Školní rok 2017/2018

archiv

Připomeňte si některé z událostí školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku

V pondělí 4. září jsme ve škole přivítali prvňáčky a jejich rodiče. Ve školní tělocvičně je kromě paní ředitelky Z. Kotzotové čekaly jejich třídní učitelky H. Brošová, J. Modráčková a J. Stiborová (zastupující M.Kolofíkovou, která na školu nastoupí na konci září) a patroni z 8. a 9. tříd. Po proslovu paní ředitelky a starosty P. Šibravy noví žáčci dostali pamětní list a symbolický klíč od školy a patroni je odvedli do tříd.

Ve středu 6. září se celá škola sešla, abychom slavnostně zahájili další společný rok - patroni představili své malé kamarády ostatním žákům školy, paní ředitelka představila nové učitele a všem popřála hodně štěstí. 

Den zdraví

Dne 3. 10. žáci navštívili Den zdraví pořádaný Městským úřadem ve spolupráci se školou. Na náměstí Voskovce a Wericha byly připraveny stánky s interaktivními aktivitami, které si děti mohly vyzkoušet. Šlo například o dopravní výchovu, o kterou se postaral Besip, další stánek nabídl zdravotnickou pomoc - resuscitaci a obvazování - již zajišťovaly studentky zdravotní školy. Některé stánky lákaly na zdravou stravu, jiné různými předměty, které se ke Dni zdraví pojí. Ve dvou stáncích probíhaly odběry krve k vyšetření krevní skupiny a různá zdravotní měření. Žáci měli také možnost prohlédnout si vozidlo rychlé záchranné služby a hasičské vozidlo. Pro první stupeň byla připravena soutěžní stanoviště, kde děti plnily různé úkoly a čekala je i sladká odměna. 

Přestože nám počasí nepřálo, jelikož téměř celý den pršelo, šlo o zajímavou akci a  Den zdraví jsme si užili!

Beseda o dospívání

Ve dvou dnech 16. a 17.  října., se setkali žáci 6., 8. a 9. ročníku s lektory Státního ústavu národního zdraví na besedě s tématem dospívání. I když šlo o choulostivá témata, beseda probíhala v klidné atmosféře důvěry a žáci se mohli bez obav ptát na to, co je zajímá. 8. a 9. ročník si navíc zažil interaktivní program Hrou proti AIDS. Na pěti stanovištích, týkajících se hlavně prevence přenosu HIV, skupinky žáků vždy jiný lektor provedl oblastí prevence.

Obě strany, žáci i lektoři, uvítali otevřenost komunikace, zájem o problémy a věcné dotazy. 

Halloween a Dušičky v 1.C

Dne 31. října měla 1.C tématický den Halloween a Dušičky. Děti se dozvěděly něco nejen o Halloweenu, ale i o našem svátku Dušičkách (Památce zesnulých). V dopoledních hodinách je v matematice i češtině doprovázely dýně, strašidla a čarodějnice, v odpoledních hodinách se třída proměnila ve velkou dýňovou dílnu, kde prvňáci společně s rodiči a některými patrony dlabali dýně a poté je vystavili v prostorách školy. Následoval strašidelný rej masek při hudbě a ti nejstatečnější z nejstatečnějších neodešli s rodiči domů, ale zůstali ve škole přes noc.

Velký dík patří rodičům, kteří pomáhali nejen při odpoledních/večerních činnostech, ale dodali báječné občerstvení.

Úspěch mladých floristek

Z floristické soutěže v Benešově přivezla naše šikovná děvčata první, druhé a třetí místo!

V půlce listopadu opět oslovila paní učitelka Kubálková některé šikovné žákyně, aby reprezentovaly naší školu ve floristické soutěži, která se koná na Střední zemědělské škole v Benešově. 

Na soutěž děvčata připravovala paní Klára Vavříková, vítězka řady floristických soutěží. Vysvětlila jim taktiku vázání věnce, dala jim tipy ohledně zdobení a řekla, čemu se mají vyhnout. Také poradila, jak dozdobit květináč co nejoriginálněji. Před soutěží měly několik schůzek, kde si to trénovaly. 

