Animace - projektový den v 8.B

17.6.2021

Třída 8.B zažila projektový den - učili se animovat.

V pátek 4. června jsme se ráno všichni sešli ve třídě. Když jsme přežili matematiku, šli jsme nahoru do výtvarny, kde jsme měli animovat. Přijela k nám animátorka Bára Anna Stejskalová. Nejdříve nám pouštěla krátké animace, abychom vůbec věděli, co to znamená. Po shlédnutí všech animací jsme se dali do práce. Někdo animoval se dřevem, někdo z modelíny a někdo si vyráběl vlastní loutky. Někteří měli práci hotovou za chvíli, někdo to dělal i další týden. Vojta

Naší třídě se den moc líbil a proto jsme na konci hodiny poděkovali za hezký den potleskem. Bylo to určitě lepší než normální vyučovací den. Jakub Vt.

Loutky jsme vyráběli z drátků, molitanu, umělé kožešiny a spousty dalších materiálů. Žáci vytvořili auta, různé postavičky, kočku a další postavy. Lenka

Práce to byla pořádná z toho důvodu, že bylo zapotřebí připravit jak materiál, tak i pozadí. Jakmile byla připravená základní postava, mohlo se začít makat na vylepšení. Samotné animování přišlo až v pondělí. Animování byla pak nejjednodušší věc, co nás čekala. Lukáš

Podívejte se na fotografie a naše animace.

Výsledky voleb do školské rady

15.6.2021

Na základě výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

 • za pedagogy: Mgr. Albrechtová Hana, Mgr. Nováková Kateřina

 • za zákonné zástupce: Ježková Gabriela, Štědrová Martina

Kompletní složení nové Školské rady bude zveřejněno, až zřizovatel jmenuje své zástupce.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

2.6.2021

Základní škola oznamuje, že dne 24.6.2021 od 15,30 se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022. Žádáme zákonné zástupce o účast, s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Kandidátní listina pro volby do Školské rady

1.6.2021

Aktualizace

Dne 9.6.2021 proběhla schůze členů volební komise pro volby do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy konající se 10. 6. 2021.

Po kontrole veškeré dokumentace a kandidátů byla z kandidátky vyřazena paní Mgr. Markéta Prchalová - důvodem je, že nesplňuje podmínky volebního řádu do Školské rady za zákonné zástupce. Děkujeme za pochopení.

volby ŠR 2021.pdf
Kandidátka - rodiče oznámení.pdf

ředitelské volno 14.6.2021

28.5.2021

Na pondělí 14. června 2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - kvůli školení pedagogů.

Obnovení výuky od 17.5.2021

13.5.2021

Od pondělí 17. května se obnovuje provoz celé školy v plném rozsahu výuky pro všechny žáky v obvyklém režimu. Děti budou nastupovat do školy bez rozpisů příchodů, odchodů - to znamená, že vyučování všem začíná v 8.15 hod.

Zůstává povinné testování - bude probíhat ve třídách hned po příchodu žáků. Dále zůstává povinnost nosit roušky/respirátory během celého pobytu ve škole.

Obnovuje se také provoz školní družiny - ranní i odpolední družina. Na obědy žáci chodí dle standardního rozvrhu. Všem žákům byly obědy hromadně přihlášeny - pokud o ně nemáte zájem, odhlaste je obvyklým způsobem.

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

10.5.2021

Ve středu 12.5. od 17:30 se koná online schůzka ohledně dalších informací k přijímacímu řízení:

 • odvolání,

 • podání zápisového lístku,

 • další kola přijímacího řízení...

Pozvánku na Meet žáci obdrželi e-mailem, kromě toho je v Učebně - Pracovní vyučování.


Organizace návratu žáků do školy od 3.5.2021

30.4.2021

Od 3. května 2021 bude obnovena výuka v plném rozsahu pro žáky šestých a osmých ročníků. Ostatní žáci 2. stupně budou mít povinnou distanční výuku.

