Aktuality

Úprava hodin pro veřejnost

22.10.2020

Upozorňujeme, že v týdnu od 26.10. do 30.10. bude základní škola pro veřejnost uzavřená.

Projektový den 8.B

17.10.2020

Na začátku října jsme společně absolvovali projektový den zaměřený na fotografii pod vedením fotografky Alžběty Pilařové. Dozvěděli jsme se něco o technických parametrech a kompozici fotky i to, jak lze fotografie následně editovat. Začátek byl trochu rozpačitý, pak nás ale focení chytlo a vytvořili jsme spoustu zajímavých snímků!

Potvrzení o uzavření školy

14.10.2020

Upozorňujeme rodiče, že škola nepotvrzuje uzavření školy, je to jen na čestné prohlášení rodičů zaměstnavateli.

Plná distanční výuka

13.10.2020

Od středy 14. října přechází na distanční výuku všichni žáci základní školy.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole, a provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání. Na přípravnou třídu se uplatní stejná pravidla vyplývající z krizových opatření, která se uplatňují u základních škol, tedy přechází na distanční výuku.

Pro žáky ZŠ tak platí povinnost účastnit se distanční výuky od 14. října do 23. října.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci ZŠ volno (1. i 2. stupeň) - jde o mimořádné volno nařízené ministerstvem, následuje státní svátek a pak podzimní prázdniny. Po tuto dobu není povinná distanční výuka.

Žáci, kteří mají povinnou distanční výuku, mají automaticky odhlášeny obědy ve školní jídelně. Na oběd nicméně nárok mají, musí si ho ale sami přihlásit. Výdej oběda těmto žákům bude probíhat v době od 11 do 11:45 do přinesených nádob (výdej z okénka).

Mateřská škola je stále v provozu.

Organizace výuky v říjnu

9.10.2020

Na základě nařízení vlády se upravuje organizace výuky na naší škole.

1. stupeň ZŠ - výuka od 12. do 23. října beze změny.

2. stupeň ZŠ - střídavá prezenční a distanční výuka.

 • v týdnu od 12. do 16. října mají třídy 7. A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B povinnou distanční výuku. Třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.A a 8.B chodí normálně do školy.

 • v týdnu od 19. do 23. října mají třídy 6.A, 6.B, 6.C, 8.A a 8.B povinnou distanční výuku. Třídy 7. A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B chodí normálně do školy.

Distanční výuka bude probíhat podle našeho Plánu distanční výuky.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci ZŠ volno (1. i 2. stupeň) - jde o mimořádné volno nařízené ministerstvem, následuje státní svátek a pak podzimní prázdniny. Po tuto dobu není povinná distanční výuka.

Žáci, kteří mají povinnou distanční výuku, mají automaticky odhlášeny obědy ve školní jídelně. Na oběd nicméně nárok mají, musí si ho ale sami přihlásit. Výdej oběda těmto žákům bude probíhat v době od 11 do 11:45 do přinesených nádob (výdej z okénka). V souvislosti s tím se posouvá doba oběda pro žáky prvního stupně - třídy B jdou na oběd normálně se zvoněním (11.55 nebo 12.50), třídy A+C končí o 10 minut později - v 12.05 nebo 13.00.

Plán distanční výuky pro případ nařízené karantény - schváleno.pdf

Sbírka Ligy proti rakovině

Letošní sbírka Ligy proti rakovině byla hodně poznamenaná koronavirem. Tradiční květnový termín sbírky byl zrušen a situace kolem podzimního termínu byla také dost nejasná - proto se letos do sbírky nezapojili naši obvyklí dobrovolníci z devátých tříd základní školy. Nezbylo než improvizovat a hledat náhradní způsob, jak zajistit sbírku. Oslovili jsme tedy několik obchodů a míst, kde se vystřídá dost lidí, a nabídli veřejnosti možnost přispět do sbírky během posledního zářijového týdne. Žluté kytičky měsíčku lékařského tak nabízelo v Sázavě městské infocentrum, sázavská pekárna, novinový stánek Poklop a Procházka, prodejna Květiny a dárky v obchodním domě a ve staré Sázavě obchůdek U babiček. V Ratajích nad Sázavou mohli zájemci přispět na dobrou věc v místním obchodě.

Dohromady se vybralo úctyhodných 18 084 Kč. Velmi děkujeme všem dobrovolníkům a hlavně těm, kteří i v dnešní nelehké době přispěli do letošní sbírky Ligy proti rakovině!