V den soutěže si dívky do benešovské školy přivezly materiál, připravily vše potřebné a čekaly na zahájení soutěže. „Ze začátku se bojíte, abyste to všechno stihli a aby to bylo perfektní. Ovšem ke konci už jste ve větším klidu, jelikož už máte vše hotové a jen dolaďujete detaily,“ řekla jedna ze soutěžících. 

Družstvo s vánočním věncem se umístilo na krásném 2. místě a v kategorii přízdoba květiny se děvčata umístila hned dvakrát - získala 1. a 3. místo. 

Vánoční jarmark, vánoční výstava a divadlo O Ježíškovi

Vánoční jarmark proběhl 20. prosince na náměstí Voskovce a Wericha, ten samý den si návštěvníci mohli prohlédnout vánoční výstavu na chodbě školy, poslechnout minikoncert a podívat se na divadelní představení. 

Přípravy ale trvaly mnohem déle - několik týdnů předem děti ze základní školy vyráběly svícny, ozdoby a dekorace, pekly cukroví, malovaly vánoční přání. Zapojily se i některé maminky a babičky - moc jim děkujeme! 

Na náměstí ve třech stáncích nabízely malé prodavačky vánoční dekorace, sváteční keramiku, novináři z redakce školního časopisu prodávali nejnovější číslo Čmáranice - celkem jsme vybrali přes 16 000 korun!

Odpoledne se konal malý koncert nejmenších žáků školy - přípravné třídy. Vyvrcholením programu potom bylo divadelní představení O Ježíškovi, v podání žáků 9. třídy. Ti své vystoupení trénovali už od konce října a během středy 20. prosince a čtvrtka 21. prosince ho celkem desetkrát předvedli dětem z 1. stupně, mateřské školy a veřejnosti. 

Projektový den v 1.C

V čase mezi krásným prvním vysvědčením a pololetními prázdninami se třída 1.C zcela ponořila do tajů lidského těla. Kromě prvouky, českého jazyka a matematiky byla zařazena i výtvarná či tělesná výchova. 

Nejvíce si prvňáčci užili smysly. Vyzkoušeli si, jaké je být zdravotně postižený- nevidomý nebo tělesně postižený (kreslení bez rukou, bez očí, chůze poslepu s dopomocí). Velkou část dne se věnovali samotným smyslům - poznávali ovoce a zeleninu pouze podle hmatu, čichu i chuti. Zjistili, že jazyk poznává 4 základní chutě - ochutnávali a zakreslovali je na papírový jazyk. Na závěr dne si vyzkoušeli nejrůznější optické klamy.

Vzpoura úrazům

Vzpoura úrazům je projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřen na prevenci úrazů. Je poskytován bezplatně, informuje děti, jak úrazům účinně předcházet. 6. a 7. února naši školu navštívili dva ambasadoři projektu, kteří hovořili s dětmi 3. - 7. ročníku o svém úrazu a o životě s následným postižením, neboť z vlastní zkušenosti vědí, jaké to je žít s trvalými následky. Součástí setkání byly i interaktivní soutěže a beseda. 

Projekt přispívá k tomu, aby si děti uvědomovaly rizika v dopravě, při sportování i během zájmové činnosti a aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Jak to chodí v armádě - školu navštívili vojáci z Čáslavi

Dne 12. dubna k nám přijeli vojáci ze základny taktického letectva z Čáslavi, aby žákům 6. až 9. tříd představili Armádu ČR. 

Jde o součást programu POKOS - Příprava občanů k obraně státu. Vojáci žákům podali základní informace o naší armádě, o jejích úkolech doma i na zahraničních misích. Ukázali jim zbraně a vybavení, které používají, a protože šlo o letce, byly tu k vidění letecká kombinéza, záchranný člun a neoprenový oblek a různé chytré a šikovné pomůcky na přežití. Další částí byly praktické ukázky. Dozvěděli jsme se, jak se liší první pomoc v bojové situaci od civilní, co vše potřebuje vojenský zdravotník. Chemik předvedl, jak použít plynovou masku a ochranný oblek. To vše si také mohli dobrovolníci vyzkoušet na vlastní kůži.