V týdnu od 10. května 2021 budou mít prezenční výuku žáci sedmých a devátých ročníků. Ostatní žáci 2. stupně budou mít povinnou distanční výuku.

Děti na prvním stupni mají střídavou výuku beze změny.

Organizační opatření

Výuka bude probíhat ve stálých a neměnných třídních skupinách, podle běžného rozvrhu. Žáci by se neměli potkávat, proto jsme rozepsali časy pro příchod na testování, příchody ve dnech mimo testování - viz níže. Ze stejného důvodu budou žáci chodit na obědy podle rozpisu během 4. a 5. hodiny. Odchody ze školy odpovídají rozvrhu.

Obědy ve školní jídelně mají žáci, kteří mají prezenční výuku, od pondělí automaticky přihlášeny. Pokud oběd chcete odhlásit, postupujte obvyklým způsobem.

Zdravotní opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost pro dospělé nosit ve škole respirátory a pro žáky respirátory nebo chirurgické roušky.

Antigenní testování dětí, žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně od 3. května jedenkrát týdně pro zaměstnance školy a děti z prvního stupně, pro žáky druhého stupně dvakrát týdně.

Podrobnosti k testování uvádíme na stránce Testování Covid-19.


sudý týden od 3.5.2021

lichý týden od 10.5.2021

Členská schůze SRPŠ 26.5.2021

29.4.2021

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Sázava oznamuje svým členům, že 26. května se koná Členská schůze. Bližší informace obdrží členové prostřednictvím třídních učitelů svých dětí, najdou je také na webu SRPŠ.

ředitelské volno 19.5.2021

27.4.2021

Na středu 19. května 2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno - kvůli školení pedagogů.

Informace o volbách nové Školské rady

27.4.2021

Ředitelka ZŠ a MŠ Sázava vyhlašuje volby do Školské rady. Volby zástupců pracovníků školy proběhnou 2. června 2021, volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou 10. června 2021 v prostorách školy od 8 do 17 hodin na označeném místě.

Kandidátem do ŠR může být kterákoli osoba starší 18 let, funkční období členů ŠR je 3 roky.

Návrhy na kandidáty pro volbu zástupců pracovníků školy podávají pracovníci školy, pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků návrhy podávají zákonní zástupci nezletilých žáků. Návrh na kandidáta musí být projednán a odsouhlasen navrhovaným kandidátem. Písemný návrh se souhlasem kandidáta lze podat na podatelně ZŠ nejpozději 14 dnů před konáním voleb, tj. do 19.5. (zástupci pracovníků školy) nebo do 27.5. (zástupci zákonných zástupců).

Kandidátka bude k dispozici týden před konáním voleb.

Další podrobnosti najdete ve volebním řádu ŠR na webu školy https://www.zssazava.cz/rodice/skolska-rada.

Termín testování před přijímacími zkouškami na SŠ

22.4.2021

Rodiče i žáci byli prostřednictvím školního elektronického systému Škola Online seznámeni s termíny testování před přijímacími zkouškami:

 • žáci 9.A mají možnost se přijít otestovat ve čtvrtek 29.4. v 10:00,

 • žáci 9.B potom v pátek 30.4. v 10:00.

Další ročníky mají za sebou první testování

19.4.2021

Opět máme pro vás dobrou zprávu, že jsme po testování všichni negativní. I prvňáčci s páťáky celou proceduru zvládli bez ztráty kytičky. Ve čtvrtek to pro ně už bude „brnkačka“, stejně jako pro děti minulý týden.

Přejme si všichni navzájem pevné zdraví a radost z toho, že už jsme zase spolu, i když za omezených podmínek.

Testování před přijímacími zkouškami na střední školy

13.4.2021

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

 • negativní test a

 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování žáků základní školy má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Podrobné informace o testování najdete v manuálu MŠMT.

Konkrétní rozpis testování na naší škole v nejbližší době zveřejníme a rodičům žáků zašleme prostřednictvím Školy Online.

přijímačky.pdf

Jak dopadlo první testování?

