Aktuality

Návštěva z MŠ Radvanice

29.5.2023

V pátek 26. 5. jsme mezi sebe přivítali radvanické předškoláky s paní ředitelkou P. Novotnou a praktikantkou N. Hendrychovou. Děti se posadily do lavice ke svým kamarádům, vždyť se většinou znaly. Zapojily se s námi  pěkně do výuky, většina z nich už uměla počítat a znala některá písmenka. Společně jsme si zazpívali a vyprávěli pohádku. Prvňáci ukázali svým bývalým paním učitelkám i dětem, co už se všechno ve škole naučili. Rozloučili jsme se vzájemným darováním sladkostí a papírovými pejsky. To jsme ještě netušili, že se potkáme znovu, a to na hřišti u mostku. Byl to příjemně strávený slunečný den. 

Renata Jelínková

Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

26.5.2023

Rok se sešel s rokem, a jak je tradicí na naší škole, nadešel ten slavný den, kdy se děti  z prvních tříd dostavily do místního divadla, kde na ně již čekal pan král Knížek IX. s dvorními dámami, heroldem a zbrojnoši v plném lesku a důstojnosti.

A začala ta opravdu hlavní část slavnosti - herold seznámil děti se všemi náležitostmi pasování a čtenářského slibu a mohlo se přikročit k vlastnímu aktu. Nastrojené a poněkud nejisté dětičky složily rytířský slib, poklekly na kolínko před králem Knížkem IX. a byly pasovány na rytířky a rytíře Řádu čtenářského. Kloučci a dívenky obdrželi pasovací glejt a knížku na památku toho slavného dne.

Slavnosti přihlížely s pýchou třídní učitelky, dojatě rodiče, prarodiče a já rovněž. Je vždycky krásné vidět, jak děti zdolaly další metu na cestě za vzděláním za účasti školy a rodičů.

Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným - pánům Knížkům st. a ml.., dámám z místní knihovny, učitelkám z první třídy,  zbrojnošům ze školy a slečnám fotografkám -  za čas a námahu, kterou věnovali této bohulibé akci.

Věřte mi, že když píšu tyto řádky, jsem pořád tak trošku naměkko…tak krásné a pro děti důležité to bylo.

Jana Leblová

Pestré školní chodby

25.5.2023

V prostorech školy nyní najdete architektonické návrhy, papírové jeřáby, jarní květiny, berušky, motýly i obrazy ve stylu A. Warhola.

Jak pomoci vašim dětem?

25.5.2023

V prostorách základní školy dne 11. května proběhla zajímavá beseda pro zákonné zástupce na téma "Jak pomoci vašim dětem?"

Nprap. Jaroslav Bican připravil dvě a půl hodinovou prezentaci o palčivých problémech mladistvých - od návykových látek až po sociální sítě a s nimi spojenou kyberšikanu. V průběhu prezentace, kdy uváděl i konkrétní poznatky z praxe, se věnoval také dotazům zákonných zástupců. Mimo jiné se dozvěděli, jak na prevenci u svých dětí, jakým způsobem učinit opatření a kde hledat případnou pomoc. Po skončení prezentace proběhla ještě diskuze, která besedu celkově zarámovala.

Děkujeme panu nprap. Jaroslavu Bicanovi za skvěle odvedenou interaktivní přednášku. Je jen škoda, že přes rozsáhlou propagaci akce se zúčastnilo jen 21 rodičů.

Na děti samozřejmě nezapomínáme - v tomto školním roce 2022/23 proběhl preventivní program s touto tematikou na celém 1. stupni včetně přípravky. A v příštím roce se s panem Bicanem zaměříme na 6. - 9. ročníky. 

Ještě jednou obrovské DÍKY! 

metodička prevence Alena Jílková

exkurze 6.C v Národní technické knihovně

25.5.2023

V pondělí 15.5. jsme vyrazili na exkurzi do Národní technické knihovny v Praze. Na hodině výtvarné výchovy se nám líbily fotky z interiéru knihovny a tak nám paní učitelka domluvila prohlídku. 

Dozvěděli jsme se zajímavosti o architektuře i interiérovém designu a samozřejmě také o fungování knihovny. Podívejte se na fotky!

