Aktuality

Distanční výuka - vysvětlení pro rodiče

20.11.2021

Distanční výuka se v mnohém podstatně liší od normální prezenční výuky, na kterou jsme byli všichni léta zvyklí. Proto jsme pro vás, rodiče, připravili stručný přehled, jak to na naší škole funguje, ve formě otázek a odpovědí.

Testování ve škole od 22.11.2021

20.11.2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků, zatím v těchto termínech:

 • 22. listopadu 2021,

 • 29. listopadu 2021.

Testovány budou děti přípravné třídy a žáci základní školy. Testovat se ale nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (platnost 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, hlásí se v sekretariátu a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Beseda projektu Vzpoura úrazům

22.11.2021

V týdnu od 8. 11. do 12. 11. navštívili naši školu ambasadoři Všeobecné zdravotní pojišťovny s projektem "Vzpoura úrazům".

Pro děti připravili interaktivní besedu o úrazech a jejich následcích. Děti se dozvěděly i jejich vlastní příběhy a měli možnost doptat se na vše, co je zajímalo o životě na vozíku. Některé děti "slibovaly", že budou používat při jízdě helmu a nebudou se houpat na židli.

Ambasadorům VZP patří náš velký dík!

Abeceda peněz

11.11.2021

Abeceda peněz je projekt České spořitelny, který je zaměřen na finanční gramotnost.

Žáci 2. A a 2. C měli 1. 11. možnost se na chvíli stát dospělými. Dostali peněženku, mobil a koloběžku a vyrazili do práce. Po cestě číhalo nebezpečí v podobě policisty, který vybíral pokuty za přestupky. V bance obdrželi měšec peněz, měli dle potěžkání sdělit, kolik si myslí, že je v něm a poté spočítat. Za utrženou mzdu si koupili něco k jídlu, něco pro rodinu a odložili si i na dovolenou. Nakonec u bankéře získali spořící prasátko a první počin - 10 Kč. Tato interaktivní hra žáky velmi zaujala a zodpovědně plnili všechny úlohy.

Složení nové Školské rady

10.11.2021

Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

za zřizovatele:

 • Mgr. Pospíšilová Monika

 • Mgr. Vítová Alena

 • Bc. Vodáková Kateřina

za pedagogy:

 • Mgr. Albrechtová Hana

 • Mgr. Čechová Markéta

 • Mgr. Nováková Kateřina

za zákonné zástupce:

 • Mgr. Prchalová Markéta

 • Mgr. Randula Oldřich

 • Štědrová Martina

První jednání Školské rady se bude konat ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 17,00 hodin.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ

Výsledky voleb.doc

9.B v Národní galerii

3.11.2021

V rámci projektového dne jsme 20.10. společně navštívili Národní galerii v Praze - Veletržní palác, kde pro nás byl připraven vzdělávací program "Od světla k barvě".

V průběhu programu jsme prozkoumali vliv světla na naše vnímání barev. Ověřili si, jak fyzikální objevy v oblasti světelných jevů ovlivnily malíře prvních impresionistických obrazů, a v ateliéru jsme pak sami experimentovali s barevnými světly a digitálními fotoaparáty při vytváření vlastních krajin. Poté jsme se ještě setkali s produkční výstav, od které jsme se dozvěděli jak dlouho trvá takovou výstavu připravit a co všechno je k tomu zapotřebí.

Byl to trochu vyčerpávající, ale velice inspirativní zážitek!

Logická olympiáda

1.11.2021

Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR, nabízí žákům možnost otestovat své logické myšlení. Základní kolo probíhá online, účastnit se ho mohou žáci už od mateřské školy až po deváťáky. Jak dopadli naši žáci?

V kategorii A1, A2 a MŠ test absolvovali test 2 žáci, nejlépe si vedla V. Mittasch, která obsadila 279.-308. místo v kraji.

V kategorii B (6.-9. ročník ZŠ) soutěžilo 14 žáků. Nejlepšího umístění dosáhl O. Provazník, který skončil na velmi pěkném 132.-142. místě v kraji (1386.-1469. celkové místo).

V kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) se účastnilo 15 žáků. Velkým úspěchem je 35. - 41. místo ve Středočeském kraji (203.-244. celkové místo), na které dosáhla A. Skalová ze 4.B. Postupuje tak do krajského kola!

Gratulujeme všem, kteří náročný test úspěšně zvládli!

Exkurze 8.C do Národního muzea

27.10.2021

Třída 7.C vyrazila do Prahy, aby navštívila novou výstavu v Národním muzeu.

V úterý ráno 26. 10. jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Sázavě. Jeli jsme náhradní vlakovou dopravou do Čerčan a z Čerčan osobním vlakem na Hlavní nádraží v Praze. Cesta proběhla bez komplikací a všechny spoje jely na čas.

V Národním muzeu jsme měli objednanou komentovanou prohlídku na téma Biodiverzita živočichů - zázraky evoluce. Prošli jsme si expozici bezobratlých až po obratlovce. Od ryb přes obojživelníky, plazy, ptáky, savce. Pan průvodce měl pěkný 45 minutový výklad s názornými ukázkami, zajímavostmi i novinkami z říše zvířat a také v systematických zařazeních. Viděli jsme modely živočichů i pravé exponáty. Po ukončení výkladu, měli žáci ještě chvíli čas na samostatnou prohlídku expozice.

Výsledek voleb do Školské rady

27.10.2021

Základní škola a mateřská škola Sázava oznamuje, že volby do Školské rady z řad zákonných zástupců konané dne 26. 10. 2021 jsou z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.

Jelikož dle pravidel volebního řádu nebyli zvoleni členové Školské rady ani na základě opakované výzvy, členy Školské rady jmenuje ředitelka školy.

Z řad zákonných zástupců jsou jmenovaní tito členové: Mgr. Prchalová Markéta, Mgr. Randula Oldřich, Štědrová Martina.

Oznámení na web.docx

Úspěšná reprezentace našich žáků v nohejbalovém poháru

27.10.2021

Po roční pauze, zaviněné protikoronavirovými opatřeními, se mladí nohejbalisté znovu utkali v pohárové soutěži škol o vítěze Benešovska. Organizátorem akce byl Okresní nohejbalový svaz, pořadatelem místní klub SK Šacung Benešov. Příjemným překvapením byla účast, celkem se sešlo 20 týmů z desítky škol (Dukelská Benešov, Jiráskova Benešov, Karlov Benešov, Vorlina Vlašim, Sázava, Vrchotovy Janovice, Votice, Bystřice, Neveklov, Týnec nad Sázavou).

Ze čtyř základních skupin si postup do play-off zajistilo 16 účastníků a náš tým ve složení PGloser, APištínek a JSvoboda byl mezi nimi. V osmifinále kluci podali svůj nejlepší výkon na turnaji a vyřadili nepříjemného a kvalitního soupeře z Bystřice výsledkem 2:0! V boji o semifinále a o medaile stál v cestě tým z Vlašimi a ten byl bohužel již nad naše síly. Zde se projevilo, že soupeř byl složen ze specialistů na nohejbal, kteří se svému sportu věnují dlouhodobě a pravidelně. Kluci tak po statečném boji celkově skončili na sdíleném 5. až 8. místě a to je rozhodně úspěch, protože jejich hlavním sportem je fotbal a nohejbalu se věnují pouze příležitostně.

Kluci ještě jednou díky za dobrou reprezentaci naší školy

K. Svoboda

Úprava času konání voleb do Školské rady

19.10.2021

Dodatek k oznámení o vyhlášení voleb do Školské rady na místa členů za zákonné zástupce:

Vzhledem k podnětům ze strany zákonných zástupců je upraven čas voleb - volby proběhnou 26.10. 2021 od 7:45 do 17:00.

18.10.2021

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

Kandidáti pro volby do Školské rady

18.10.2021

Kandidátní listina pro volby zákonných zástupců do Školské rady, které se budou konat 26.10.2021.