12.4.2021

Dnešní testování, ze kterého jsme měli všichni docela obavy, proběhlo naprosto bez problémů. Musíme pochválit statečné a šikovné děti, které povětšinou testování zvládly samy bez pomoci maminek či tatínků, jen podle instrukcí paní učitelek. Všem zúčastněným děkujeme - každý svým dílem přispěl ke zdaru celé akce, kdy je celá škola negativní. Což je pozitivní :-)

Organizace částečného návratu žáků do školy od 12.4.2021

8.4.2021

Od 12. dubna 2021 bude obnovena výuka v plném rozsahu pro děti z předškolního oddělení mateřské školy, přípravné třídy, druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Ostatní žáci budou mít povinnou distanční výuku.

V týdnu od 19.dubna 2021 budou mít prezenční výuku děti z předškolního oddělení mateřské školy, přípravné třídy, prvních a pátých ročníků. Ostatní žáci budou mít povinnou distanční výuku.

Organizační opatření

Výuka bude probíhat ve stálých a neměnných třídních skupinách, podle běžného rozvrhu. Žáci by se neměli potkávat, proto jsme rozepsali časy pro příchod na testování, příchody ve dnech mimo testování - viz níže. Ze stejného důvodu budou žáci chodit na obědy podle rozpisu během 4. a 5. hodiny. Odchody ze školy odpovídají rozvrhu.

Stejný princip homogenity musí dodržet i školní družina - složení jednotlivých oddělení je tedy upraveno. Z organizačních důvodů se ranní družina nebude konat, odpolední družina bude v provozu do 16.00 hod.

Obědy ve školní jídelně mají děti automaticky přihlášeny. Pokud oběd chcete odhlásit, postupujte obvyklým způsobem.

Zdravotní opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost pro dospělé nosit ve škole respirátory a pro děti respirátory nebo chirurgické roušky.

Antigenní testování dětí, žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnosti k testování uvádíme na stránce Testování Covid-19.

rozpisy pro lichý týden - od 12.4.2021

rozpisy pro sudý týden - od 19.4.2021

Částečné obnovení výuky

7.4.2021

Ředitelství Základní a mateřské školy v Sázavě oznamuje, že od 12.dubna 2021 bude obnovena výuka v plném rozsahu pro děti z předškolního oddělení mateřské školy, přípravné třídy, druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Ostatní žáci budou mít povinnou distanční výuku.

V týdnu od 19.dubna 2021 budou mít prezenční výuku děti z předškolního oddělení mateřské školy, přípravné třídy, prvních a pátých ročníků. Ostatní žáci budou mít povinnou distanční výuku.

Zákonní zástupci budou seznámeni s přesnými termíny nástupů dětí do školy, informacemi o povinném testování a dalšími podrobnostmi prostřednictvím třídních učitelů.

Žádáme všechny zúčastněné, aby sledovali aktuality na stránkách školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny.

Aktuální informace o zápisu

1.4.2021

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 7. - 9. 4. 2021 (náhradní termín 27. 4. 2021) bude v tomto roce distančně, bez přítomnosti žáků a rodičů.

Důležité informace: všichni přijatí žáci obdrží informaci o přijetí nejpozději do 13. 4. 2021 e-mailem. Pokud potvrzení neobdržíte, ozvěte se neprodleně na tel. 327 321 114.

Jakmile nám situace dovolí, bude svolána schůzka rodičů předškoláků, kde obdrží originál o přijetí do ZŠ. Rodiče na ní přinesou rodný list žáka.

Změny v přijímacím řízení na SŠ

16.3.2021

Informace pro deváťáky a jejich rodiče:

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou se přesouvají na dny 3. a 4. května. Náhradní termín se pak koná ve dnech 2. a 3. června.

Změna úředních hodin

11.3.2021

Po dobu uzavření školy jsou úřední hodiny v pondělí, ve středu a v pátek - vždy od 9 do 11 hodin.