Projektový den - komiksy v 6.C

25.5.2023

Ve středu 24. května za námi přijel komiksový kreslíř a ilustrátor Karel Osoha. Jeho kresby můžete znát z knižní a komiksové série Prašina či Návrat krále Šumavy.

Společně s naší paní učitelkou pro nás připravili projektový den zaměřený na tvorbu komiksu. Vyzkoušeli jsme si práci komiksového autora i kreslíře - od vlastních nápadů, přes storyboard až po finální komiks. Také jsme se dozvěděli, jak dlouho taková komiksová kniha vzniká, kolik to dá práce i jestli je to opravdu tak zábavné, jak to může znít :) 

Na atletickém poháru naši žáci uspěli

25.5.2023

Pohár rozhlasu je nejtradičnějším atletickým školním závodem. Celkem už za sebou má 52. ročníků. Poslední dva roky však jeho podobu výrazně ovlivnila koronavirová krize. Letošní ročník byl opět v tradičním formátu a naši žáci se v něm rozhodně neztratili a skvěle reprezentovali sázavskou školu. 

Okresní kolo proběhlo dne 11. května na moderním atletickém stadionu v Benešově a soutěžní disciplíny byly určeny takto: běh na 60 m, běh na 600 m (dívky) a 1000 m (chlapci), hod kriketovým míčkem, skok daleký, skok do výšky a štafeta 4x 60 m.

Družstvo našich chlapců se celkově umístilo na 5. místě ze 14 škol a dívky byly v konečném pořadí na 13. místě z 15 škol.

V jednotlivých disciplínách naši reprezentanti předváděli skvělé individuální výkony a nechali za sebou žáky sportovních škol i gymnázií hluboko v poli poražených. 

Štafeta chlapců ve složení Marek Bareš, Šimon Dvořák, Matouš Dvořák, Don Bao , skončila na třetím místě z 24 štafet, Šimon Dvořák - 2. místo ve skoku dalekém ze 37 závodníků, Matouš Dvořák -3. místo ve skoku vysokém ze 36 závodníků, ve sprintu na 60m Marek Bareš skončil na 7. místě  při počtu 42 závodníků.

V týmu dívek se zaskvěla Anna Ježková, která v bodové kombinaci disciplín – 60m a skok vysoký skončila na neskutečném prvním místě a nechala za sebou několik desítek závodnic. Závod ve skoku do dálky se vydařil i Natálce Tatíčkové, která skončila na 9. místě ze 41 závodnic. Ale i ostatní členové družstev se ze všech sil prali o nejlepší umístění a perfektně reprezentovali naši školu.

Kromě výše jmenovaných to byli - Adam Prokop, Vojta Skala, Matěj Lehoučka, Kryštof Habart, Matěj Borisov, Josefina Chuchlová, Michaela Švehlová, Ema Píchová, Tereza Koštuříková, Marie Stibůrková, Julie Horáková – DĚKUJEME.

V závěru bych také chtěl poděkovat rodičům žáků za podporu a pomoc – zejména p. Dvořákovi a Koštuříkovi a v neposlední řadě p. Ježkovi – bez nich by tato akce neproběhla.

Karel Svoboda

Český den proti rakovině

17.5.2023

I letos naši dobrovolníci z devátých tříd oblékli žlutá trička a vyrazili do ulic nabízet kytičky s letošní světlemodrou stužkou. Ke každé kytičce dárce obdržel i letáček s informacemi, jak snížit riziko nádorového onemocnění plic. Kromě toho kytičky nabízely i některé obchody v Sázavě i okolí - pekárna, infocentrum, trafika J. Poklop, květinářství v obchodním domě, obchůdek U babiček ve staré Sázavě, potraviny v Ratajích nad Sázavou.

Jak to letos dopadlo? Dohromady jsme vybrali 28 740 Kč, na překonání sázavského rekordu z roku 2019 tedy chybělo pouhých 7 korun!

Liga proti rakovině ze sbírky financuje projekty, které cílí na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. 

Děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům!

Český den proti rakovině

9.4.2023

I letos naši dobrovolníci oblečou žlutá trička a vyrazí do ulic nabízet kytičky s letošní světlemodrou stužkou. Ke každé kytičce dárce obdrží i letáček s informacemi, jak snížit riziko nádorového onemocnění plic.

