Aktuality

Klub mladého diváka

18.11.2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se koná letošní první představení KMD - Divadlo pod Palmovkou - "Jak je důležité býti (s) Filipem" (autor - Oscar Wilde). Žáci jsou uvolněni v 11:55 hodin na oběd, odjíždíme autobusem od školy ve 12:30, předpokládaný návrat - do 19:00 hodin.

Adventní jarmark

15.11.2019

Zveme vás v neděli 1. prosince od 15 do 18 hodin na adventní jarmark.

Na náměstí V+W v Sázavě si vyberete z pestré nabídky rukodělných výrobků místních řemeslníků a tvůrců a i děti ze sázavské školy a školky se pochlubí svými výrobky. V kulturním domě se od 15 hodin můžete těšit na pohádku souboru Divadélko Kůzle s mikulášskou nadílkou. Na schodišti před kulturním domem v 16:30 zatančí mažoretky Smetanky z Chocerad a nakonec krásný anděl odpočítá rozsvícení velikého vánočního stromu přesně v 17 hodin.

Koncert

12.11.2019

Zase po roce se naši žáci setkali s výborným hudebním triem vedeným J. Válkem. Pro mladší žáky měli připravenou směs písniček z pohádek a koled, druhý stupeň si mohl zazpívat písně sametové revoluce.

Rozhovor s hudebníky přinese vánoční číslo školního časopisu Čmáranice.

Výstava Výročí 17. listopadu a den otevřených dveří se koná v pondělí 17. listopadu 2019 od 8:15 do 16:00

Připomeneme si výročí 17. listopadu

10.10.2019

Výročí 17. listopadu 1939 a 1989 si důkladně připomene i naše škola.

Protože nejde o lehké téma, začali jsme již na začátku října. Postupně všechny třídy druhého stupně se s událostmi spjatými se 17. listopadem seznámí v hodinách zejména občanské výchovy a dějepisu. Aby si tehdejší dobu dokázali žáci lépe představit, využijeme audiovizuální lekce portálu Jeden svět na školách, hlavně film Z deníku Ivany A. - lekce zahrnuje film, aktivity a archivní materiály včetně dobových plakátů. Zároveň mají žáci za úkol zeptat se svých rodičů či prarodičů, jak oni prožívali dobu sametové revoluce. V hodinách hudební výchovy se pak naučí některé známé písničky, jako například Náměšť, Bratříčku, zavírej vrátka.

Ve čtvrtek 17.10. během projektového dopoledne pak každá třída od šestky do devítky připraví interaktivní hodinu pro žáky jedné třídy na 1. stupni, ve které se jim pokusí předat to, co se druhostupňoví žáci dozvěděli. Hodina bude zahrnovat různé aktivity, např. krátké vyprávění doplněné scénkami, plakát, kvíz, písničky... A následující den půjdou žáci na první stupeň "vyučovat".

Na projektový den potom navazuje výtvarná a literární soutěž pro všechny žáky školy a z povedených prací připravíme výstavu pro veřejnost, která se bude konat spolu s dnem otevřených dveří v pondělí 18. listopadu od 8:15 do 16 hodin.

Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat, povyprávíte svým dětem nebo vnoučatům o naší historii a pomůžete nám přiblížit nové generaci dobu minulou. Vždyť minulost vytvářela současnost a bez jejího pochopení nás nečeká žádná dobrá budoucnost.

Ředitelské volno

26.9.2019

Připomínáme žákům i rodičům, že v pondělí 30. 9. 2019 není vyučování - žáci mají ředitelské volno, vzdělávat se budou učitelé.

Patroni nezahálejí

26.9.2019

Žáci devítek svou roli patronů berou vážně - chodí k prvňáčkům o přestávkách, společně se vypravili na vycházku a také už měli společnou hodinu hudební výchovy.

Zahájení školního roku

7.9.2019

A začal další školní rok! V pondělí 2. září se v tělocvičně sešli prvňáčci a jejich rodiče. Přivítaly je nejen jejich třídní učitelky a paní ředitelka Z. Kotzotová, ale i představitelé města - starosta I. Koldcziter a místostarostka M. Pospíšilová. Prvňáčci dostali symbolický klíč od školy, pamětní list a ujali se jich jejich patroni - žáci 9. ročníku. Ti je budou provázet prvním školním rokem, pomáhat jim, hrát si s nimi, aby si malí žáčci lépe na školu zvykli.

Hned následujícího dne v úterý 3. září se celá škola sešla v tělocvičně, aby mezi sebou nové žáky - prvňáčky a přípravnou třídu - přivítala. Nechyběla školní hymna, slib patronů, uvítání nových učitelů, paní ředitelka popřála všem hodně štěstí. Na závěr třídy 6.A a 7.B spolu se svými třídními učitelkami roztančily celou školu s písničkou Crazy Frog z předloňské školní akademie.