Uzavření základní i mateřské školy od 1.3.2021

27.2.2021

Z nařízení vlády se základní škola i mateřská škola od pondělí 1. března 2021 až do odvolání zavírá pro všechny žáky a děti. Výuka bude probíhat pouze distančně.

DaskoNet pomáhá

18.2.2021

Firma DaskoNet už řadu let poskytuje škole ZDARMA internetové připojení. Nyní zareagovala na naši nelehkou situaci a navýšila internetovou konektivitu z původních 20Mbit na 50Mbit. Lepší připojení pomůže učitelům vysílajícím online hodiny a hlavně nám umožní lepší práci s našimi chromebooky v hodinách, až se nám vrátí žáci do školy.

Velmi děkujeme!

Změna úředních hodin

12.2.2021

Během jarních prázdnin (15. - 19.2.2021) budou úřední hodiny školy pouze ve čtvrtek 18.2.2021 od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Jarní prázdniny

12.2.2021

Podle informací z MŠMT školy zůstanou i po zrušení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud.

V Sázavě od pondělí 15.2. začínají týdenní jarní prázdniny. I když slovo jarní letos nebude tak úplně přesné - jděte s dětmi ven a užijte si zimní radovánky na čerstvém vzduchu!

Vydávání přihlášek, zápisových lístků a vysvědčení žákům 9. ročníku

28.1.2021

Žáci 9. ročníku obdrží výše zmíněných dokumentů ve zvláštním režimu.

Je stanoven rozpis předávání tiskopisů:

 • 9.B

  • pondělí 12:45 - 13:15 první polovina třídy podle abecedního řazení

  • pondělí 13:15 - 13:45 druhá pol. třídy podle abecedního řazení

 • 9.A

  • úterý 12:30 - 13:00 první polovina třídy podle abecedního řazení

  • úterý 13:00 - 13:30 druhá pol. třídy podle abecedního řazení

Tiskopisy může vyzvednout žák nebo zákonný zástupce.

Dodržujte protiepidemická nařízení: rouška a rozestupy.

Každý žák obdrží vysvědčení, dvě přihlášky a zápisový lístek. Zápisový lístek dobře uschovejte, v případě ztráty je vydávání náhradního lístku komplikované. Použijete ho až ke konci přijímacího řízení (cca konec dubna). Vyplněné přihlášky pak noste do sekretariátu školy ke kontrole a podpisu vždy během pondělí a středy dopoledne, vyzvednout si je pak můžete následující den. Případnou lékařskou prohlídku nechte až po zkontrolování přihlášek ve škole.

Ve čtvrtek 4.2. od 17:00 pro 9.A a od 17:30 pro 9.B se bude konat ONLINE SCHŮZKA pro rodiče i žáky. Obsahem bude vyplňování přihlášek a prostor pro další dotazy. Pozvánku pošlu dětem do Učebny Google do kurzu Pracovní vyučování.

Podrobné informace k vyplnění přihlášek najdete také na Vysvětlivky k přihláškám, Termíny jednotné přijímací zkoušky, Vzor vyplněné přihlášky .

 • Obě přihlášky se vyplňují identicky.

 • Termín jednotné přijímací zkoušky se nikde na přihlášce nezaznamenává - v prvním termínu (12.4.) se žák dostaví k vykonání zkoušek z M a ČJ na školu, kterou uvedl na prvním místě v přihlášce, ve druhém termínu (13.4.) vykoná zkoušku z M a ČJ na škole, která je zapsána jako druhá v pořadí.

 • Termín školní přijímací zkoušky se vyplňuje pouze v případě, že škola ještě vypisuje svou vlastní zkoušku.

 • Pořadím škol na přihlášce se nevyjadřuje priorita škol

Další informace si řekneme na online schůzce.

S pozdravem K. Nováková, výchovná a kariérová poradkyně

Výuka od 1. února

28.1.2021

Vzhledem k epidemické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění.

Nadále tedy do školy chodí žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci zůstávají doma a mají povinnou distanční výuku.

