Aktuality

Vánoční setkání

30.12.2019

V poslední školní den před vánočními prázdninami se celá škola sešla v tělocvičně.

Vánoční náladu navodily hned na úvod písničky žáků 4. tříd. Pak jsme ocenili žáky, kteří v uplynulých měsících buď vyhráli nějakou školní soutěž nebo úspěšně reprezentovali naši školu. Měli jsme i hosty - žáci loňské 5.B a 5.C věnovali z výtěžku svého velikonočního jarmarku po 3000 korunách dětskému oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově a pan primář i s vrchní a staniční sestrou si tak mohli převzít symbolický šek a dětem poděkovat. Program zpestřili tanečníci a tanečnice z 8.A a 9.A, pak vystoupil sbor 6. tříd.

Závěrečnou píseň Půlnoční jsme si zazpívali rovnou dvakrát - ke zpěvákům se přidala většina školy a světýlka mobilů dokreslila vánoční atmosféru.

O Bajajovi

30.12.2019

Třída 9.A nacvičila pohádku O Bajajovi, v režii M. Čechové a s hudebním doprovodem D. Šimonové. V předvánočním týdnu pak toto představení zahráli před všemi třídami mateřské školky a prvního stupně, ve středu 18. prosince k tomu přidali ještě dvě vystoupení pro veřejnost. Díky skvělým hereckým výkonům a velkému nasazení celého souboru bylo každé představení opravdovým divadelním zážitkem.

Nová čísla Čmáranice

30.12.2019

Pokud jste si nekoupili náš školní časopis na adventním jarmarku či výstavě ve škole, máte nyní možnost si ho prohlédnout v digitální formě. Papírovou verzi můžete získat v sázavském infocentru.

Nadělujeme seniorům

17.12.2019

K Vánocům neodmyslitelně patří dobré skutky. Žáci naší školy se rozhodli potěšit klienty Domu domácí péče v Samopších. Vytvořili vánoční přání, která, jak doufáme, přinesou radost.

Děti ze třídy 3.B přinesly vánoční atmosféru do domova seniorů v Samopších osobně. Zazpívaly vánoční písně a koledy a také zahrály na hudební nástroje. Nakonec vystoupení si všichni zazpívali několik koled společně. Poté děti roznesly osobní přání jednotlivým klientům domova a společně se bavili o Vánocích i o vánoční nadílce, když oni sami byli dětmi.

Vánoční výstava

12.12.2019

Ve středu vás zveme na výstavu ve škole. Pro veřejnost bude otevřena od 14:15 do 16:30 a kromě prohlížení vánočních dekorací si můžete zakoupit dětské výrobky či vánoční číslo školního časopisu Čmáranice.

V 14:30 zazní koledy v podání dětí ze 4. tříd a v 15 hodin začíná pohádkové divadelní představení ve školní knihovně.

Výstava k 30. výročí sametové revoluce

25.11.2019

V pondělí 18. listopadu proběhla vernisáž výstavy, která završila naše aktivity k výročí sametové revoluce. Žáci 4. a 6. tříd zazpívali dobové písničky, ředitelka školy ocenila vítězné práce literární a výtvarné soutěže a došlo i na minidivadlo třídy 6.B. Návštěvníci si také mohli zakoupit speciální číslo školního časopisu Čmáranice.

První pomoc

25.11.2019

Se záchranářem Janem Veselým jsme se učili, jak správně poskytnout první pomoc.

Klub mladého diváka

18.11.2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se koná letošní první představení KMD - Divadlo pod Palmovkou - "Jak je důležité býti (s) Filipem" (autor - Oscar Wilde). Žáci jsou uvolněni v 11:55 hodin na oběd, odjíždíme autobusem od školy ve 12:30, předpokládaný návrat - do 19:00 hodin.

Adventní jarmark

15.11.2019

Zveme vás v neděli 1. prosince od 15 do 18 hodin na adventní jarmark.

