Čistá řeka Sázava

Čistá řeka Sázava je projekt organizovaný Posázavím, o.p.s. Dobrovolníci uklízí břehy řeky a její okolí takřka po celé délce toku. 

Ještě předtím, než na vodu vyrazí vodáci a začnou odvážet odpadky nashromážděné na březích řeky, vypraví se do terénu všichni žáci sázavské základní školy a začnou uklízet širší okolí řeky a města Sázavy. Sbíráme nejen papírky u cesty, ale často likvidujeme celé nelegální skládky. 

logo Čistá řeka Sázava

Přečtěte si vyprávění Nikoly, účastnice jednoho čištění řeky

V pátek 12.4. jsme šli čistit řeku Sázavu. V 8:00 jsme se sešli na nádvoří školy. Když jsme všichni dorazili, šli jsme Pod Vrbu, kde celá akce začínala. Rozebrali jsme si pytle, trička a rukavice, poslechli si pokyny a vyrazili jsme. Všude bylo strašně moc odpadků. Od plechovek až po PET lahve, od obalů od sušenek až po různé součástky. Málem jsme sebrali i slepýše, kterého před ušlapáním pohotově zachránila paní Zlotkowská. Šli jsme asi 3 - 4 kilometry, než jsme dorazili k tábořišti U Hrocha. K tábořišti nás museli převážet loděmi, protože naše třída šla po druhém břehu. Když nás všechny převezli, dostali jsme zasloužený oběd. K obědu bylo rizoto se sýrem a s kyselou okurkou. Po obědě si všichni menší účastníci hráli na hřišti. Naše třída sice není plná malých dětí, ale na tu půl hodinu to tak vypadalo, protože jsme si tam hráli taky. Pak nás převezli znovu na druhý břeh a my sbírali dál. Opět jsme našli mnoho zajímavých věcí. Například žebřík, starou lampu, křeslo, poklici od auta... Ke konci naší trasy jsme se spíš už ulívali, protože jsme byli dost unavení. Jenom Bohunka Boušková sbírala. Asi v půl čtvrté jsme došli Na Marjánku. Čekali jsme asi hodinu, než přijelo auto s našimi batohy. Poté jsme nasedli do autobusu a jeli zpátky do Sázavy. Tam jsme se rozloučili a šli jsme zpět do svých domovů. Když jsem přišla domů, lehla jsem si na sestřinu postel a hned jsem usnula. I když byl tento den hodně náročný, ráda bych si ho příští rok zopakovala. 

foto z akce Čistá řeka Sázava