Aktuality

Konec školního roku 2019/2020

1.7.2020

Tento školní rok se zapíše do historie. Vystihuje to úryvek z nového čísla školního časopisu Čmáranice:

Dopoledne v úterý 10. března 2020 se jako blesk rozšířila po škole neuvěřitelná zpráva: Všechny školy se od zítřka uzavírají! Mezi žáky zavládlo nadšení (Prázdniny!), mezi učiteli panika (Co budeme dělat?!).

Počáteční dny byly dost hektické, ale pak se vše usadilo, chaos vystřídala nová realita. I když všichni žáci zůstali doma, školní život se nezastavil. Jen se přesunul jinam - do virtuálních tříd na internetu, kde se děti mohly setkávat se svými učiteli a kde pokračovalo učení.

S učením dětem často pomáhali rodiče. Chodili do práce a k tomu se ještě museli na několik měsíců stát učiteli. Nebylo to pro ně lehké a mají náš velký obdiv. Pravděpodobně letos poprvé se na prázdniny těší rodiče ještě víc než děti!

Zavřená škola je divná. O prázdninách to nevadí, to škola tiše odpočívá v letním žáru. Ale během dlouhých jarních měsíců, kdy v rozlehlých prostorách vládlo ticho a chlad (vypnuté topení - brrr), byla škola jako město duchů. Když se pak v květnu vrátilo aspoň pár dětí, hned tu bylo veseleji. Doufejme, že v září se zase všichni setkáme a škola bude jako dřív.

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se v září na shledanou!

Loučení s deváťáky

29.6.2020

V pátek 26. června proběhlo loučení se žáky 9. tříd. Kvůli koronaviru to nebylo tradiční velké setkání celé školy, akce musela být komornější - ve školní tělocvičně se tak v hledišti sešli jen rodiče a učitelé. Společně s deváťáky zavzpomínali na minulých devět let a popřáli jim hodně štěstí do nového života.

Malá změna v předávání vysvědčení

16.6.2020

Ačkoli vláda opět mění podmínky provozu ve škole, nebudeme měnit naši naplánovanou organizaci závěru školního roku. Vysvědčení budou žáci dostávat podle rozpisu na webu školy na nádvoří školy.

Jediná změna je u žáčků 1. ročníku - jejich předávání vysvědčení posouváme na 10:15, aby se mohli potkat se svými patrony z 9. tříd, pochlubili svým prvním vysvědčením a aby se mohli spolu rozloučit.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2019/2020

4.6.2020


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020.pdf

Proč se zrušilo ředitelské volno a posunul den předávání vysvědčení?

3.6.2020

Reagujeme na dotazy, proč ředitelka školy zrušila plánovaná ředitelská volna a posunula tak termín vydávání vysvědčení.

Ředitelské volno plánované na dny 29.6. a 30.6. 2020 bylo původně určeno pro školení pedagogů a inventarizaci vybavení školy. Diky koronaviru ale bylo na inventarizaci více času, školení jsme absolvovali videokonferencí a tak není, čím bychom volno zdůvodnili. Proto ředitelka školy tyto ředitelské dny zrušila.

Pro děti a rodiče to však nepřináší žádnou podstatnou změnu. Výuka do konce června je dobrovolná - je jen na rodičích, jestli děti do školy pošlou nebo nepošlou. Pokud do školy chodí, stačí je na tyto dva dny omluvit třídnímu učiteli. Není tedy nutné měnit plány prázdnin, odjezdy na dovolenou, na tábor či k babičce.

Vysvědčení budeme vydávat po třídách v daných časech na nádvoří školy, protože děti nepřihlášené k výuce do školní budovy nesmí (zatím).

Když si žák pro vysvědčení nepřijde, může si pro něj přijít jeho zákonný zástupce do kanceláře školy prvních čtrnáct dní v červenci nebo mu bude vydáno v září nového školního roku 2020/2021.