Možná, že některé žáky akce inspiruje a v budoucnu se stanou vojáky z povolání nebo členy aktivních záloh.

Skleněný workshop na Františku

Čtyři vybraní žáci osmých tříd se v pátek 13.4 účastnili workshopu na huti František, který završil letošní akci Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou. 

Ze skleněného odpadu, který jsme nalezli při uklízení Sázavy a okolí, vznikala malá umělecká díla. Workshop byl dobře připravený a kreativní atmosféra nás absolutně pohltila. Nakonec nás paní učitelka nemohla dostat domů! Skvělé bylo, že jsme si všechny "studené" techniky zpracování skla mohli sami vyzkoušet. S výsledky své práce jsme byli právem spokojeni. 

Všechna díla z workshopy putovala do dražby, která proběhla 12.5 na festivalu v Týnci nad Sázavou. Výtěžek z dražby byl uložen na transparentní účet projektu Čistá řeka Sázava a bude použit na další zajímavé akce.

Kid Witness News - soutěž pro mladé filmaře

V letošním roce jsme měli opět možnost účastnit se celosvětové filmařské soutěže KWN (Kid Witness News), kterou vyhlašuje firma Panasonic. Filmařské výzvy se ujala skupinka žáků z 9. třídy.  Soutěžní tým si ze tří zadaných tematických okruhů zvolil téma filmu - deváťáci se rozhodli zabývat se problematikou sociálních rozdílů ve vrstevnickém kolektivu a tím, jak bolí vyloučení. Sepsali scénář, postupně natočili, sestříhali a vytvořili krátký film, který byl odeslán do soutěže.

Porota je sice jako vítěze nevybrala, ale byla to pro všechny cenná zkušenost.

Kopie souboru JINÍ.mp4

Bezpečně na silnici - beseda s policií

Stalo se již dobrou tradicí, že naše škola spolupracuje s policií ČR. Naše letošní druhé  setkání bylo na téma BESIP. Mluvčí benešovské policie nadpraporčík Veronika Čermáková, praporčík Petra Nováková a praporčík Jan Trmal dětem z 1. stupně zopakovali pravidla silničního provozu a formou besedy s dětmi diskutovali o bezpečnosti na silnicích. Protože všechny děti ať jako chodci, nebo cyklisté, bruslaři, atd. jsou účastníky silničního provozu a musí dodržovat daná pravidla. Opakování je matkou moudrosti a v tomto případě to platí několikanásobně.

Náš školní časopis Čmáranice je opět nejlepší v republice!

V pátek 10. listopadu se zástupci redakce školního časopisu vydali na dlouhou cestu do Brna na celorepublikové finále soutěže Školní časopis roku 2017.  Zpátky si přivezli tři ocenění - 1. místo za obsah, 2. místo v hodnocení redakcí a celkové PRVNÍ MÍSTO!

Na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně strávili den plný aktivit, protože tu zároveň probíhal Multimediální den a byli tu zástupci Českého rozhlasu, České televize a dalších médií. Mladí novináři se tedy pod vedením odborníků dozvěděli, jak se dělají noviny nebo jak se točí Zprávičky v ČT.  S natáčením pořadu Zprávičky dokonce pomáhali a vy se můžete na ně podívat na iVysílání.

Čmáranice je nejlepší ve Středočeském kraji!

Zástupci redakce školních novin Čmáranice se v Praze 4.5.2018 zúčastnili vyhlášení výsledků krajského kola soutěže školních časopisů 2018. Nejdříve novináři absolvovali zajímavé workshopy, kde se učili, jak si hrát s češtinou, jak moderovat či používat svůj hlas. Potom následovalo samotné vyhlášení - a naše Čmáranice zase zabodovala! Máme celkové první místo v kategorii časopisů 1. a 2. stupně, k tomu cenu za grafiku a cenu za obsah!