Pololetní prázdniny

27.1.2021

Jednodenní prázdniny letos připadají na pátek 29. ledna. Vyrazte do přírody a užijte si sněhové nadílky!

Pololetní vysvědčení

23.1.2021

Výpisy vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku rozdáme ve čtvrtek 28. ledna 2021. Ostatní žáci si musí počkat - dostanou je, jakmile jim začne prezenční výuka.

Zatím se musí žáci i rodiče spokojit s hodnocením ve Škole Online - přihlaste se a klikněte na odkaz Hodnocení - Výpis hodnocení - Hodnocení žáka/studenta. Ve sloupci Uzávěrka je hodnocení v předmětech za příslušné pololetí.

Prodloužení stávajících opatření do 29.1.2021

22.1.2021

Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Co dělat, pokud máte v rodině osobu pozitivně testovanou na Covid-19?

8.1.2021

Po konzultaci s Okresní hygienickou stanicí v Benešově vás žádáme, abyste v takovém případě dítě neposílali do školy.

Pokud máte doma Covid-19 pozitivního člena domácnosti a vaše dítě s ním přišlo do styku, dítě je v karanténě. Pokud dítě navíc projevuje příznaky respirační choroby (rýma, kašel....), doporučujeme konzultovat s pediatrem testování dítěte na Covid-19.

Děkujeme, že chráníte zdraví všech osob ve škole - dětí i zaměstnanců.

Prodloužení stávajících opatření do 22.1.2021

8.1.2021

Provoz škol se do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 - viz níže.

Informace o opatřeních do 10.1.2021

28.12.2020

 • Mateřská škola je v provozu.

 • PT, 1. a 2. ročník chodí (od 4.1.) prezenčně do školy. Rozpis příchodů, doby oběda a odchodů ze školy je níže.

 • Ostatní ročníky mají povinnou distanční výuku.

 • Školní družina - ranní družina nebude otevřena, odpolední družina bude organizována podle rozpisu na http://druzinasazava.blogspot.com/

Školní stravování

Všechny děti z 3. - 9. ročníku jsou z obědů odhlášeny.

Děti mají na dotovaný oběd v době distanční výuky nárok. Pokud o obědy máte zájem, je nutné si odhlášené obědy znovu přihlásit na www.strava.cz popřípadě na tel. se záznamníkem 327 321 151. Výdej obědů bude probíhat vždy v době od 11:00 - 11:30 z výdejního okénka. Je nutné zde mít vždy jídlonosiče předem. Ideální je mít dvoje jídlonosiče na výměnu.

Nová informace o provozu ŠD a ŠJ

16.12.2020

Na základě usnesení vlády č. 1355 o přijetí krizového opatření /č.j.:MŠMT-45767/2020-2/ je zakázána od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách, a to i ve školní družině a zároveň je zakázáno i poskytování školního stravování pro děti ZŠ.

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Organizace výuky od 21.12.2020

15.12.2020

V pátek 18. prosince jdou žáci letos naposledy do školy. Výuka se uskuteční podle rozvrhu tříd.

Ve dnech 21. - 22. prosince mají žáci volno, dva dny mimořádných prázdnin navíc nazvalo MŠMT „Dny boje proti covidu“. Znamená to tedy, že nebude ani prezenční ani distanční výuka, žáci mají na tyto dny automaticky odhlášené obědy. Rodiče si na tyto dva dny mohou vzít ošetřovné.

Zároveň nabízíme rodičům na tyto dva dny školní družinu - v případě zájmu nahlaste své dítě paní vychovatelce a objednejte mu individuálně oběd ve školní jídelně.

Do školy se vracíme po vánočních prázdninách v pondělí 4. ledna podle rozpisu lichého týdne – PT, 1. stupeň, 7. ročník, 8.B a 9. ročník, ostatní třídy mají distanční výuku. Stále platí rozpisy pro příchod do školy a zvýšená hygienická opatření.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací sbírky, hlavně všem, kteří do sbírky přispěli.