Organizace školního provozu v červnu 2020

2.6.2020
  • Žáci 1. stupně pokračují v nastaveném způsobu výuky.
  • Žáci 2. stupně se mohou od 8. 6. 2020 zúčastnit hodin s třídním učitelem. Účast je dobrovolná, hlavní náplní hodin bude setkávání žáků a konzultace s učitelem. Rozpis hodin najdete v přiložené tabulce. Každý žák musí předem nahlásit svůj zájem třídnímu učiteli (mailem do přecházejícího pátku), protože skupiny nemohou být větší než 15 žáků. Při prvním nástupu do školy žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, s sebou bude mít roušku - platí pro něj podobná opatření jako pro žáky 1. stupně (viz níže). Čestné prohlášení lze stáhnout zde.
  • 10. 6. 2020 od 13 do 15 hodin - žáci tříd 9.A, 9.B odevzdají učebnice, klíče od šatních skříněk a odnesou si své osobní věci ze šaten a ze tříd.
  • 18. 6. 2020 od 15 hodin - schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy s třídními učitelkami.
  • 23. 6. 2020 od 14 do 16 hodin - žáci tříd 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 3.C, 4.C odevzdají klíče od šatních skříněk a odnesou si své osobní věci ze šaten a ze tříd.
  • 25. 6. 2020 od 14 do 16 hodin - žáci tříd 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 5.C, 6.C odevzdají klíče od šatních skříněk a odnesou si své osobní věci ze šaten a ze tříd.
  • Učebnice - zůstávají žákům do záři 2020, pak proběhne výměna.
  • Fotografování tříd - přesouvá se na 10. 9. 2020.
  • 30. 6. 2020 - předávání vysvědčení. Bude probíhat na školním dvoře podle přiloženého rozpisu.

Loučení s vycházejícími žáky se připravuje, podrobnosti zveřejníme později.

Je možné, že dojde ještě ke změnám, situace se stále mění.

organizace vyučovacích aktivit pro 9. ročníky a 1. stupeň

(Platí pro žáky, které jejich rodiče ve stanoveném termínu přihlásili.)

Aby žák mohl být zařazen v tento čas do školy, je potřeba vyplněné čestné prohlášení o tom, že je zcela zdráv a nepřišel do kontaktu s nikým, kdo je nakažený covidem-19, nežije s nikým, kdo je v ohrožené skupině. Čestné prohlášení je na stránkách školy, stejně tak ho najdete na stránkách MŠMT.

Podle pokynů MŠMT budou ve škole zavedena přísná hygienická opatření. Žáci budou rozděleni do skupin po 15 dětech. Je povinností mít s sebou alespoň 2 roušky v sáčku, které si žák během dopoledne musí vyměnit. Pokud bude ve třídě od ostatních žáků v dostatečném rozestupu, pak si může roušku sundat, při jakémkoliv přesunu (na WC, oběd...) a o přestávce roušku mít musí.

Učitel si děti (svoji skupinu) vyzvedne v určitý čas (viz rozpis). Pokud bude mít dítě teplotu, nebude do školy vpuštěno. Dopolední výuka bude ukončena postupně viz rozpis níže. Žáci 1.- 3. tříd budou mít možnost zůstat ve škole i v odpoledních hodinách, kde platí stejná organizační opatření, nejdéle však do 16,00. Obědy budou zajištěny ve stejném režimu – žáci budou chodit do jídelny po skupinách.

Škola zajistila dezinfekci, dezinfekční mýdla, papírové ručníky. Hned při vstupu do své přidělené třídy si děti umyjí ruce. Pak stráví ve své třídě zbytek dopoledne. Do jiné třídy (skupiny) nesmí.

Pro žáky, kteří do školy nepůjdou, bude učitel pokračovat v distanční výuce.

Rozpisy - příchody, odchody

Zásady hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Uvádíme dokument, který popisuje zásady hodnocení žáků, upřesňuje podklady pro hodnocení a způsob počítání zameškaných hodin.

Hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020 ZŠ a MŠ Sázava

Důležité upozornění - postupné obnovení provozu školy

Zveřejňujeme obecné informace ministerstva školství.

Konkrétní opatření na naší škole (organizace vzdělávacích aktivit, provozní doba školy, provozu školy a hygienická opatření, způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků) budou zveřejněna v nejbližší době, nyní probíhá zjišťování počtu žáků, kteří do školy nastoupí.

Průvodní dopis ministra - ZŠ.pdf
čestné_prohlášení.pdf
Ochrana_zdravi_zs.pdf

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - uzavření školy

Základní škola oznamuje rodičům, že na základě nařízení vlády uzavírá od 11.3.2020 školu až do odvolání. Obědy žáků základní školy budou plošně odhlášeny.

Mateřská škola je také uzavřena. O dalším postupu budou zákonní zástupci informováni přes elektronickou žákovskou knížku a webové stránky školy.

Doplněno 13.3.2020: Základní škola oznamuje, že se do odvolání ruší veškeré aktivity ZŠ včetně kroužků v prostorách školy a pronájmů v tělocvičně školy.

