Aktuality

Kandidáti pro volby do Školské rady

16.9.2021
Kandidátka - rodiče oznámení.doc

První dny ve škole

6.9.2021

1. září jsme na školním dvoře slavnostně přivítali nové žáčky do 1.A, 1.B a 1.C. Kromě jejich třídních učitelek je přivítali i jejich patroni z devátých tříd - předali jim symbolické klíče od školy a dovedli je do tříd. A hned v následujících dnech se deváťáci za malými prvňáčky byli podívat, aby se lépe seznámili - třeba při malování na dvoře. Doufejme, že letos budou mít víc příležitostí se potkávat, než tomu bylo loni.

Volby do Školské rady

2.9.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 30. 9. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 9. 2021 do 12,00 hodin.

 • Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

 • Občanský průkaz je nutné přinést s sebou!

 • Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od přípravného výboru po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.

 • Volič volí kandidáty tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidátů, které chce volit. Zakroužkovat může nejvýše tři kandidáty.

 • Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny přípravného výboru.

 • Přípravný výbor provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatele školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

20210902092858213.pdf
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Preventivní testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků třikrát po sobě:

 • První test se provede první den školního vyučování 1. září 2021.

 • Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testovány budou děti přípravné třídy a žáci základní školy. Testovat se ale nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, hlásí se v sekretariátu a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Chraň sebe i ostatní - hygienická a protiepidemická opatření

 • Pokud se u tebe objevily příznaky respiračního onemocnění, zůstaň doma.

 • Při příchodu do školy si umyj a vydezinfikuj ruce. Ruce si myj pravidelně také po návštěvě WC, před jídlem, po jídle.

 • Používej jen papírové ručníky a kapesníky. Nezapomeň, že použité ručníky a kapesníky patří do směsného odpadu.

 • Ve společných prostorech (chodby, šatny, WC, jídelna...) nos roušku/respirátor. Sundat si ji můžeš, když sedíš na svém místě v lavici nebo u jídla v jídelně - ale jen v případě, že máš za sebou testování.

 • Ve třídách pravidelně větrejte - krátce a intenzivně.

 • O přestávkách zůstávej ve třídě, nechoď za kamarády do jiných tříd, ani se nezdržuj na chodbě.

 • Na oběd jdi se svou třídou ve stanovený čas, aby se nemíchali žáci z různých tříd.

 • Během polední pauzy jdi ven na čerstvý vzduch.

Připravujeme nový školní rok

24.8.2020

Prázdniny končí a my jsme začali připravovat školu i školní web na nový školní rok.

A pokud si chcete přečíst, co se dělo loni, podívejte se do našeho archivu.