Vánoční tvoření

Podívejte se, jak šesťáci vyráběli vánoční svícny v hodinách pracovní výchovy. Pustili se do toho s opravdu velkým zápalem a výsledky stojí za to - většinou :-)

Organizace výuky od 30.11 2020 - doplnění informací

25.11.2020

Od 30.11.2020 škola funguje v běžném režimu pro PT, 1. stupeň a 9. ročníky. Pro ostatní třídy 2. stupně platí střídavá výuka dle lichých a sudých týdnů - viz rozpis níže.

Třídy, které zůstávají doma, mají povinnou distanční výuku.

Příchody tříd jsou organizovány dle rozpisu, odchody dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Po celou dobu pobytu žáků ve škole platí vládní nařízení o nošení roušek ve třídách i ve všech společných vnitřních prostorech.

Organizace výuky od 23. 11. 2020

20.11.2020

V týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 platí pro PT, 1. a 2. ročníky a školní družinu stále stejný režim jako doposud.

V týdnu od 30.11. do 4.12.2020 (lichý týden) do školy nastoupí :

 • 1. – 5. ročníky + PT

 • žáci 7.A,B,C + 8.B

 • žáci 9.A,B

V týdnu od 7.12 do 11.12.2020 (sudý týden) do školy nastoupí:

 • 1. - 5. ročníky +PT

 • žáci 6.A,B,C + 8.A

 • žáci 9.A,B

V týdnu od 14.12. do 18.12.2020 (lichý týden) do školy nastoupí:

 • 1. – 5. ročníky + PT

 • žáci 7.A,B,C + 8.B

 • žáci 9.A,B

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Sledujte, prosím, webové stránky školy a informace od třídních učitelů ve školním informačním systému Škola Online. Budeme doplňovat informace dle aktuální situace.

Organizace výuky 1. a 2. ročníku a přípravné třídy od 18.11.2020

13.11.2020

Od středy 18. 11. 2020 bude obnovena v plném rozsahu výuka v přípravné třídě a v prvních a druhých ročnících. Celý pobyt ve škole bude probíhat v rouškách, děti musí mít dostatečný počet zásobních roušek na výměnu. Třídy se nesmí mísit, proto bude vše probíhat dle harmonogramu – příchody, odchody, obědy, toalety apod.

Děti budou přicházet a odcházet ze školy dle rozpisu odchodů - ten platí pro děti, které nebudou chodit do školní družiny. Ranní družina nebude z organizačních důvodů v provozu, odpolední se uskuteční v plném rozsahu.

Obědy ve školní jídelně jsou přihlášeny, pokud o ně nebudete mít zájem, odhlaste je obvyklým způsobem.

Sledujte, prosím stránky školy, školní družiny a zprávy od třídních učitelů.

Zrušení ředitelského volna

11.11.2020

Ředitelka školy ruší původně vyhlášené ředitelské volno na pondělí 16.11. a středu 18.11., protože plánované školení pedagogů se neuskuteční.

Provoz školy od 18.11.2020

11.11.2020

Z pokynů ministerstva školství

Od středy 18.11. je povolena osobní přítomnost žáků zařazených do přípravné třídy základní školy, žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Více na https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Uzavření školy od 2.11.2020

2.11.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků (včetně přípravné třídy ) na základním vzdělávání v základní škole. Je povinná distanční výuka.

Mateřské školy jsou stále v provozu.

Úprava hodin pro veřejnost

22.10.2020

Upozorňujeme, že v týdnu od 26.10. do 30.10. bude základní škola pro veřejnost uzavřená.

Projektový den 8.B

17.10.2020

Na začátku října jsme společně absolvovali projektový den zaměřený na fotografii pod vedením fotografky Alžběty Pilařové. Dozvěděli jsme se něco o technických parametrech a kompozici fotky i to, jak lze fotografie následně editovat. Začátek byl trochu rozpačitý, pak nás ale focení chytlo a vytvořili jsme spoustu zajímavých snímků!

Potvrzení o uzavření školy

14.10.2020

Upozorňujeme rodiče, že škola nepotvrzuje uzavření školy, je to jen na čestné prohlášení rodičů zaměstnavateli.