Uvidíme, jak se naše noviny budou líbit v celorepublikovém kole, které se bude konat na podzim v Brně.

Český den proti rakovině

Ve středu 16. května 2018 sázavské náměstí Voskovce a Wericha navzdory dešti rozkvetlo žlutými kvítky měsíčku lékařského. Probíhal totiž 22. ročník sbírky Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha, a tak do ulic vyrazili dobrovolníci ve žlutých tričkách - žáci 9. ročníku.  V Sázavě jste mohli přispět také v mateřské školce, kde se sbírkou pomáhaly paní učitelky.  Za minimální příspěvek 20 Kč nabízeli kromě žlutého kvítku s vínovou stužkou i letáček s informacemi o nebezpečí a prevenci karcinomu tlustého střeva.

Celkem se letos podařilo vybrat 18 642 Kč, což je náš druhý nejlepší sázavský výsledek! Vybrané peníze budou použity na prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Školní akademie se povedla

Ve čtvrtek 21. června se na nádvoří školy konala tradiční školní akademie - program plný tance a pohybu, který nacvičili žáci základní školy pod vedením svých učitelů. 

Byly zde k vidění Česká beseda, ples na hradě, tance inspirované pohádkami i sestavy v moderním rytmu.  Jako hosté vystoupila rokenrolová skupina Jungles z Ondřejova a mažoretky Smetanky z Chocerad.  Celým programem provázely E. Kubálková a D. Štědrová. Diváci i přes velké horko vydrželi do konce a všechny účinkující odměnili velkým potleskem.

Den zvířátek

Děti ze 4.C a 4.B si 22. 6. uspořádaly pro ostatní spolužáky Den zvířátek.

Dlouho dopředu si připravily si o svých mazlíčcích prezentace spolu s různými úkoly pro děti - doplňovačkami, kvízy a puzzle...  Jejich práce vyvrcholila  ukázkou živých mazlíčků v tělocvičně. Čtvrťáci měli připravené i odměny, a to nejen sladké, ale také zdravé, jako byla mrkev a pečené kousky chleba. Projektový den se velmi vydařil a děti sklízely slova chvály.

Branný den 1. stupně

Děti z celého prvního stupně během branného dne 25.6. prošly několika stanovišti, které otestovaly jejich schopnosti přežití. Vyzkoušely si svou fyzickou zdatnost a dovednost v několika disciplínách. Ověřily si své znalosti první pomoci pod dohledem zkušené zdravotnice, předvedly, jak se umí orientovat v terénu i na mapě, zkusily poznávat rostliny, stromy , plody a houby. A to nebylo zdaleka vše - oddíl malých hasičů pod vedením paní Kvakové naučil děti vázat uzly a seznámil je s výstrojí hasičů, městská policie procvičila znalost žáků v dopravní výchově.

Doufejme, že si děti odnesly dost užitečných znalostí, které jim mohou pomoci v případných krizových situacích.

Závěr školního roku

Ve čtvrtek 28. června, den před předáváním vysvědčení, se celá škola v deset hodin sešla v tělocvičně. Všechny žáky i učitele čekalo slavnostní rozloučení s uplynulým školním rokem - na programu byla taneční vystoupení, předání cen reprezentantům školy, rozloučení s žáky 9. třídy a samozřejmě přání, aby si všichni pěkně užili zasloužené prázdniny.

Odpoledne proběhlo ještě jedno loučení deváťáků, tentokrát s rodiči a patrončaty. Šlo o novinku - protože z kapacitních důvodů se nemohou rodiče účastnit dopoledního programu, žáci deváté třídy zorganizovali ještě jednu slavnostní rozlučku přístupnou pro veřejnost, včetně rautu pro rodiče. Byla to moc pěkná akce a některým se ani večer nechtělo ze školy odejít.

další fotogalerie