Pokud zájemci o žluté kytičky nepotkají ve středu 10. května dobrovolníky na sázavském náměstí a okolí, mohou je získat ve spolupracujících obchodech až do soboty 13. května. 

Liga proti rakovině ze sbírky financuje projekty, které cílí na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. 

Lidé mohou přispět i prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 nebo DMS KVE 190 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30, 60, 90, 190 Kč. 

Liga proti rakovině předem děkuje všem dárcům!

Beseda o sítích a návykových látkách

9.4.2023

Zveme všechny rodiče a  další zájemce na besedu s nprap. Jaroslavem Bicanem. Dozvíte se řadu užitečných informací o tom, jak ochránit své dítě na sociálních sítích, nebo o tom, co dělat, když se vaše dítě setká s návykovými látkami.

Beseda se koná 11. května od 15:30 v budově ZŠ

 

Navštívili nás vojáci

10.5.2023

Ve středu 3. května naši školu opět po roce navštívili vojáci z Krajského vojenského velitelství spolu s Aktivními zálohami Středočeského kraje v rámci POKOSu. Žáci si vyslechli přednášku o tom, jak funguje Armáda České republiky, měli příležitost si zastřílet z airsoftových zbraní, zdokonalit se ve zdravovědě, dozvědět se něco o chemických zbraních a taktéž si prohlédnout a vyzkoušet několik součástí výstroje vojáku AČR.

Co je to POKOS? 

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti. V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Zápis do školní družiny

27.4.2023

Zápis žáků druhých a třetích tříd do školní družiny se uskuteční  ve dnech 17. - 19. května 2023 vždy od 13:00 do 16:00 v hlavní budově ŠD (areál MŠ). Rodiče budoucích prvňáčků přihlášku podávali již při zápisu.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete také poslat emailem na jirina.svobodova@zssazava.cz

Přihlášku si můžete stáhnout zde, nebo ji obdržíte v ŠD.

Den s keramikou

27.4.2023

Třída 6.C strávila 26. dubna čtyři  vyučovací hodiny v keramické dílně s Aťkou Tichou, která vedla projektový den zaměřený na keramiku. Paní Tichá je umělecký keramik, tvoří vlastní autorskou tvorbu a pořádá workshopy pro veřejnost. Žákům s tvorbou pomáhala také Jitka Neprašová, která vede keramické kurzy pro žáky školy (projektový den se konal ve školní keramické dílně). 

V úvodu se žáci dozvěděli zajímavosti o keramice a jak s ní správně pracovat. Poté si vytvořili vlastní dekorativní kachel a mačkanou misku. 

Úspěch v matematické olympiádě

27.4.2023

V okresní kole soutěže Matematická olympiáda kategorie Z7 a Z8 naši školu reprezentovaly dvě žákyně. A. Kohoutková (7.B) obsadila 15. - 16. místo, V. Mádlíková (8.B) se umístila na 4. - 7. místě.  Obě se staly úspěšnými řešitelkami - gratulujeme!

Beseda o oceánech

18.4.2023

V pátek 14. dubna za námi opět přijel pan Coubal ze spolku Prales dětem. Spolek Prales dětem je česká nezávislá nezisková organizace fungující od roku 2009. Zabývá se zejména ochranou volně žijících ohrožených druhů zvířat a významných ekosystémů, ale také vzděláváním dětí a veřejnosti.

Tentokrát jsme měli téma Korálové útesy a želvy, Oceány a sopky. Kromě velmi zajímavého vyprávění a  překrásných obrázků z přírody se děti také dozvěděly, jak mají přírodu chránit a co jí nešetrným zacházením nás, lidí, hrozí. Na závěr besedy pan Coubal dětem ukázal zajímavá videa z fotopastí, která pořídil na Kostarice. 

Přednáška byla opravdu hodně zajímavá i poučná a dětem se velmi líbila.

Úspěch v krajském kole matematické olympiády

18.4.2023

Po několika letech jsme měli opět reprezentanta v krajském kole matematické olympiády, které se konalo 28. března až v Kladně. J. Prokop (9.C) se mezi matematickými talenty z celého kraje neztratil - umístil se na sdíleném 23. - 25. místě a stal se úspěšným řešitelem! 