Plná distanční výuka

13.10.2020

Od středy 14. října přechází na distanční výuku všichni žáci základní školy.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole, a provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání. Na přípravnou třídu se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol, tedy přechází na distanční výuku.

Pro žáky ZŠ tak platí povinnost účastnit se distanční výuky od 14. října do 23. října.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci ZŠ volno (1. i 2. stupeň) - jde o mimořádné volno nařízené ministerstvem, následuje státní svátek a pak podzimní prázdniny. Po tuto dobu není povinná distanční výuka.

Žáci, kteří mají povinnou distanční výuku, mají automaticky odhlášeny obědy ve školní jídelně. Na oběd nicméně nárok mají, musí si ho ale sami přihlásit. Výdej oběda těmto žákům bude probíhat v době od 11 do 11:45 do přinesených nádob (výdej z okénka).

Mateřská škola je stále v provozu.

Organizace výuky v říjnu

9.10.2020

Na základě nařízení vlády se upravuje organizace výuky na naší škole.

1. stupeň ZŠ - výuka od 12. do 23. října beze změny.

2. stupeň ZŠ - střídavá prezenční a distanční výuka.

 • v týdnu od 12. do 16. října mají třídy 7. A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B povinnou distanční výuku. Třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.A a 8.B chodí normálně do školy.

 • v týdnu od 19. do 23. října mají třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.A a 8.B povinnou distanční výuku. Třídy 7. A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B chodí normálně do školy.

Distanční výuka bude probíhat podle našeho Plánu distanční výuky.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci ZŠ volno (1. i 2. stupeň) - jde o mimořádné volno nařízené ministerstvem, následuje státní svátek a pak podzimní prázdniny. Po tuto dobu není povinná distanční výuka.

Žáci, kteří mají povinnou distanční výuku, mají automaticky odhlášeny obědy ve školní jídelně. Na oběd nicméně nárok mají, musí si ho ale sami přihlásit. Výdej oběda těmto žákům bude probíhat v době od 11 do 11:45 do přinesených nádob (výdej z okénka). V souvislosti s tím se posouvá doba oběda pro žáky prvního stupně - třídy B jdou na oběd normálně se zvoněním (11.55 nebo 12.50), třídy A+C končí o 10 minut později - v 12.05 nebo 13.00.

Plán distanční výuky pro případ nařízené karantény - schváleno.pdf

Sbírka Ligy proti rakovině

Letošní sbírka Ligy proti rakovině byla hodně poznamenaná koronavirem. Tradiční květnový termín sbírky byl zrušen a situace kolem podzimního termínu byla také dost nejasná - proto se letos do sbírky nezapojili naši obvyklí dobrovolníci z devátých tříd základní školy. Nezbylo než improvizovat a hledat náhradní způsob, jak zajistit sbírku. Oslovili jsme tedy několik obchodů a míst, kde se vystřídá dost lidí, a nabídli veřejnosti možnost přispět do sbírky během posledního zářijového týdne. Žluté kytičky měsíčku lékařského tak nabízelo v Sázavě městské infocentrum, sázavská pekárna, novinový stánek Poklop a Procházka, prodejna Květiny a dárky v obchodním domě a ve staré Sázavě obchůdek U babiček. V Ratajích nad Sázavou mohli zájemci přispět na dobrou věc v místním obchodě.

Dohromady se vybralo úctyhodných 18 084 Kč. Velmi děkujeme všem dobrovolníkům a hlavně těm, kteří i v dnešní nelehké době přispěli do letošní sbírky Ligy proti rakovině!

Hodiny Hv bez zpěvu a hodiny Tv bez sportu

Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

• U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

Upozornění

V pátek 25.9.2020 na naší škole ředitelské volno NENÍ, není k němu důvod.

Další zpřísnění nošení roušek

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Roušky ve škole

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Vítání prvňáčků

6.9.2020

Naše nové žáčky jsme přivítali tradičně 1. září. Spolu s třídními učitelkami je přivítala také ředitelka školy Z. Kotzotová a patroni z devátých tříd.

