IN-Generation

Projekt IN-Generation je celorepublikový projekt zaměřující se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT. Projekt IN-Generation se zaměřuje především na následující témata: digitální svět kolem nás, digitální stopy, online identity, komunikace v online prostředí, zacházení s online reklamou, efektivní vyhledávání na internetu, zodpovědné a etické chování na internetu a bezpečnost na internetu. 

Další podrobnosti naleznete na stránkách http://www.in-generation.com/cs/o-projektu

logo In-Generation

Základní škola Sázava byla jednou z prvních škol, které se přihlásily do pilotního programu.  Materiály vzniklé v projektu a pilotované i u nás používáme v hodinách informatiky.