Základní škola oznamuje rodičům, že úřední hodiny školy jsou pouze každé pondělí a středu vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin. V tyto dny je možné si vyzvednout ve škole formulář na OČR aj.

Pravidla distanční výuky

Pravidla distanční výuky na ZŠ a MŠ Sázava po dobu platnosti Mimořádného opatření MZ

zápis do 1. tříd

Zápis.doc

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy, aby vyplnili přihlášku do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Tiskopis naleznete v dokumentech na webu školy. Přihlášku prosím poté zašlete na emailovou adresu jitka.zlotkowska@zssazava.cz. Přijímáme pouze děti zaměstnaných rodičů.

Stejně se budou přihlašovat i děti z budoucích 2. - 3. tříd.

Prevence rizikového chování

2.3.2020

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v zastoupení nprap. Jaroslava Bicana realizuje v naší škole v dohodnutých termínech interaktivní přednášky o bezpečnosti v dopravě, chování v krizových situacích, šikaně a podobných tématech.

27. a 28. února proběhly na naší škole preventivní programy vzdělávací společnosti e-DUHA, vedeny RNDr. Bc. Ludvíkem Hanákem, které se týkaly kyberprostoru a jeho rizik.

Všechny přednášky a programy napomáhají prevenci rizikového chování dětí.

témata přednášek s Policií ČR

pro MŠ a PT

Seznámení s policí, základy dopravní výchovy, základní zásady bezpečného chování, nebezpečné předměty a nebezpečné nálezy, policejní hra na detektiva

pro ZŠ

1. třída – seznámení s policií, základy osobní bezpečnosti, policejní hra na detektiva

2. třída – dopravní výchova, zásady osobního bezpečí, nebezpečné nálezy, interaktivní práce s obrázky Poldových omalovánek

3. třída – dopravní výchova teoretická ve třídě a následně praktická činnost na dopravním hřišti, rozšířené zásady osobního bezpečí a nebezpečné nálezy

4. třída – dopravní výchova, mezilidské vztahy tzn. šikana, krádeže, fyzické napadání apod., osobní bezpečí ve virtuálním světě, kyberšikana

5. třída – základy trestní odpovědnosti, závislosti (okrajově alkohol, tabákové výrobky, drogy) na virtuálním světě a jeho následky, virtuální nebezpečí, kyberšikana

6. třída - tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události. Nebezpečné nálezy - zásady bezpečného chování při nálezu. Krádeže, loupeže, přepadení - rozpoznání nebezpečné situace a správná reakce na tuto situaci. Problematika návykových látek. Virtuální nebezpečí, osobní bezpečí ve virtuálním světě, kyberšikana.

7. třída - tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události. Problematika šikanování - následky a odpovědnost za šikanování. Krádeže, loupeže, přepadení - rozpoznání nebezpečné situace a správná reakce na tuto situaci. Problematika návykových látek. Virtuální nebezpečí, osobní bezpečí ve virtuálním světě, kyberšikana.

8. třída - tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události. Trestná činnost dětí a mládeže - nejčastěji páchané tr. činy dětmi a mládeží. Trestní odpovědnost - pojem a odpovědnost v ČR. Nelegální návykové látky - jejich dělení, účinky a následky užívání. Virtuální nebezpečí, osobní bezpečí ve virtuálním světě, kyberšikana.

9. třída - Trestná činnost dětí a mládeže - nejčastěji páchané tr. činy dětmi a mládeží. Trestní odpovědnost - pojem a odpovědnost v ČR. Občanský průkaz - povinnosti držitele. Drogy - mládeží nejčastěji užívané drogy, následky užívání drog. DVD „Já chci domů“ Virtuální nebezpečí, osobní bezpečí ve virtuálním světě, kyberšikana.

témata programů e-DUHA

Kamarádi online. Preventivní program pro žáky 1.-2. ročníku ZŠ, obrázková prezentace rizik internetu, mobilních telefonů, počítačů - cizí a neznámí lidé v online světě, závislost, placené hry, násilí na internetu.

YouTube a Youtubering. Preventivní program pro žáky 3.-5.ročníku ZŠ, děti jako uživatelé YouTube, fenomén Youtubering, rizika sledování YouTube a Youtuberů, pravda a lež v prostředí online.