Kandidátka - rodiče oznámení (1).doc

Sbírka České dny proti rakovině

5.10.2021

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali při organizaci sbírky Ligy proti rakovině - žákům 9.A, městskému infocentru, sázavské pekárně, novinovému stánku Poklop a Procházka, prodejně Květiny a dárky v obchodním domě, obchůdku U babiček a prodejně potravin v Ratajích nad Sázavou.

A hlavně děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli - tentokrát jsme vybrali 21 422 Kč, což je náš druhý nejlepší výsledek za dobu, kdy se sbírky účastníme!

Volby do Školské rady

1.10.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 26.10. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 10. 2021 do 12,00 hodin.

 • Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

 • Občanský průkaz je nutné přinést s sebou!

 • Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od přípravného výboru po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.

 • Volič volí kandidáty tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidátů, které chce volit. Zakroužkovat může nejvýše tři kandidáty.

 • Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny přípravného výboru.

 • Přípravný výbor provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatele školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

Vyhlášení voleb.doc
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Oznámení

1.10.2021

Základní škola a mateřská škola Sázava oznamuje, že volby z řad zákonných zástupců konané dne 30. 9. 2021 jsou z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.

Termín k podání nových návrhů na kandidáty a termín voleb do školské rady z řad zákonných zástupců bude zveřejněn na webových stránkách a na budově školy.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava


Kandidáti pro volby do Školské rady

16.9.2021
Kandidátka - rodiče oznámení.doc

První dny ve škole

6.9.2021

1. září jsme na školním dvoře slavnostně přivítali nové žáčky do 1.A, 1.B a 1.C. Kromě jejich třídních učitelek je přivítali i jejich patroni z devátých tříd - předali jim symbolické klíče od školy a dovedli je do tříd. A hned v následujících dnech se deváťáci za malými prvňáčky byli podívat, aby se lépe seznámili - třeba při malování na dvoře. Doufejme, že letos budou mít víc příležitostí se potkávat, než tomu bylo loni.

Volby do Školské rady

2.9.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 30. 9. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 9. 2021 do 12,00 hodin.

 • Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

 • Občanský průkaz je nutné přinést s sebou!

 • Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od přípravného výboru po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.

 • Volič volí kandidáty tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidátů, které chce volit. Zakroužkovat může nejvýše tři kandidáty.

 • Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny přípravného výboru.

 • Přípravný výbor provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatele školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

20210902092858213.pdf
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Preventivní testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků třikrát po sobě:

 • První test se provede první den školního vyučování 1. září 2021.

 • Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testovány budou děti přípravné třídy a žáci základní školy. Testovat se ale nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, hlásí se v sekretariátu a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Chraň sebe i ostatní - hygienická a protiepidemická opatření

 • Pokud se u tebe objevily příznaky respiračního onemocnění, zůstaň doma.

 • Při příchodu do školy si umyj a vydezinfikuj ruce. Ruce si myj pravidelně také po návštěvě WC, před jídlem, po jídle.

 • Používej jen papírové ručníky a kapesníky. Nezapomeň, že použité ručníky a kapesníky patří do směsného odpadu.

 • Ve společných prostorech (chodby, šatny, WC, jídelna...) nos roušku/respirátor. Sundat si ji můžeš, když sedíš na svém místě v lavici nebo u jídla v jídelně - ale jen v případě, že máš za sebou testování.

 • Ve třídách pravidelně větrejte - krátce a intenzivně.

 • O přestávkách zůstávej ve třídě, nechoď za kamarády do jiných tříd, ani se nezdržuj na chodbě.

 • Na oběd jdi se svou třídou ve stanovený čas, aby se nemíchali žáci z různých tříd.

 • Během polední pauzy jdi ven na čerstvý vzduch.

Připravujeme nový školní rok

24.8.2020

Prázdniny končí a my jsme začali připravovat školu i školní web na nový školní rok.

A pokud si chcete přečíst, co se dělo loni, podívejte se do našeho archivu.