Historie školy

Základní (dříve obecná) škola je součástí Sázavy už od 18. století, kdy byla zavedena povinná školní docházka. Za tu dobu se střídaly budovy, ve kterých postupně sídlila, byli odvoláváni a jmenováni páni řídící i ředitelé. Převraty ve společnosti se odrážely v obsahu učiva, kdy náboženství střídala branná výchova, německý jazyk ruština, ruštinu angličtina. Navíc jako ve správné státní instituci se proměňovaly školské zákony, ministerské vyhlášky, metodiky a koncepce.

Jestliže před sto lety vás obecná škola naučila číst, psát, počítat a zdravit starší, nyní toho má na starosti mnohem více. Tak jsme od prostého krasopisu a počtů přešli přes množiny a brannou výchovu k výuce informatiky a finanční gramotnosti. O názorech na to, co má škola vyučovat už ani nemluvím. Jen když spočítám všechny ty nové povinné výchovy – environmentální výchova, mediální výchova, výchova k myšlení v globálních souvislostech...

Měnily se i vztahy mezi žáky a učiteli – každý pamětník jakéhokoli období vám potvrdí, že za jeho mládí byla panečku jiná kázeň, to on by si takové chování jako dnešní mladí nikdy nedovolil.

Ve 21. století k tomu všemu přistupuje ještě přímo exploze nových věcí a poznatků. Stále se vyvíjejí nové technologie, neustále se zvyšuje množství informací, které člověk musí sledovat, rychle se mění pravidla hry. Co je dnes žhavou novinkou, to bude zítra zastaralá záležitost. Pokud bychom chtěli držet krok s technologickým vývojem, měnili bychom počítače ve škole pomalu každé pololetí.

Něco však zůstává stále stejné. Ve školních lavicích zasedají sázavské děti a před ně každý den předstupují učitelky a učitelé, kteří se snaží dětem pomoci pochopit svět, orientovat se v něm a co nejlépe se připravit na budoucí trnitou cestu světem dospělých. Tohle povolání s sebou nese i poslání – a to se ještě stále nemění.

třídní foto z roku 1933

1. třída 1933