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Noc s Andersenem 2023

16.4.2023

Po pauze způsobené covidem se konečně opět mohla uskutečnit Noc s Andersenem v Městské knihovně Sázava.  Knihovnice T. Kalašová a J. Bubeníková ve spolupráci s partou asistentů ze základní školy (K. Pašková, K. Lukavská, J. Matoušek, A. Kohoutková, D. Hozmanová, A. Rejhonová, A. Novotná, V. Mádlíková, B. Miková, pod vedením M. Čechové) připravily noc plnou her a zábavy.

Děti čekaly seznamovací hry, pak přišel pohádkový dědeček (J. Štědra), který přečetl málo známou pohádku o stříbrňáku od pana Andersena, k tomu přidal i několik písniček s kytarou. 

Potom se všichni přesunuli do budovy základní školy, kde pro děti byla připravena hra v tajemné atmosféře noční školy. Nikdo se ale neztratil, tajné heslo bylo rozluštěno a záhada ukradených zásob v mraveništi vyřešena. 

Pak zpět do knihovny, kde konečně nastal čas na čtení v pelíšku - díky hlavnímu sponzorovi, Městu Sázava, dostal každý účastník Noci s Andersenem knížku a mohl se s ní zakutat do svého spacáku, aby si před spaním trochu početl. 

Prvňáčci oslavili Velikonoce v městské knihovně

10.4.2023

Třída 1.A se 31. března vydala do Městské knihovny Sázava na velikonoční návštěvu. Paní knihovnice seznámily děti s velikonočními zvyky a tradicemi, přečetly jim velikonoční pohádku a promítly pohádku " Chaloupka na vršku". Na závěr děti hledaly perníková vajíčka a dobře si na nich pochutnaly. 

Okresní kolo Biologické olympiády

10.4.2023

Dvě naše úspěšné řešitelky školního kola Biologické olympiády vyrazily 31. března do gymnasia ve Vlašimi. Odevzdaly vstupní práce a šly plnit tři části olympiády: vědomostní test, poznávání rostlina a živočichů a praktickou část - laboratorní práci - řez stonkem rostliny. Jak to dopadlo? K. Říhová se umístila na 5. místě a stala se úspěšnou řešitelkou, T. Horáková obsadila 14. místo.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Koncert Wild Sticks

27.3.2023

V pátek 17. března se školní tělocvična rozezněla hlasitým rachotem bubnů. Se svým programem totiž přijela skupina Wild Sticks. Žáci od mateřské školy až po deváťáky se dozvěděli něco o historii bicích nástrojů, viděli různé ukázky bubnů, ale i zvonců či docela komplikovaně vyhlížející vibrafon. Někteří odvážlivci se pak přidali k profesionálům a společně tvořili umění :-)

Soutěže s parlamentem

27.3.2023

Zástupci žákovské samosprávy připravili pro žáky 1. stupně hodinu her. Akce se konala 3. března v tělocvičně. 

Dva žáci  z každé třídy 1. stupně se snažili vybojovat v několika  soutěžích body pro jejich třídu. Jak vše dopadlo, se dozvíme, až žákovský parlament na své schůzce sečte body a  vyhlásí vítěze. Celá akce se povedla, žákovský parlament si akci velmi pěkně připravil a zasluhuje si pochvalu. 

Úspěch v matematické olympiádě

18.2.2023

V okresní kole soutěže Matematická olympiáda kategorie Z5 a Z9 naši školu reprezentovali dva žáci. R. Žoudlíková (5B) obsadila 13. - 16. místo, J. Prokop (9.C) se umístil na 7. - 9. místě.  Oba se stali úspěšnými řešiteli - gratulujeme!

Výchovné workshopy

10.2.2023

23. a 26. ledna proběhly čtyři workshopy prevence sexuálního násilí pořádané organizací Konsent, vždy po třech vyučovacích hodinách pro každou třídu. Akce se účastnily všechny třídy 8. ročníku a 9.A.