Na náměstí V+W v Sázavě si vyberete z pestré nabídky rukodělných výrobků místních řemeslníků a tvůrců a i děti ze sázavské školy a školky se pochlubí svými výrobky. V kulturním domě se od 15 hodin můžete těšit na pohádku souboru Divadélko Kůzle s mikulášskou nadílkou. Na schodišti před kulturním domem v 16:30 zatančí mažoretky Smetanky z Chocerad a nakonec krásný anděl odpočítá rozsvícení velikého vánočního stromu přesně v 17 hodin.

Koncert

12.11.2019

Zase po roce se naši žáci setkali s výborným hudebním triem vedeným J. Válkem. Pro mladší žáky měli připravenou směs písniček z pohádek a koled, druhý stupeň si mohl zazpívat písně sametové revoluce.

Rozhovor s hudebníky přinese vánoční číslo školního časopisu Čmáranice.

Výstava Výročí 17. listopadu a den otevřených dveří se koná v pondělí 17. listopadu 2019 od 8:15 do 16:00

Připomeneme si výročí 17. listopadu

10.10.2019

Výročí 17. listopadu 1939 a 1989 si důkladně připomene i naše škola.

Protože nejde o lehké téma, začali jsme již na začátku října. Postupně všechny třídy druhého stupně se s událostmi spjatými se 17. listopadem seznámí v hodinách zejména občanské výchovy a dějepisu. Aby si tehdejší dobu dokázali žáci lépe představit, využijeme audiovizuální lekce portálu Jeden svět na školách, hlavně film Z deníku Ivany A. - lekce zahrnuje film, aktivity a archivní materiály včetně dobových plakátů. Zároveň mají žáci za úkol zeptat se svých rodičů či prarodičů, jak oni prožívali dobu sametové revoluce. V hodinách hudební výchovy se pak naučí některé známé písničky, jako například Náměšť, Bratříčku, zavírej vrátka.

Ve čtvrtek 17.10. během projektového dopoledne pak každá třída od šestky do devítky připraví interaktivní hodinu pro žáky jedné třídy na 1. stupni, ve které se jim pokusí předat to, co se druhostupňoví žáci dozvěděli. Hodina bude zahrnovat různé aktivity, např. krátké vyprávění doplněné scénkami, plakát, kvíz, písničky... A následující den půjdou žáci na první stupeň "vyučovat".

Na projektový den potom navazuje výtvarná a literární soutěž pro všechny žáky školy a z povedených prací připravíme výstavu pro veřejnost, která se bude konat spolu s dnem otevřených dveří v pondělí 18. listopadu od 8:15 do 16 hodin.

Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat, povyprávíte svým dětem nebo vnoučatům o naší historii a pomůžete nám přiblížit nové generaci dobu minulou. Vždyť minulost vytvářela současnost a bez jejího pochopení nás nečeká žádná dobrá budoucnost.

Ředitelské volno

26.9.2019

Připomínáme žákům i rodičům, že v pondělí 30. 9. 2019 není vyučování - žáci mají ředitelské volno, vzdělávat se budou učitelé.

Patroni nezahálejí

26.9.2019

Žáci devítek svou roli patronů berou vážně - chodí k prvňáčkům o přestávkách, společně se vypravili na vycházku a také už měli společnou hodinu hudební výchovy.

Zahájení školního roku

7.9.2019

A začal další školní rok! V pondělí 2. září se v tělocvičně sešli prvňáčci a jejich rodiče. Přivítaly je nejen jejich třídní učitelky a paní ředitelka Z. Kotzotová, ale i představitelé města - starosta I. Koldcziter a místostarostka M. Pospíšilová. Prvňáčci dostali symbolický klíč od školy, pamětní list a ujali se jich jejich patroni - žáci 9. ročníku. Ti je budou provázet prvním školním rokem, pomáhat jim, hrát si s nimi, aby si malí žáčci lépe na školu zvykli.

Hned následujícího dne v úterý 3. září se celá škola sešla v tělocvičně, aby mezi sebou nové žáky - prvňáčky a přípravnou třídu - přivítala. Nechyběla školní hymna, slib patronů, uvítání nových učitelů, paní ředitelka popřála všem hodně štěstí. Na závěr třídy 6.A a 7.B spolu se svými třídními učitelkami roztančily celou školu s písničkou Crazy Frog z předloňské školní akademie.