mohou nechat namalovat dopoledne od 9 do 12 hodin v základní škole, průvod pak vyrazí ve 14 hodin z nádvoří kláštera a projde městem na náměstí.

Protidrogový vlak

26.2.2019

Žáci šesti tříd druhého stupně ve dvou týdnech od 11. do 25. února navštívili Revolution Train - Protidrogový vlak, který stojí na nádraží v Praze Dejvicích. Při procházení jednotlivými vagony se před nimi odehrával příběh Jany a Marcela, jimž život ovládly drogy. Kluci a holky se dozvěděli, jaké následky má drogová závislost, mohli vyjádřit svoje názory, zamyslet se, jak by jednali v různých situacích a dokonce si i vyzkoušeli role kriminalisty, dealera, lékaře či vězně.

Přečtěte si reportáž novinářky A. Hejné ze školního časopisu Čmáranice:

V úterý 12. února se obě osmičky vydaly na pražské nádraží v Dejvicích, kde se měly zúčastnit projektu ,,Protidrogový vlak”. Autobusem jsme od školy vyjížděli v půl deváté a v Praze jsme byli před desátou. Rozdělili nás na dvě skupiny. První šlo na prohlídku béčko s paní učitelkou Léblovou a my z 8.A jsme čekali na nádraží s panem učitelem Dastychem, se kterým jsme si povídali o různých věcech. No a pak jako správní instamaniaci jsme se asi půl hodiny fotili.

Po asi čtvrt hodině si pro nás přišla slečna Bára, která nás poté provázela po vlaku. Ještě předtím, než jsme se dostali do druhého vagonu, nabídla nám čaj, dala nám desky s papíry na vyplnění dotazníku a říkala nám různé informace, např. kolik má tento vlak vagonů a kolik váží.

Následně jsme se dozvěděli, co všechno jsou drogy. V dalším vagonu jsme si sedli na takové svítící lavičky a dívali jsme se na film na plátně. Příběh vyprávěl o Marcelovi, který si místo léčení závislosti na drogách vybral právě drogy, a tím pádem i konec života v nízkém věku. Zajímavostí také je, že zakladatel protidrogového vlaku osobně znal Marcela, protože byl jeho kamarád. Po chvíli nám hlas z obrazovky vedle nás položil otázku k tématu. My jsme ji zodpověděli anonymně v dotazníku. Potom jsme měli různé ukázky z příběhu na plátně. Např. ve filmu se vybourali, plátno se odkrylo a my před sebou měli vybourané auto. Takhle to pokračovalo až na konec, kde jsme mohli zanechat vzkaz na papírku. Při návratu domů jsme se cestou stavili v McDonaldu, kde jsme strávili asi hodinu. Protidrogový vlak se nám líbil, protože to bylo velmi hezky zpracované a poučné. Např. v příběhu byl zmíněn hospodský bar, tak po odkrytí plátna vypadal vagon jako bar. A takhle to bylo s různými místy jako třeba výslechová místnost nebo doktorská ordinace. Myslím, že jsme si z toho každý něco odnesl a všem ho doporučujeme.

Dancing Crackers

11.2.2019

Ve školní tělocvičně se představil nový kroužek - street dance. Zájemci mohou přijít ve čtvrtek 14. února na první lekci.

Diplomy pro otužilce

Už počtvrté se chystá Memoriál Vladimíra Tupého a naši žáci znovu vytvořili sadu originálních diplomů pro jeho účastníky. Třeba i Vás budou inspirovat ke smočení v ledové vodě Sázavy.

Tříkrálová koleda

7. 1. 2019

Děti z přípravné třídy dnes překvapily svoje starší spolužáky a obešly celou školu s vůní františka a tříkrálovou koledou.

Předvánoční čas na naší škole

11.12.2018

Sotva jsme uklidili po výstavě ke stému výročí vzniku naší republiky, začali jsme plánovat průběh předvánočních akcí.

Paní učitelky, zvláště na prvním stupni, vytvářely s dětmi ozdoby a ozdobičky, adventní věnce a spoustu dalších věcí, které by se mohly prodat na vánočním jarmarku. Redaktoři Čmáranice pracovali pod velkým tlakem, aby předvánoční číslo vyšlo včas. Velké poděkování zasluhují naši sponzoři z řad rodičů – paní Dagmar Drožová, paní Hana Laštovková, paní Nikola Laštovková, paní Helena Suchomelová, paní Jaroslava Topinková, pan Jindřich Topinka, paní Jana Pospíšilová a paní Lenka Kratochvílová, ať už za výrobu překrásných věcí nebo za pomoc při organizaci jarmarku, který byl nadmíru vydařený. Rovněž vánoční číslo Čmáranice šlo „na dračku“. Stejně jako sponzorům děkujeme i vyučujícím naší školy za zdar celé akce.