V průběhu workshopu si žáci upevnili základní terminologii týkající se genderu a sexuální orientace, s lektory diskutovali o svých názorech na různé modelové situace, hovořili o stereotypech i o tom, kde nacházet potřebné informace a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. 

Workshopům předcházelo dotazníkové šetření, které bude ještě jednou zopakováno v průběhu března a slouží organizaci Konsent pro zpracování grantu o sexuální výchově ve školách.

Školní kolo Biologické olympiády

8.2.2023

Na naší škole se konalo školní kolo Biologické olympiády. 

Téma letošního ročníku olympiády bylo Bezlesí. Žáci letos jako laboratorní práci pozorovali, poznávali a srovnávali předložené dužnaté plody. Měli popsat jejich stavbu a zařazení druhu plodu.

V kategorii C (8. - 9. třídy) se v úterý 31. 1. 2023 zúčastnilo sedm žáků. Do okresního kola postupuje L. Kodatová z 8. B.

Druhý den, ve středu 1. 2. 2023, se konalo školní kolo kategorie D (6. - 7. třída). Zúčastnilo se ho 11 žáků a do okresního kola postupuje L. Latková ze 7. B.

Pro všechny zúčastněné to byl zajímavý zážitek, možnost ověřit si, jaké mají znalosti z biologie a zda dokáží vědecky pracovat podle zadaných pokynů. Postupující žákyně se budou nyní připravovat na okresní kolo, což obnáší samostatný výzkumný úkol. Držme jim palce!


Návštěva předškoláčků

7.2.2023

Do první třídy se 2. února přišli podívat naši budoucí žáčci - předškoláci z mateřské školy. Vyzkoušeli si, jak to ve škole chodí, a ukázali, co se už naučili - vždyť za pár týdnů je čeká zápis do první třídy.

Klub mladého diváka

7.2.2023

Ve středu 8.2. 2023 se koná druhé představení KMD - DIVADLO KOMEDIE, hra Panoptikum (Lenka Vagnerová). Odjíždíme od školy autobusem ve 12:00, návrat předpokládáme v 18:00 - 19:00 hodin. Žáci budou uvolněni v 11:30 hodin na oběd.

Vysvědčení

2.2.2023

31. leden byl významný především pro prvňáčky. Dostali totiž své první vysvědčení a většinou to byly samé jedničky. 


Jak jsme volili prezidenta - finále

27.1.2023

Volební komise z řad novinářů školního časopisu uspořádala na naší škole i druhé kolo prezidentských voleb. Ani nyní nechyběly seznamy voličů, plenty, volební urny... Jen na lístcích už byla jen dvě jména, A. Babiš a P. Pavel. 

A my už víme výsledek - žáci základní školy Sázava by za svého prezidenta zvolili jednoznačně generála Petra Pavla. 

školní volby - ZŠ Sázava

účast 61 %

Opravdové volby - Sázava

Les a voda

24.1.2023

Naši mladí výtvarníci nezahálejí.

Podívejte se na ukázky originálních diplomů, které během hodin výtvarné výchovy vytvořili žáci pro turnaj otužilců - 6. ročník Memoriálu Vladimíra Tupého. 

Další obrázky jsou soutěžní  - o lesích se poslední dobou často mluví v souvislosti s klimatickou krizí a ochranou krajiny a v podobném duchu se nese i téma letošní výtvarné soutěže "Lidé, kteří sází stromy", kterou pořádá VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga. Držte palce našim účastníkům.

Vánoční sbírka pro pejsky

16.1.2023

Milí pejskoví přátelé - děti, rodiče a kolegové,

chtěla bych vám všem poděkovat za příspěvky do sbírky pro pejsky z útulku Dogpoint ve Lhotkách u Malotic  a domácího depozita Beruška v Horních Chvatlinách u Zásmuk.

Sešla se spousta věcí - přikrývky, deky, ručníky, prostěradla, osušky, oblečky, mňamky, granulky, hračky, obojky, vodítka, čistící prostředky apod., ale také finanční částka ve výši 3000 Kč. Vše jsem rozdělila na potřeby pro velké pejsky do Dogpointu a pro mrňousky do Berušky. Minulý týden jsem sbírku rozvezla a zároveň i předala obálky s 1500 Kč pro každou zmíněnou organizaci.