Internetová komerce dezinformace, fake news. Preventivní program pro žáky 2.stupně ZŠ, přehled rizik internetové komerce, jak čelit lákavým nabídkám a reklamě, historie a současnost fake news a dezinformací a obrana proti nim

Čtvrťáci byli na Chaloupkách

25.2.2020

Žáci 4. ročníku se zúčastnili ekologického pobytu na Chaloupkách - programu Historie všedního dne. Děti se přenesly do dávné minulosti našich praprababiček a procházely obdobím dětství, dospělosti a stáří. S těmito obdobími byly spojeny dané činnosti - staročeské hry, výprava na farmu do Zašovic s výrobou másla, sýru a zpracováním vlny. Dále kluci káceli stromy a holky pekly bochánky a vařily polévku. Dále si vyzkoušeli povolání včelaře, řezbáře, stopaře a výrobu korálků. Nakonec si děti ve skupinkách připravily prezentace z celého pobytu. Většina dětí byla nadšená a pobyt by si hned žáci zopakovali.

Masopust

23.2.2020

Podívejte se na fotky z letošního masopustu. S jeho organizací opět pomáhala i naše škola - dopoledne se ve škole malovalo na obličej, odpoledne pomáhaly naše děti s rozdáváním sladkostí.

Ohlédnutí za zimou

21.2.2020

Jaro už pomalu klepe na dveře, proto je načase ohlédnout se po tom, co všechno se dělo v naší škole v zimních měsících.

Období adventu je tradičně dobou, kdy se děti těší na Vánoce a dospělí mají plné ruce práce. Ve škole to není jiné, protože se chystají výrobky na jarmark, školní kuchyňka jede naplno, v některých třídách se konají vánoční dílničky s rodiči i prarodiči, chodbami se nesou koledy a člověk má tak trochu sváteční pocit očekávání jako ty děti; zastaví se, nadechne se a zase má dost síly na zdolání další hory povinností. Také maminky a babičky nám podaly pomocnou ruku s výrobky na jarmark, za což jim hluboce děkujeme. Jedná se o paní Ježkovou, Vavříkovou, Laštovkovou, Krejcárkovou, Žohovou, Drožovou, Latkovou, Šindelářovou, Rezkovou, Stibůrkovou, Skalovou, Štědrovou, Prokopovou a paní Suchomelovou /jen doufám, že jsem na některou maminku nezapomněla/.

Rozsvícení vánočního stromu, jarmark, vystoupení zpěváčků – to všechno přispělo k vánoční atmosféře. Ve škole ještě deváťáci z „áčka“ nastudovali pohádku O Bajajovi, která slavila ohromný úspěch napříč školou i veřejností. Ta ji mohla vidět u příležitosti koncertíku a vernisáže vánoční výstavy. Třídní besídky, tradiční setkání všech dětí i vyučujících poslední školní hodinu ve starém roce a ještě mnohem víc se dělo do Vánoc; stojí za tím hodiny a hodiny práce navíc všech zúčastněných stran – dětí, rodičů a vyučujících.

Přes vánoční prázdniny si všichni vydechli a od začátku nového roku se zase ocitli v kolotoči učení a všech možných akcí.

Letošní Tříkrálová sbírka byla úplně rekordní; našich jedenáct školních dětí vybralo přes 40 000 Kč a dostalo se jim velkého poděkování od Arcidiecézní charity v Praze / výtěžek sbírky bude věnován na rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi a rodiny v tísni v Kralupech nad Vltavou ./

Po vánočních prázdninách se děti pustily do tradičních diplomů na závod otužilců, kdy každý z účastníků dostane originální diplom. Letošní práce se opět moc povedly a jsou k vidění na stránkách školy ve fotogalerii.

Opravdu nejde vyjmenovat vše, co se ve škole děje, ale spíš jsem jen chtěla poděkovat všem těm, kteří pracují pro blaho a prospěch našich školních dětí a dovoluji si vyslovit neskromné přání, aby to tak zůstalo i nadále a vedlo se na všech stranách.

Děkuji Vám.

J. Leblová, zástupkyně ředitelky školy

Další představení Klubu mladého diváka

18.2.2020

V pátek 21. 2. 2020 se koná letošní druhé představení KMD - Divadlo ABC, hra Evžen Oněgin (A. S. Puškin). Odjíždíme od školy autobusem ve 12:00, návrat předpokládáme do 19:00 hodin. Žáci budou uvolněni v 11:30 hodin na oběd.

Zápis do 1. tříd

14.2.2020

Aktualizovali jsme informace o letošním zápisu do 1. tříd. Rodiče budou s postupem u zápisu seznámeni na zvláštní schůzce v mateřské škole 26. února v 15 hodin ve třídě Motýlků.