Kromě výrobků na jarmark žáci kreslili vánoční přání pro Ježíškova vnoučata. Přání budou v rámci této akce doručována seniorům do domovů důchodců a dalších zařízení.

Do předvánočních akcí patří i rozsvěcení vánočního stromu v Sázavě, na kterém zazpívali naši žáci stejně jako na jarmarku. Děti z 4.A a 4.C vystoupily s pásmem vánočních koled, písní a povídání o Vánocích na huti František u příležitosti vánočního jarmarku v sobotu 8.12. a v neděli 9.12. v odpoledních hodinách. Půlhodinový program s nimi nacvičila v hodinách HV D. Štědrová za podpory třídních učitelek. Vystoupení ocenili diváci i organizátoři této příjemné akce. Děti také vystoupí pro seniory ze Samopší v místní knihovně, spolu s dětmi z druhých tříd, které si nacvičily taneční vystoupení.

Ještě nás čeká vánoční koncert, soutěž Sázava má talent, sportovní turnaj druhého stupně a třídní besídky.

A pak už konec, zvonec - vánoční prázdniny jsou tady!

KMD - další představení

20.11.2018

Členové Klubu mladého diváka pojedou na další divadelní představení. Tentokrát to bude ve čtvrtek 6. prosince 2018 netradiční interaktivní divadelní událost MojeVize.

MojeVize je interaktivní divadelní událost, ve které příchozí děti převezmou do svých rukou televizní vysílání TV MojeVize. Divadlo Alfred ve dvoře se pro tento účel promění v místo činu, kde mají děti ve věku 8–12 let možnost nahlédnout do zákulisí televize a samy vytvářet její obsahy. Účinkující performeři skupiny Spielraum Kollektiv předají dětem nástroje a know-how potřebné k vytvoření vlastního televizního vysílání a budou jim pomáhat při rozvíjení jejich vlastních vizí.

Odjezd autobusu od školy je ve 12:30 (žáci jsou uvolněni na oběd v 11:55), návrat cca 18:30.

100 let republiky

3.11.2018

Ve čtvrtek 1. listopadu bylo vše připraveno. Dopoledne pro své spolužáky 3.B v tělocvičně zatančila českou besedu, 5.C uspořádala módní přehlídku. Ve 3.C děti ukázaly, jak si dříve děti hrály, 7.B zahrála pohádku O třech přadlenách. Žáci 8.B chystali občerstvení do své kavárničky a ostatní třídy si mohly v klidu prohlédnout výstavu a doladit detaily na odpolední program.

Ve tři hodiny se škola otevřela pro veřejnost a chodba s výstavou se rychle zaplnila. Po úvodním slově stylově oblečené paní ředitelky Z. Kotzotové diváci zhlédli módní přehlídku, poslechli si minikoncert pěveckého uskupení Sekundičky, podívali se na tanec Česká beseda, zašli na povídání o dětských hrách a pohádku v 7.B, deváťáci je seznámili s českými vynálezy. Kdo byl unaven, mohl se občerstvit v kavárničce plné dobrot včetně Masarykova cukroví.

V pátek 2. listopadu pak v tělocvičně proběhl fotbalový turnaj, kterého se účastnili hráči zvučných jmen - jmen slavných českých a slovenských fotbalistů, jež ztělesnili žáci 2. stupně.

Celý projekt nám dal hodně zabrat a jsme rádi, že se to povedlo.

100 let.mp4
Jak si děti hrály.mp4

Příprava výstavy 100 let republiky

3.11.2018

Na oslavu 100. výročí vzniku naší republiky se všichni pečlivě připravovali. Každá třída se na uplynulých sto let podívala jinak.

Jak to probíhalo, zachytili ve své reportáži redaktoři školního časopisu Čmáranice.

Děti z 1.A společně kreslily velký strom, a jelikož neumí ještě dobře psát, lepily na strom vytištěné a vybarvené znaky České republiky a symboly typické pro naši zem. Druhý den jsme se byli podívat, jak jejich projekt dopadl, moc se mi líbilo, jak se děti se svým tématem popraly. Myslím, že mají asi nejlépe zpracované téma vzhledem k jejich věkové kategorii a je dobře, že si děti pamatují, co jim paní učitelka o naší zemi vyprávěla. Děti v 1.B také vyráběly strom, na kterém byly nalepené typické znaky pro naši zem. Když jsme se zeptali, jestli je to baví, ozvalo se i několik dětí, které by se raději učily, paní učitelku to potěšilo. Myslím si, že jejich projekt byl také povedený, je z něj cítit veselost.