I když jsme museli jiné školní akce kvůli koronaviru zrušit, tuhle důležitou slavnostní chvíli jsme prostě nemohli vynechat!

Plán distanční výuky

31.8.2020

Připravili jsme plán distanční výuky pro případ nařízené karantény.

Kromě opatření v době karantény plán obsahuje také opatření platná po celý školní rok, zejména stanovení hlavních komunikačních kanálů.

Hlavní komunikační nástroje:

 • Škola Online (dříve dmSoftware) - Elektronický informační systém slouží zejména jako oficiální komunikační kanál pro zákonné zástupce. Škola jeho prostřednictvím posílá zákonným zástupcům zprávy týkající se organizace výuky.

 • Gmail, Učebna Google - Systém Škola Online není bohužel vhodný k online výuce. Proto hlavní komunikační kanály pro žáky jsou školní mail a Učebna Google.

Plán distanční výuky pro případ nařízené karantény - schváleno.pdf

Hygienická opatření k 1.9.2020

31.8.2020

Vzhledem k tomu, že v našem regionu nejsou nařízena žádná zvláštní opatření, platí zde ta celostátní - viz web ministerstva zdravotnictví a web ministerstva školství, která se snažíme plnit v rámci našich možností.

Základní opatření podle manuálu MŠMT jsou:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny - škola mimo jiné zajišťuje dezifekční přípravky na ruce a zvýšený úklid prostor.

 • Skupinová izolace, event. sociální distance (omezení pohybu mezi třídami, oddělený čas a prostor v jídelně apod.).

 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena bude případně nařízena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. Upozorňujeme veřejnost, že kvůli zvýšení bezpečnosti je nyní nad rámec požadavků MZ cizím osobám vstup do školy povolen pouze s ochranou nosu a úst. Žáci a zaměstnanci školy zatím aktuálně roušky nosit nemusí.

 • Opakovaná osvěta.

S konkrétními opatřeními budou žáci i rodiče podrobně seznámeni během prvních školních dnů.

Opatření se budou měnit podle aktuální epidemiologické situace.

Manual_k_provozu_skol_25_8_2020.docx
Pokyny podle manuálu MSMT.pdf

Zahájení školního roku 2020/2021

31.8.2020

Školní rok zahajujeme normálně 1. září.

 • Žáci (kromě 1. ročníku) přijdou v 8:15 do školy, nemusí mít s sebou ani roušku, ani žádné potvrzení. Čeká je krátké úvodní setkání s třídním učitelem. Prvňáčky čekáme v 8:30 na nádvoří školy (viz níže).

 • V dalších dnech 2. - 4.9. jsou naplánovány dny s třídními učiteli. Bude čas na podrobné seznámení s novými hygienickými pravidly, organizačními záležitostmi, ale hlavně na pořádné popovídání se spolužáky po půl roce.

 • Od pondělí 7.9. budeme učit podle rozvrhu.

 • Od 1. do 10. září jsou naplánovány třídní schůzky - termíny se v různých třídách liší. Pozvánku rodiče obdrží el. informačním systémem Škola Online (dříve dmSoftware). Na schůzce budou rodiče podrobně seznámeni s novým školním řádem, hygienickými opatřeními a organizací případné distanční výuky, dále s přesuny učiva z jara 2020.

Vítání prvňáčků

Ředitelství ZŠ a MŠ v Sázavě zve prvňáčky a jejich rodiče na slavnostní přivítání nových školáků, v úterý 1. září na nádvoří školy od 8:30 hodin. Školní tašku a dobrou náladu s sebou.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do tělocvičny - v tomto případě je nutno přijít s rouškami (děti i rodiče).

Připravujeme nový školní rok

24.8.2020

Prázdniny končí a my jsme začali připravovat školu i školní web na nový školní rok.

A pokud si chcete přečíst, co se dělo loni, podívejte se do našeho archivu.