Čtenářské kluby

Čtenářské kluby nyní pořádá Městská knihovna Sázava

Čtenářský klub pro děti z 2. - 5. tříd

S novým školním rokem zveme do knihovny na dobrodružnou plavbu po vlnách čtenářského klubu.

Co nabízíme?

Výlety s knihami do říše fantazie, tvoření, soutěžení, hraní, povídání, malování a jiné zajímavé aktivity.

Pokud tě tato nabídka zaujala, přijď si do knihovny pro přihlášku.

Přístaviště: knihovna

Lodní lístek: přihláška do klubu

Vzhůru na palubu, knížky volají……Dobrodružnou plavbu připomínal projekt „Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby“, jehož se naše škola spolu s dalšími 12 základními školami po celé České republice účastnila od 1. února 2012 do 31. ledna 2015. Cílem projektu bylo ukázat dětem, že čtení je zábavné a radostné … a také nabité zajímavými informacemi.

V květnu 2012 se otevřely dveře dvou sázavských školních čtenářských klubů, jejichž členy byly děti z přípravné třídy a prvního stupně ZŠ. Klub byl určen těm dětem, které mají poruchy učení, hůře nebo nerady čtou, pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, .… Právě tyto děti byly pozvány k pravidelným schůzkám v klubové místnosti, kde pod vedením paní učitelek Haliny Brošové, Dany Štědrové, Alžběty Ingrové a paní knihovnice Jany Bubeníkové trávily hodinu a půl týdně nejrůznějšími činnostmi spjatými se čtením a knihami, ale i hrami, povídáním si, kreslením…. to vše na téma různých knižních příběhů.

Pro děti byla v klubu připravena celá řada nových knížek, audioknížek, příjemné prostředí vybavené barevnými koberci a polštáři, lampou, malé občerstvení a pokud mladí čtenáři při práci v klubu vytrvali, dostali členskou průkazku, časem klubový odznak a plátěnou tašku. Těšit se mohli i na pravidelné knižní dárky.

A protože jsme přesvědčeni, že čtení pomáhá při učení, a to nejen školním, ale i učení celoživotním, je naším cílem posílit rovné příležitosti ke vzdělání právě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – pomoci jim skrze lásku ke knize zlepšit vztah ke vzdělání a následně i vyšší formální vzdělání získat.

Práce v klubech se rozběhla díky pražské organizaci Nová škola, o. p. s., která tento projekt realizovala díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Více informací na www.novaskolaops.cz/ctenarske-kluby/

Projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0003