Přípravná třída a 2.A měly téma hry. S pomocí žáků z 5.A si děti pod vedením paní učitelky Štědrové připomněly, jaké hry se hrávaly, když ještě nebyly počítače a děti si musely vystačit třeba jen s obyčejným provázkem. „Děti byly úplně nadšené, protože měly pár dnů bez učení a naučily se nové hry. Náš projekt je Hry si připomenout a nezapomenout,“ svěřila se nám paní učitelka Brošová. Díky panu R. Tupému a L. Děťátkovskému vznikl také film, který návštěvníci výstavy mohli zhlédnout v přípravné třídě.

2.B namalovala obchody, takže je nejvíce na dělání projektu bavilo malování. Téma vymyslela paní učitelka Modráčková. Žáci z 2.C připravili projekt týkající se řemesel a obchodů. Nakreslili skoro každé povolání a k němu napsaly krátké povídání o tom, jak to povolání dříve vypadalo a jak se dělalo. Děti bavilo nejvíce malování.

Žáci 3.A měli téma Škola před 100 lety. Nejdříve zjistili, jak chodily děti v té době oblékané a všichni se převlékli do oblečení za první republiky. Prostudovali, jak dříve psali (pohlednice, dopisy, školní materiály - třídní knihy, vysvědčení), podle tabulky písma z té doby zkoušeli psát perem namáčeným do inkoustu a vyráběli tabulku na psaní. Nejvíce děti zajímalo, jak to v tehdejší škole vypadalo (počet dětí ve třídě, školní předměty, chování dětí, také trestání rákoskou :-) a 1. a 2. 11. se učily stejně, jako se učily děti před 100 lety.

Děti ze 3.B se naučily tanec Česká beseda, což je tradiční český tanec, který se tančí zhruba 12 minut. Zároveň také děti na výstavu vytvořily projekt, ve kterém vysvětlují, co vlastně Česká beseda je a jak vznikla. Do projektu zařadily zároveň i několik obrázků z tance. Oba nápady se mi vážně líbily a nemůžu se dočkat, až děti s tancem vystoupí. 3.C připravila výstavu a povídání o hračkách v minulosti.

Ve 4.A děti zkoumaly, jak se bydlelo za první republiky. Vytvořily různé koláže a malby, zkusily si zařízení pokojů dobovým nábytkem. Třída 4.B si připravila pro nás projekt Jídla Tomáše G. Masaryka. Práci dělají ve skupinách, vyrábějí „jídlo“ z modelíny a text píšou ručně. Nejdříve jsem si myslel, že se jim to moc nepovede, protože měli všude poházenou modelínu, ale nakonec se jim to moc povedlo. Třeba telecí španělský ptáček nebo punčový dort, výtečný koláč a paštičky se jim povedly nejvíce. Žáci 4.C si připravili pro nás projekt o tom, kteří panovníci vládli v Čechách před vznikem samostatného Československa. Dozvěděl jsem se, že panovníků bylo celkem 66. Projekt žáci dělali ve skupinách a text psali ručně, myslím si, že jim to hodně povedlo.

Třída 5.A a 5.B pracovaly ve skupinkách po čtyřech lidech, žáci kreslili různé obrázky a psali společně noviny. Podle mě se jim to povedlo, mají to hezké. Nejvíce se mi na tom líbily obrázky, které namalovali. 5.C si připravila modní přehlídku ve stylu dobového oblečení 1. republiky. Projekt vymyslela paní učitelka Kubálková. Děti nejvíce bavilo malování a oblékání. Dívkám se zalíbilo hlavně “načinčávání”. Pracovala celá třída dohromady.

6.A a 7.A pracovaly společně na projektu Český sport neboli 100 let sportu v ČR - tenis, hokej, fotbal. Obě třídy bavilo tento projekt připravovat. Žáci byli rádi, že mají volnost ve výběru sportovce a že mohou být kreativní. Práci si rozdělili. Každá třída udělala něco a pak to spojili a byl z toho jeden veliký projekt. Podle příprav bych řekla, že se jim to velice povedlo.

Ve třídě 7.B si děti připravily kostýmy a s paní učitelkou secvičily divadlo pohádky Tři přadleny, potom si kluci zvlášť připravili scénku z druhé světové války. Moc se mi líbily kostýmy všech holek a kluků. Je to opravdu zajímavě pojatý projekt. 6.B s paní učitelkou Sojkovou si vybrala téma umění. Žáci si připravili minireferáty o různých druzích umění, své práce dali do rámů a na stojany. Jejich téma vypadá velmi zajímavě a je vidět, že je to opravdu bavilo.