Diplomy pro otužilce

7.2.2020

Žáci naší školy již tradičně nakreslili diplomy pro otužilecké závody - Memoriál Vladimíra Tupého. Letos se koná již 5. ročník. Doufáme, že si účastníci zimní plavání v Sázavě užijí a diplomy je potěší.

Sportovní turnaje

30.1.2020

Poslední den prvního pololetí se rozdává vysvědčení a všichni se těší na prázdniny. Do učení se nikomu moc nechce :-) a tak naši tělocvikáři uspořádali turnaje v přehazované, ve florbalu a ve fotbalu.

Vánoční setkání

30.12.2019

V poslední školní den před vánočními prázdninami se celá škola sešla v tělocvičně.

Vánoční náladu navodily hned na úvod písničky žáků 4. tříd. Pak jsme ocenili žáky, kteří v uplynulých měsících buď vyhráli nějakou školní soutěž nebo úspěšně reprezentovali naši školu. Měli jsme i hosty - žáci loňské 5.B a 5.C věnovali z výtěžku svého velikonočního jarmarku po 3000 korunách dětskému oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově a pan primář i s vrchní a staniční sestrou si tak mohli převzít symbolický šek a dětem poděkovat. Program zpestřili tanečníci a tanečnice z 8.A a 9.A, pak vystoupil sbor 6. tříd.

Závěrečnou píseň Půlnoční jsme si zazpívali rovnou dvakrát - ke zpěvákům se přidala většina školy a světýlka mobilů dokreslila vánoční atmosféru.

O Bajajovi

30.12.2019

Třída 9.A nacvičila pohádku O Bajajovi, v režii M. Čechové a s hudebním doprovodem D. Šimonové. V předvánočním týdnu pak toto představení zahráli před všemi třídami mateřské školky a prvního stupně, ve středu 18. prosince k tomu přidali ještě dvě vystoupení pro veřejnost. Díky skvělým hereckým výkonům a velkému nasazení celého souboru bylo každé představení opravdovým divadelním zážitkem.

Nová čísla Čmáranice

30.12.2019

Pokud jste si nekoupili náš školní časopis na adventním jarmarku či výstavě ve škole, máte nyní možnost si ho prohlédnout v digitální formě. Papírovou verzi můžete získat v sázavském infocentru.

Nadělujeme seniorům

17.12.2019

K Vánocům neodmyslitelně patří dobré skutky. Žáci naší školy se rozhodli potěšit klienty Domu domácí péče v Samopších. Vytvořili vánoční přání, která, jak doufáme, přinesou radost.

Děti ze třídy 3.B přinesly vánoční atmosféru do domova seniorů v Samopších osobně. Zazpívaly vánoční písně a koledy a také zahrály na hudební nástroje. Nakonec vystoupení si všichni zazpívali několik koled společně. Poté děti roznesly osobní přání jednotlivým klientům domova a společně se bavili o Vánocích i o vánoční nadílce, když oni sami byli dětmi.

Vánoční výstava

12.12.2019

Ve středu vás zveme na výstavu ve škole. Pro veřejnost bude otevřena od 14:15 do 16:30 a kromě prohlížení vánočních dekorací si můžete zakoupit dětské výrobky či vánoční číslo školního časopisu Čmáranice.

V 14:30 zazní koledy v podání dětí ze 4. tříd a v 15 hodin začíná pohádkové divadelní představení ve školní knihovně.

Výstava k 30. výročí sametové revoluce

25.11.2019

V pondělí 18. listopadu proběhla vernisáž výstavy, která završila naše aktivity k výročí sametové revoluce. Žáci 4. a 6. tříd zazpívali dobové písničky, ředitelka školy ocenila vítězné práce literární a výtvarné soutěže a došlo i na minidivadlo třídy 6.B. Návštěvníci si také mohli zakoupit speciální číslo školního časopisu Čmáranice.

První pomoc

25.11.2019

Se záchranářem Janem Veselým jsme se učili, jak správně poskytnout první pomoc.

Klub mladého diváka

18.11.2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se koná letošní první představení KMD - Divadlo pod Palmovkou - "Jak je důležité býti (s) Filipem" (autor - Oscar Wilde). Žáci jsou uvolněni v 11:55 hodin na oběd, odjíždíme autobusem od školy ve 12:30, předpokládaný návrat - do 19:00 hodin.