Společně s ošetřovateli a pejsky vám ještě jednou děkuji a slibuji, že letos před koncem roku vyhlásím sbírku znovu.        

 Jana Leblová

Jak jsme volili prezidenta

13.1.2023

V pátek 13. ledna proběhly i na naší škole prezidentské volby!

S nápadem přišly novinářky z našeho časopisu Čmáranice a během dvou dnů připravily pro ostatní žáky volby, které se co nejvíc podobají těm opravdovým. Takže v pátek se z knihovny stala volební místnost, kde volební komise podle volebních seznamů vydávala volební lístky, žáci je za plentou upravili a poté vhodili do připravených uren. 

A jak to dopadlo? Uvádíme graf volebních výsledků spolu s výsledky skutečných voleb a vy tak můžete porovnat, jak se liší názor dětí a jejich rodičů. Další podrobnosti pak najdete v příštím čísle časopisu Čmáranice.

školní volby - ZŠ Sázava

účast 65 %

Opravdové volby - Sázava

Navštívili nás tři králové

6.1.2023

I když nebyli jen tři - bylo jich o dost víc. Byli k vidění nejen na obrázcích vystavených na chodbách, ale navíc skupinka "králů" z přípravné třídy spolu s doprovodem deváťáků obešla s koledou celou školu.

Vánoční akce

2.1.2023

Předvánoční týden byl velmi plný svátečních akcí. 

Na chodbě se už od poloviny prosince připravovala vánoční výstava, která byla pro veřejnost otevřena od 20. do 21. prosince.

 Třída 9.B nacvičila pod vedením paní učitelky D. Šimonové představení O Ježíškovi a s velkým nasazením ho zahrála těm nejmenším - dětem ze školky, přípravné třídy a žákům 1. tříd.

A na poslední školní den 22. prosince jsme se sešli v tělocvičně, kde pan učitel K. Svoboda s 6.A nejdříve přichystal vánoční turnaj složený z netradičních disciplín, zakončený společným vánočním zpíváním  pod vedením Z. Kloudové a I. Žaloudkové.

Sbírka trvá do 16.12.2022

Obrázky pro knihovnu

20.12.2022

Čtení je skvělá kratochvíle, umění jakbysmet a když se spojí dohromady, tak to teprve stojí za to! Bylo nám ctí vytvořit pro Městskou knihovnu obrázky se zimní a vánoční tematikou, které budou krášlit oddělení s dětskou literaturou.

Všechny práce si můžete prohlédnou přímo v knihovně, nebo v naší fotogalerii. 

Návštěva v městské knihovně

12.12.2022

S Městskou knihovnou Sázava naše škola spolupracuje pravidelně. Zejména třídy 1. stupně si tam chodí povídat o knížkách, společně si čtou. Někdy tam pro ně připraví i jiný program. 

Naposledy knihovnu navštívila třída 1.A. Paní knihovnice hovořila s dětmi o období adventu a Vánoc, o vánočních a předvánočních zvycích. Některé z nich si děti mohly zkusit, např. pouštění lodiček, věštění z hrnků nebo házení střevícem. Zajímavé vyprávění bylo doplněno promítáním. Následovala soutěž, zda si děti zapamatovaly, co se dozvěděly. Na závěr si zazpívaly koledu a dostaly perníčky. 

Jak rodiče pomáhají

8.12.2022

Rodiče spolu s dětmi z 5.A vyráběli vánoční svícny na školní výstavu.

Vánoční tvoření PT + 9.A

8.12.2022

Na začátku prosince jsme si užili další společnou výtvarku. Patroni z 9.A a jejich patrončata z přípravné třídy vytvořili malé betlémy na školní vánoční výstavu. Přijďte se podívat! 

Finále soutěže Školní časopis roku 2022

27.11.2022

Zástupci redakce školního časopisu Čmáranice, v doprovodu M. Čechové a D. Šimonové, se vypravili do Brna na vyhlášení výsledků republikového finále soutěže Školní časopis roku 2022

Byl to náročný den - vstávání ve 3:00, odjezd 4:23, pět hodin cesty vlakem přes půl republiky. Pak na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity program v podobě Multimediálního dne plného zajímavých aktivit. Samotné vyhlášení zabralo jen půl hodinu - a my jsme si přivezli 3. místo za titulku, 2. místo ceny redakcí a celkové 5. místo. Pak následovala odměna v podobě návštěvy vánočních trhů v Brně a 4,5 hodiny vlakem domů. Bylo to náročné, ale stálo to za to!