V 8.A jsme měli téma Legie v Československu. První den nám pan učitel zajistil besedu za účasti pana Olta, který se u nás ve třídě zdržel přes dvě hodiny. Aby toho nebylo málo, měli jsme ještě jeden projekt. Na občanské výchově jsme zpracovali téma „Čeští prezidenti na poštovních známkách“. V 8.B zpracovávali žáci s paní učitelkou Šimonovou téma jídlo - Nežijeme a nejíme sami. Vytvořili si například vlastní kuchařku s různými osvědčenými starými recepty. Na den výstavy si vypůjčí třídu 5.A, ve které si „otevřou“ vlastní kavárnu. Jejich kuchařka vypadá velmi pěkně.

Třída 9.A si jako svůj projekt vybrala „České vynálezy“. Ve středu 24. října je prezentovala v tělocvičně třídám prvního stupně a novináři se byli také podívat. A poslední třída, kterou jsme navštívili, byla 9.B. Ta své téma prezentuje pomocí fotek. Žáci si našli fotky, jak vypadala zajímavá místa v Sázavě, a na kousek papíru napsali, odkud jsou ta místa focená. Lístečky s popisem zakryli, abychom mohli hádat, jaké to místo je. Jejich nápad návštěvníky výstavy určitě zaujme.

redakce Čmáranice

Speciální číslo školního časopisu Čmáranice

Kromě výše uvedené reportáže si v našem časopisu můžete v kvízu a dalších hádankách ověřit, co si z historie pamatujete. Také další články se týkají narozenin republiky - jaké knížky a časopisy se četly, jak si děti hrály...

Najdete tu i velký rozhovor - tentokrát se sázavským ochotnickým hercem R. Tupým - a řadu jiných zajímavostí.

Chystáme oslavy 100. výročí založení republiky

3.10.2018

Celá škola se připravuje na oslavy stého výročí založení naší republiky. Během projektového týdne se spolu s dětmi ponoříme do historie a prozkoumáme, co se za těch 100 let událo a jak moc se (ne)změnil svět.

A protože si to nechceme nechat jen pro sebe, uspořádáme velkou výstavu s kulturním programem, kde ukážeme, co jsme zjistili.

Ředitelské volno

24.9.2018

Na čtvrtek 27. září vyhlašuje ředitelka školy volno pro všechny žáky školy - učitele čeká školení na téma Šikana. V pátek 28. září je státní svátek, takže žáci se mohou těšit na celé čtyři dny volna!

Vítání prvňáčků

13.9.2018

Žáci prvních tříd byli ve škole uvítáni hned dvakrát - nejdříve v pondělí 3. září je uvítaly jejich třídní učitelky H. Albrechtová a P. Vernerová spolu s jejich patrony z devátých tříd, ředitelkou školy Z. Kotzotovou a starostou města Sázavy P. Šibravou. Prvňáčci dostali symbolický klíč od školy a pamětní list a patroni je odvedli do lavic v prvních třídách.

V pátek 7. září pak prvňáčky uvítala potleskem celá škola v tělocvičně, kde jsme se všichni sešli, abychom zahájili nový školní rok.

Přejeme všem žákům i učitelům hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce.

Pozvánka na kulatý stůl - Chodníkové hry

5.9.2018

Nový informační systém - info pro rodiče

4.9.2018

Od letošního roku budeme používat nový informační systém. Přístupové údaje získají rodiče na třídních schůzkách a návod, jak postupovat, najdete zde.

Žákům pomůžeme s registrací v hodinách informatiky.

Třídní schůzky v září

3.9. 8.30 - PT

4.9. 15.00 - 2.C

5.9. 15.00 - 5.A, 5.B, 5.C

6.9. 15.00 - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 7.B

16.00 - 6.B, 7.A, 8.B, 9.A, 9.B

10.9. 16.00 6.A

11.9. 15.30 8.A

Začínáme 3. září!

30.8.2018

Slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v pondělí 3. září od 8,30 na nádvoří školy, kde budou uvedeni mezi žáky školy. Vezměte s sebou školní aktovku a dobrou náladu. Těšíme se na Vás!

Změny v Jídelně

30.8.2018

Vážení rodiče, máte-li zájem o stravování Vašich dětí v ŠJ Sázava, zkontrolujte si prosím, zda máte nové přihlášky, staré od firmy Scolarest již neplatí. Dále žádáme o kontrolu účtů a přístupů na http://www.strava.cz , mínusy se musí ihned dorovnat.

V případě nejasností kontaktujte p. Rupprechtovou na tel. 722 108 073.

výzva pro patrony

30.8.2018

Milí budoucí patroni z devátých tříd, jestli máte čas a chuť, přijďte prosím pomoci učitelkám v prvních třídách s přípravou na nový školní rok! Můžete přijít dopoledne ve čtvrtek nebo v pátek. Děkujeme!