Adventní jarmark

15.11.2019

Zveme vás v neděli 1. prosince od 15 do 18 hodin na adventní jarmark.

Na náměstí V+W v Sázavě si vyberete z pestré nabídky rukodělných výrobků místních řemeslníků a tvůrců a i děti ze sázavské školy a školky se pochlubí svými výrobky. V kulturním domě se od 15 hodin můžete těšit na pohádku souboru Divadélko Kůzle s mikulášskou nadílkou. Na schodišti před kulturním domem v 16:30 zatančí mažoretky Smetanky z Chocerad a nakonec krásný anděl odpočítá rozsvícení velikého vánočního stromu přesně v 17 hodin.

Koncert

12.11.2019

Zase po roce se naši žáci setkali s výborným hudebním triem vedeným J. Válkem. Pro mladší žáky měli připravenou směs písniček z pohádek a koled, druhý stupeň si mohl zazpívat písně sametové revoluce.

Rozhovor s hudebníky přinese vánoční číslo školního časopisu Čmáranice.

Výstava Výročí 17. listopadu a den otevřených dveří se koná v pondělí 17. listopadu 2019 od 8:15 do 16:00

Připomeneme si výročí 17. listopadu

10.10.2019

Výročí 17. listopadu 1939 a 1989 si důkladně připomene i naše škola.

Protože nejde o lehké téma, začali jsme již na začátku října. Postupně všechny třídy druhého stupně se s událostmi spjatými se 17. listopadem seznámí v hodinách zejména občanské výchovy a dějepisu. Aby si tehdejší dobu dokázali žáci lépe představit, využijeme audiovizuální lekce portálu Jeden svět na školách, hlavně film Z deníku Ivany A. - lekce zahrnuje film, aktivity a archivní materiály včetně dobových plakátů. Zároveň mají žáci za úkol zeptat se svých rodičů či prarodičů, jak oni prožívali dobu sametové revoluce. V hodinách hudební výchovy se pak naučí některé známé písničky, jako například Náměšť, Bratříčku, zavírej vrátka.

Ve čtvrtek 17.10. během projektového dopoledne pak každá třída od šestky do devítky připraví interaktivní hodinu pro žáky jedné třídy na 1. stupni, ve které se jim pokusí předat to, co se druhostupňoví žáci dozvěděli. Hodina bude zahrnovat různé aktivity, např. krátké vyprávění doplněné scénkami, plakát, kvíz, písničky... A následující den půjdou žáci na první stupeň "vyučovat".

Na projektový den potom navazuje výtvarná a literární soutěž pro všechny žáky školy a z povedených prací připravíme výstavu pro veřejnost, která se bude konat spolu s dnem otevřených dveří v pondělí 18. listopadu od 8:15 do 16 hodin.

Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat, povyprávíte svým dětem nebo vnoučatům o naší historii a pomůžete nám přiblížit nové generaci dobu minulou. Vždyť minulost vytvářela současnost a bez jejího pochopení nás nečeká žádná dobrá budoucnost.

Ředitelské volno

26.9.2019

Připomínáme žákům i rodičům, že v pondělí 30. 9. 2019 není vyučování - žáci mají ředitelské volno, vzdělávat se budou učitelé.

Patroni nezahálejí

26.9.2019

Žáci devítek svou roli patronů berou vážně - chodí k prvňáčkům o přestávkách, společně se vypravili na vycházku a také už měli společnou hodinu hudební výchovy.

Zahájení školního roku

7.9.2019

A začal další školní rok! V pondělí 2. září se v tělocvičně sešli prvňáčci a jejich rodiče. Přivítaly je nejen jejich třídní učitelky a paní ředitelka Z. Kotzotová, ale i představitelé města - starosta I. Koldcziter a místostarostka M. Pospíšilová. Prvňáčci dostali symbolický klíč od školy, pamětní list a ujali se jich jejich patroni - žáci 9. ročníku. Ti je budou provázet prvním školním rokem, pomáhat jim, hrát si s nimi, aby si malí žáčci lépe na školu zvykli.

Hned následujícího dne v úterý 3. září se celá škola sešla v tělocvičně, aby mezi sebou nové žáky - prvňáčky a přípravnou třídu - přivítala. Nechyběla školní hymna, slib patronů, uvítání nových učitelů, paní ředitelka popřála všem hodně štěstí. Na závěr třídy 6.A a 7.B spolu se svými třídními učitelkami roztančily celou školu s písničkou Crazy Frog z předloňské školní akademie.