Fotbalový turnaj ve Vlašimi 

24.11.2022

Fotbalová asociace ČR rozjela v letošním roce projekt zaměřený na žáky 2. stupně základních škol s označením Grassroots 10 + 1. Turnajů se mohou zúčastnit hráči, kteří hrají maximálně krajské soutěže nebo neregistrovaní mladí sportovci. 

Nominovaní žáci naší školy nastoupili 3. 11. 2022 v hezkém sportovním areálu Na Lukách ve Vlašimi celkem ke třem utkáním. Do hry postupně zasáhli: O. Štěpánek, M. Durst, T. Durst, D. Holub, J. Kroupa, K. Lupáč, O. Kříž, R. Prix, M. Vyhnal, L. Lehoučka, M. Doubek, A. Pištínek, M. Petráček, M. Smolík, D. Zinke, K. Habart, M.Lehoučka, M. Bareš, Doan B. 

Prvním soupeřem v turnaji byl tým Základní školy Čechtice a přestože jsme měli v utkání více vyložených šancí, nakonec jsme byli rádi za bod po remíze 2 : 2. Vzhledem k tomu, že jsme zápas dohrávali v deseti – bez vyloučeného brankáře O. Štěpánka (přísné vyloučení za běžný faul) - byl to bod cenný, jelikož kluci se za stavu 1 : 2 semkli , zabojovali a v samotném závěru M. Doubek vyrovnal na konečných 2 : 2.

V druhém utkání na nás čekal výběr ze Základní školy Dolní Kralovice a opět jsme získali bod za remízu 1 : 1. Bohužel jsme neudrželi nadějné vedení a soupeř po mnoha šancích jednou skóroval. Tak jako v prvním zápase i v tomto mači podal gólman O. Štěpánek výborný výkon a na zisku bodu měl nemalý podíl.

V posledním utkání se bohužel na některých hráčích projevila únava a podlehli jsme velmi silnému týmu ze Základní školy Jiráskova v Benešově 0:5. Pozitivem nejen tohoto utkání byl výkon kluků ze šestých a sedmých ročníků, kteří se nezalekli starších a vyspělejších protihráčů a bojovali do poslední minuty s patřičnou fotbalovou kvalitou, což je příslibem do budoucnosti. Týmy našich soupeřů byla sestaveny především z devátých a osmých tříd.

Na turnaji jsme obsadili celkově třetí místo,  O. Štěpánek byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a nás může potěšit i fakt, že jsme měli největší zastoupení hráčů ze šestých a sedmých tříd v týmu na turnaji.

Všem hráčům děkujeme za perfektní reprezentaci školy a chování nejen na hřišti, ale i během celého turnaje.

Karel Svoboda 

Školní kolo Pythagoriády

21.11.2022

V minulých týdnech se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Tato soutěž je určena pro žáky druhého stupně a je rozdělena do kategorií podle ročníku. 

Celkem se školního kola účastnilo 41 žáků. Výsledky pak ukázaly 5 úspěšných řešitelů, kteří postupují do okresního kola. Držme jim palce!

Klub mladého diváka

21.11.2022

Po covidové pauze opět funguje Klub mladého diváka - zájemci z 9. a 8.. ročníku během školního roku společně navštíví čtyři divadelní představení. 

Ve středu 23. 11. 2022 se koná letošní první představení KMD - DIVADLO V DLOUHÉ, hra Romeo, Julie a tma (Jan Otčenáček). Organizace zájezdu: odjíždíme od školy autobusem ve 12:00, návrat předpokládáme v 18:00 - 19:00 hodin. Žáci budou uvolněni v 11:30 hodin na oběd.

Patroni - 9.C a 1.A

8.11.2022

27. září - Starší kamarádi pomohli prvňáčkům s výrobou, především s vystřižením meče Sv. Václava, z papíru, potom ho společně ozdobili. Nakonec se společně vyfotili.

