Aktuality

Upozornění

V pátek 25.9.2020 na naší škole ředitelské volno NENÍ, není k němu důvod.

Další zpřísnění nošení roušek

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Roušky ve škole

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Vítání prvňáčků

6.9.2020

Naše nové žáčky jsme přivítali tradičně 1. září. Spolu s třídními učitelkami je přivítala také ředitelka školy Z. Kotzotová a patroni z devátých tříd.

I když jsme museli jiné školní akce kvůli koronaviru zrušit, tuhle důležitou slavnostní chvíli jsme prostě nemohli vynechat!

Plán distanční výuky

31.8.2020

Připravili jsme plán distanční výuky pro případ nařízené karantény.

Kromě opatření v době karantény plán obsahuje také opatření platná po celý školní rok, zejména stanovení hlavních komunikačních kanálů.

Hlavní komunikační nástroje:

  • Škola Online (dříve dmSoftware) - Elektronický informační systém slouží zejména jako oficiální komunikační kanál pro zákonné zástupce. Škola jeho prostřednictvím posílá zákonným zástupcům zprávy týkající se organizace výuky.

  • Gmail, Učebna Google - Systém Škola Online není bohužel vhodný k online výuce. Proto hlavní komunikační kanály pro žáky jsou školní mail a Učebna Google.

Plán distanční výuky pro případ nařízené karantény - schváleno.pdf

Hygienická opatření k 1.9.2020

31.8.2020

Vzhledem k tomu, že v našem regionu nejsou nařízena žádná zvláštní opatření, platí zde ta celostátní - viz web ministerstva zdravotnictví a web ministerstva školství, která se snažíme plnit v rámci našich možností.

Základní opatření podle manuálu MŠMT jsou:

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny - škola mimo jiné zajišťuje dezifekční přípravky na ruce a zvýšený úklid prostor.

  • Skupinová izolace, event. sociální distance (omezení pohybu mezi třídami, oddělený čas a prostor v jídelně apod.).

  • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena bude případně nařízena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. Upozorňujeme veřejnost, že kvůli zvýšení bezpečnosti je nyní nad rámec požadavků MZ cizím osobám vstup do školy povolen pouze s ochranou nosu a úst. Žáci a zaměstnanci školy zatím aktuálně roušky nosit nemusí.

  • Opakovaná osvěta.

S konkrétními opatřeními budou žáci i rodiče podrobně seznámeni během prvních školních dnů.

Opatření se budou měnit podle aktuální epidemiologické situace.

Manual_k_provozu_skol_25_8_2020.docx
Pokyny podle manuálu MSMT.pdf

Zahájení školního roku 2020/2021

31.8.2020

Školní rok zahajujeme normálně 1. září.

  • Žáci (kromě 1. ročníku) přijdou v 8:15 do školy, nemusí mít s sebou ani roušku, ani žádné potvrzení. Čeká je krátké úvodní setkání s třídním učitelem. Prvňáčky čekáme v 8:30 na nádvoří školy (viz níže).

  • V dalších dnech 2. - 4.9. jsou naplánovány dny s třídními učiteli. Bude čas na podrobné seznámení s novými hygienickými pravidly, organizačními záležitostmi, ale hlavně na pořádné popovídání se spolužáky po půl roce.

  • Od pondělí 7.9. budeme učit podle rozvrhu.

  • Od 1. do 10. září jsou naplánovány třídní schůzky - termíny se v různých třídách liší. Pozvánku rodiče obdrží el. informačním systémem Škola Online (dříve dmSoftware). Na schůzce budou rodiče podrobně seznámeni s novým školním řádem, hygienickými opatřeními a organizací případné distanční výuky, dále s přesuny učiva z jara 2020.

Vítání prvňáčků

Ředitelství ZŠ a MŠ v Sázavě zve prvňáčky a jejich rodiče na slavnostní přivítání nových školáků, v úterý 1. září na nádvoří školy od 8:30 hodin. Školní tašku a dobrou náladu s sebou.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do tělocvičny - v tomto případě je nutno přijít s rouškami (děti i rodiče).

Připravujeme nový školní rok

24.8.2020

Prázdniny končí a my jsme začali připravovat školu i školní web na nový školní rok.

A pokud si chcete přečíst, co se dělo loni, podívejte se do našeho archivu.