Školní rok 2010/2011

archiv

Připomeňte si některé z událostí školního roku 2010/2011

Klub mladého diváka

Letos jsme navštívili představení Dracula (divadlo Hybernia), Naši furianti (Divadlo v Dlouhé), Král Lear (Divadlo ABC) a Drama v kostce (Studio Ypsilon).

Sbírka Červená stužka

Ve středu 1. prosince si i naše škola připomněla Světový den boje proti AIDS. Symbolem prevence a boje proti AIDS je odznáček s motivem červené stužky. A právě ten spolu s informačním letáčkem nabízeli a prodávali žáci devátého ročníku v rámci veřejné sbírky. 

Dopoledne si u nich mohli odznáček koupit děti i dospělí ve škole, odpoledne v ulicích Sázavy. I přes velkou nepřízeň počasí (mráz, ledový vítr a padající sníh) se podařilo vybrat 5 369 Kč. Peníze byly hned druhý den odeslány a budou využity na provoz a preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc a Domu světla – provoz ambulance, ve které se provádí bezplatné anonymní testování na HIV infekci, na provoz telefonní a internetové AIDS poradny. 

Mikulášská nadílka

Den otevřených dveří v 1. třídách

Na den 23.11.2010 se všichni prvňáčci těšili jako na den, kdy se přijdou jejich rodiče podívat, co už umí. 

V devět hodin se všichni, co mohli, sešli do prvních tříd a začala ukázková hodina.

Nejdříve děti hledaly slova, začínající na určité písmeno, pak hledaly písmena ve slovech, následně se už ze slabik začala skládat slova a ze slov věty.

Druhá část hodiny byla věnována matematice. Na tabuli byly napsány příklady a děti je chodily dopočítat. Potom musely vyřešit všechny možné příklady, jejichž výsledky šly ukázat na ose od jedné do pěti.

Nakonec paní učitelka všechny pochválila, rozloučila se s rodiči a vyučování se mohlo ubírat dál ve starých kolejích.

Vánoční program 

Už tradičně se v posledních dnech před vánočními prázdninami schází celá základní škola ve školní tělocvičně. 

I letos byl pro diváky přichystán pestrý program - slyšeli jsme vánoční koledy v podání školního pěveckého sboru Skřivánek, s tanečním vystoupením se představila třída 6.B, další tanec předvedly dívky ze souboru Fragmenty. Měli jsme i hosty - vokální skupinu The Little Seconds s písněmi trochu netradičními. Pro děti z 1. tříd byla připravena soutěž Vánoční pošta, kdy měla celá školy příležitost si pořádně provětrat hlasivky při povzbuzování. Během programu došlo i na vyhlášení několika soutěží, které proběhly v předvánočním čase: Hledáme nové logo a hymnu naší školy, turnaj ve stolním tenisu, turnaj dívek v přehazované. Poděkovali jsme dětem, které se účastnily vánočního jarmarku, sbírky Červená stužka, živého Betlému na jarmarku...

Na závěr předstoupil sbor tvořený žáky 9.B a částí učitelského sboru  a všichni jsme si zazpívali závěrečné koledy.

Masopust

Letos se v Sázavě již popáté konal masopust. V sobotu 19.3.2011 se všechny masky a jejich doprovody sešly na nádvoří Sázavského kláštera. Na přivítanou dostaly od dobrovolníků z naší školy pravé masopustní koblihy. 

Ve dvě hodiny jsme za doprovodu kapely vyšli z kláštera. Cílem pochodu bylo sázavské náměstí, kde čekal pan starosta, aby mohl povolit maskám masopustní rej. Byly tam i stánky s občerstvením a kapela, která k tomu všemu vyhrávala. Za to, že masky přišly, dostaly zdarma čaj a koláčky. 

Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí dětské i dospělé masky, ve které byla spousta oceněných - šašek, pytle brambor, kytka, včelky, kočky, archeologové, indiáni.... A králem masopustu se stala skupina broučků a berušek. Jako cenu dostali vepřovou hlavu. Masopust skončil kolem čtvrté hodiny, ale pár dětí tam ještě chvíli tancovalo podle hudby. 