Hodiny Hv bez zpěvu a hodiny Tv bez sportu

Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

• U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

Upozornění

V pátek 25.9.2020 na naší škole ředitelské volno NENÍ, není k němu důvod.

Další zpřísnění nošení roušek

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Roušky ve škole

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. V případě budov škol, školských zařízení a budov vysokých škol se povinnost vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Vítání prvňáčků

6.9.2020

Naše nové žáčky jsme přivítali tradičně 1. září. Spolu s třídními učitelkami je přivítala také ředitelka školy Z. Kotzotová a patroni z devátých tříd.

I když jsme museli jiné školní akce kvůli koronaviru zrušit, tuhle důležitou slavnostní chvíli jsme prostě nemohli vynechat!

Plán distanční výuky

31.8.2020

Připravili jsme plán distanční výuky pro případ nařízené karantény.

Kromě opatření v době karantény plán obsahuje také opatření platná po celý školní rok, zejména stanovení hlavních komunikačních kanálů.

Hlavní komunikační nástroje:

 • Škola Online (dříve dmSoftware) - Elektronický informační systém slouží zejména jako oficiální komunikační kanál pro zákonné zástupce. Škola jeho prostřednictvím posílá zákonným zástupcům zprávy týkající se organizace výuky.

 • Gmail, Učebna Google - Systém Škola Online není bohužel vhodný k online výuce. Proto hlavní komunikační kanály pro žáky jsou školní mail a Učebna Google.

Plán distanční výuky pro případ nařízené karantény - schváleno.pdf

Hygienická opatření k 1.9.2020

31.8.2020

Vzhledem k tomu, že v našem regionu nejsou nařízena žádná zvláštní opatření, platí zde ta celostátní - viz web ministerstva zdravotnictví a web ministerstva školství, která se snažíme plnit v rámci našich možností.

Základní opatření podle manuálu MŠMT jsou:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny - škola mimo jiné zajišťuje dezifekční přípravky na ruce a zvýšený úklid prostor.

 • Skupinová izolace, event. sociální distance (omezení pohybu mezi třídami, oddělený čas a prostor v jídelně apod.).

 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena bude případně nařízena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. Upozorňujeme veřejnost, že kvůli zvýšení bezpečnosti je nyní nad rámec požadavků MZ cizím osobám vstup do školy povolen pouze s ochranou nosu a úst. Žáci a zaměstnanci školy zatím aktuálně roušky nosit nemusí.

 • Opakovaná osvěta.

S konkrétními opatřeními budou žáci i rodiče podrobně seznámeni během prvních školních dnů.

Opatření se budou měnit podle aktuální epidemiologické situace.

Manual_k_provozu_skol_25_8_2020.docx
Pokyny podle manuálu MSMT.pdf

Zahájení školního roku 2020/2021

31.8.2020

Školní rok zahajujeme normálně 1. září.

 • Žáci (kromě 1. ročníku) přijdou v 8:15 do školy, nemusí mít s sebou ani roušku, ani žádné potvrzení. Čeká je krátké úvodní setkání s třídním učitelem. Prvňáčky čekáme v 8:30 na nádvoří školy (viz níže).

 • V dalších dnech 2. - 4.9. jsou naplánovány dny s třídními učiteli. Bude čas na podrobné seznámení s novými hygienickými pravidly, organizačními záležitostmi, ale hlavně na pořádné popovídání se spolužáky po půl roce.

 • Od pondělí 7.9. budeme učit podle rozvrhu.

 • Od 1. do 10. září jsou naplánovány třídní schůzky - termíny se v různých třídách liší. Pozvánku rodiče obdrží el. informačním systémem Škola Online (dříve dmSoftware). Na schůzce budou rodiče podrobně seznámeni s novým školním řádem, hygienickými opatřeními a organizací případné distanční výuky, dále s přesuny učiva z jara 2020.

Vítání prvňáčků

Ředitelství ZŠ a MŠ v Sázavě zve prvňáčky a jejich rodiče na slavnostní přivítání nových školáků, v úterý 1. září na nádvoří školy od 8:30 hodin. Školní tašku a dobrou náladu s sebou.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do tělocvičny - v tomto případě je nutno přijít s rouškami (děti i rodiče).

Připravujeme nový školní rok

24.8.2020

Prázdniny končí a my jsme začali připravovat školu i školní web na nový školní rok.

A pokud si chcete přečíst, co se dělo loni, podívejte se do našeho archivu.