14. října  - Patroni s prvňáčky se vydali společně se svými vyučujícími na procházku do Havránek. Po cestě poznávali známé stromy a keře. Na hřišti si společně zahráli hry.

24. října - Patroni s prvňáčky vyráběli zvířátka z kaštanů a žaludů.

Exkurze v elektrárně Kuchelník

8.11.2022

Třída 8B se vydala na exkurzi do malé vodní elektrárny poblíž Ratají nad Sázavou. Třídní učitel M. Mittasch akci jako fyzik přesně popsal:

Halloweenské tvoření

3.11.2022

Některé třídy se letos odvážně pustily do vyřezávání opravdových halloweenských dýní.

"Na hodinu pracovní výchovy jsme si všichni měli přinést dýni. Dýně jsme vydlabali a vyřezali do nich obličeje. Po dokončení dýní jsme si mohli každý tu svou odnést domů. Všichni jsme si tuto hodinu hodně užili." D. Rozhoň, 6.B

Patroni - 9.A a přípravná třída

1.11.2022

Letos poprvé dělají žáci z deváté třídy patrony dětem z přípravky. Devátá A se s malými kamarády rychle skamarádila a už mají za sebou kromě návštěv o přestávkách i celou řádku společných akcí - vycházku do lesa, společné zpívání, společné hodiny výtvarné a pracovní výchovy. 

Podzimní příroda nám nabízí krásnou paletu barev, tak jsme toho využili na společné hodině výtvarné výchovy a vytvořili z listí skřítky podzimníčky. Byla to velká zábava - podívejte se na fotky z tvoření i na hotové výtvory.


Úspěch školního časopisu

1.11.2022

Náš školní časopis Čmáranice opět zabodoval na krajském kole soutěže Školní časopis roku 2022 - v kategorii časopisů I. a II. stupně jsme obsadili první místo! Postupujeme tedy do republikového finále. 

Gratulujeme všem redaktorům a redaktorkám!

Zahájení školního roku

13.9.2022

Školní rok jsme začali tradičně 1. září otevřením brány školy přesně v 7:55, následoval běh do tříd s cílem obsadit nejlepší místa. O něco později se na nádvoří sešli prvňáčci a žáci přípravky, jejich rodiče, žáci devátých tříd, učitelé - proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků, na kterém jim hodně štěstí popřáli paní ředitelka Z. Kotzotová a pan starosta V. Dvořák. Patroni z devítek malým školákům předali symbolický klíč od školy a uvedli je do tříd.

V pondělí 5. září se sešla celá škola v tělocvičně. Deváťáci přivedli své prvňáčky, přečetli slib patronů. Společně jsme si všichni zazpívali školní hymnu a na závěr se tělocvična proměnila ve velký taneční parket plný energie. 

Přejme všem žákům i učitelům hodně elánu a sil do nového školního roku!

Ovoce a mléko do škol

13.9.2022

Oznámení o změnách Školních projektů v tomto školním roce:

Informace pro dojíždějící žáky - PID Lítačka

30.8.2022

Pokud chcete, aby Vaše děti platily jízdné v systému PID bezkontaktně a byly při cestování rychle odbaveny, tak není nic jednoduššího, než jim do jejich mobilu stáhnout aplikaci PID Lítačka (https://app.pidlitacka.cz/), zaregistrovat se pomocí e-mailu a zadat platební údaje z Vaší platební karty.

 Zde je odkaz na časté dotazy pro nákup kuponů v mobilní aplikaci: https://app.pidlitacka.cz/faq#faq-kupony 

Připravujeme nový školní rok

23.8.2022

Prázdniny končí a my jsme začali připravovat školu i školní web na nový školní rok. 

 A pokud si chcete přečíst, co se dělo loni, podívejte se do našeho archivu.

Volné pracovní místo

6.6.2022

ZŠ a MŠ, nám. Voskovce a Wericha 290, 285 06 Sázava přijme od školního roku 2022/2023 učitelku/učitele pro 2. stupeň s aprobací chemie, fyzika, matematika, pracovní výchova, informatika.

Kontakt: reditelstvi@zssazava.cz, tel.: 327 321 114