Masopust se vydařil a spousta masek se pobavila.

Noc s Andersenem

V pátek 1.4.2011 se konala v celé ČR Noc s Andersenem. Úspěšní řešitelé internetové soutěže, kterou pořádala městská knihovna Sázava, se sešli v šest hodin před školou. Odměnou za účast v soutěži byla noc strávená v knihovně. Tato akce se konala na počest výročí narození Hanse Christiana Andersena, který se narodil 2.4.1805. 

Společně jsme šli do městské knihovny. V knihovně jsme hráli hry, soutěžili v kreslení obrázků, tancovali, ale hlavně jsem si četli pohádky. Nechybělo dobré občerstvení ani dobrá nálada. Dozor nám dělaly paní knihovnice, paní učitelka Čechová a paní Kocourková. 

V deset hodin jsme vyrazili na prohlídku Sázavského kláštera. Venku už byla tma, takže byla cesta trochu strašidelná.V klášteře jsme měli výjimečnou noční prohlídku i s paní průvodkyní. Šli jsme i do temného podzemí. Někteří z nás se báli a ty ostatní je utěšovali. Povídali jsme si o svatém Prokopovi a vyprávěli jsme si pověsti. Přespat jsme šli do školní družiny. Uložili jsme se na zem do spacáků a s Hurvínkovým vyprávěním pohádek jsme vyčerpaně usnuli. 

Ráno jsme dostali k snídani čerstvé loupáky a čaj. Po snídani jsme se zas o něco chytřejší rozešli do svých domovů.

Čím by naše děti chtěly být

Podívejte se na obrázky, které vytvořily děti z 1. stupně do soutěže "Povolání, které se mi líbí, aneb čím bych chtěl být, až vyrostu". Podle obrázků budeme mít v budoucnu hodně policistů, malířů a malířek, zdravotní sestry, učitelky, kuchaře a kuchařky, také profesionální fotbalisty a hokejisty. Kromě toho bude po Sázavě běhat agent FBI, budeme tu mít zpěvačku a hudebnici, kadeřnici, veterináře, pilota, záchranáře, zahradníka, architekta, archeologa... A všechno bude mít pod palcem jeden šéf. 

Koncert žesťového kvinteta

V pátek 15.4.2011 na naší školu zavítal žesťové kvinteto Brass five. Kvůli tomu, že v kulturním domě nešla elektřina, musel se koncert přesunout do školní tělocvičny. Kupodivu to ani tak moc nevadilo. I v takhle netradičním prostředí dokázali hudebníci děti zaujmout. Hlavní zásluhu na tom má J. Pohořalý, který koncert s přehledem moderoval (mimochodem je to bývalý žák paní učitelky J. Kantorové, což jí několikrát připomněl :-)).

Dětem z prvního stupně byly představeny jednotlivé žesťové nástroje, dozvěděli se, jak se jmenují a jak hrají. Pro druhý stupeň si hráči připravili ukázky známých skladeb původně psaných pro různá obsazení (symfonický orchestr, komorní orchestr, varhany, apod.). Posluchači se seznámili se skladateli takových jmen, jakými byli J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Bizet, B. Smetana, L. Bernstein aj. 

Potlesk na závěr rozhodně nebyl povinný...

Sbírka Český den proti rakovině

Ve středu 11. května se opět rozsvítilo sázavské náměstí žlutou barvou. Byla to barva triček, která jsou poznávacím znamením dobrovolníků, pomáhajících zajišťovat sbírku Květinový den. Pořádá ji Liga proti rakovině Praha a letos to byl již 15. ročník. Žlutá je také barva kvítku měsíčku lékařského, symbolu sbírky. A právě ten spolu s informačním letáčkem nabízeli a prodávali žáci devátého ročníku, učitelky v mateřské školce a další dobrovolníci. 

V Sázavě se letos podařilo vybrat 17 842 Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme!

Dětský den

Den plný zábavy pro děti pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy na louce pod zámkem.

A ještě pár dalších fotek