Školní rok 2014/2015

archiv

Připomeňte si některé z událostí školního roku 2014/2015

Písaři a archeologové v klášteře

Děti z páté třídy se zúčastnily klášterní písařské dílny...

Při písařské dílně v Sázavském klášteře se děti nejprve seznámily s latinskou svatoprokopskou legendou Vita minor st. Prokopii z 12. století a s tradicí písařských dílen v klášterních skriptoriích. Svatoprokopská legenda děti doprovázela celou dílnou,  povídaly si o ní a v závěru dílny mohl každý zúčastněný písař napsat část legendy do kodexu, který bude v budoucnu umístěný v expozici Sázavského kláštera. Legendu jsme opisovali písmem zvaným unciála. V průběhu dílny si písaři připravili pracovní plochu, naučili se držet pero a nalinkovali si listy, na které se učili jednotlivé znaky unciály. Novou dovednost pak mohou účastníci využit při vlastním kreativním tvoření, popřípadě rozvíjet dalším vzděláváním a trpělivým psaním doma nebo ve škole. 

Všechny děti byly nadšené díky vstřícnému přístupu paní lektorky a těší se na další kreativní tvoření.

...a pak se zase staly na den archeology

Žáci se seznámili s projektem "Staň se archeologem Sázavského kláštera".

Děti si vyzkoušely práci archeologů, hledaly střepy a mince. Snažily se najít v textech klíčová slova z nápovědy a najít tak pohřebiště. Seznámily se s pojmy archeologie, vykopávky, povolení k archeologickému průzkumu atd.

Sázavská finanční hra

V tomto školním roce žáci 9. ročníku hráli v hodinách výchovy k občanství originální simulační hru, jejímž cílem bylo naučit žáky hospodařit s penězi. Ing. Ondřej Burian, autor a sponzor této hry, nám pomáhal po celý rok s organizací hry a s vyhodnocováním jednotlivých kol. 

Pracovali jsme ve skupinách - rodinách, které se snažili vyjít s daným měsíčním příjmem. Žáci čelili nejen nezbytným pravidelným měsíční výdajům, ale i výdajům nepravidelným a nečekaným. Pokoušeli se ušetřit nějaké peníze, ušetřené peníze poté vhodně využít či investovat a předcházet zadlužování. Ve hře se také sledovalo, jak je rodina spokojená, jak jednotliví členové rodiny uspokojují své potřeby.

První místo vyhrála rodina "Havránkova" a rodina "Brhlíkova". Členové obou skupin pojedou za odměnu do Prahy, kde jim pan Burian zajistil exkurzi do České národní banky. Připravil velmi pěkné ceny i pro ostatní soutěžící – kalkulačku, flash disk, propisovací tužky, kšiltovky. Další ceny poskytla také Česká spořitelna v Sázavě. Za pomoc, spolupráci a za ceny moc děkujeme.

Hra se žákům líbila, vždy se těšili na vyhodnocení jednotlivých kol a na další hru. Myslím si, že hra byla pro naše žáky velkým přínosem, protože je zábavnou formou naučila přemýšlet o finanční situaci člověka.

Jana Filipová, učitelka Ov

Myslíme si, že nás tato hra naučila určitě mnoho užitečného. Například jak vybírat různé pojištění, jestli raději koupit levnější nebo dražší věci, jestli jet s rodinou na dovolenou/výlet nebo spíše něco ušetřit. Moc panu Burianovi děkujeme, že něco takového vymyslel a našel si na nás čas.

Ponožkoví psi

Děti z naší školy i mnozí rodiče se zapojili do charitativního projektu "Ponožkový pes". Cílem projektu je přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě hendikepované osoby a zároveň možnost být netradičně a osobně zainteresován na jejich výcviku. 

Děti během hodin PV a VV vyrábějí jednoduché figurky psa z ponožek, podle daného návodu, které dále budou nabídnuty prostřednictvím internetu k prodeji. K uhrazení výcviku jednoho asistenčního psa je potřeba ušít 2 000 ponožkových psů. 

Děti se do projektu zapojily s velkým elánem a nasazením. Dokonce i chlapci vytvořili překrásná dílka. Některé děti již mají na svém kontě ušito 10 psích mazlíčků. 

Domácí mazlíčci v 5. třídách

Již druhý rok si děti z 5.A a 5.B připravily Projektový den - Mazlíčci. 

Děti, které mají doma nějakého zvířecího mazlíčka a mohou ho donést do školy, si připraví prezentaci a představí svého mazlíčka všem dětem z 1. stupně.

V letošním roce páťáci přinesli fretku, agamu, chameleona, kočku, několik králíků, pískomilů, křečků, morčat, andulku a laboratorní myš. Všichni si připravili si prezentaci o tom, jak se o své zvířátko starají, čím se živí, kde žije a spoustu užitečných informací. Nakonec měli i vypracované otázky a za správnou odpověď čekala posluchače sladká odměna. 

Úspěch školního časopisu

Redaktorky školního časopisu Čmáranice se v pondělí 1. prosince v Brně zúčastnily vyhlášení výsledků celorepublikového finále soutěže Školní časopis roku 2014. Pro mladé novináře tu čekaly pracovní dílny, ve kterých se pod vedením profesionálů mohli zdokonalit v novinářském řemesle - jak napsat novinovou zprávu, z čeho se skládá poutavý příběh, jak vytvořit webový magazín...  

Poté následovalo slavnostní vyhlášení cen v různých kategoriích - cena poroty, cena za titulku, za grafiku, za obsah, hlavní cena.

S potěšením vám můžeme prozradit, že sázavská Čmáranice obsadila 1. místo v hlavní ceně pro časopisy 1. a 2. stupně základní školy!

Vánoce

Vánoce v sázavské škole - to je třeba jarmark, výstava, pohádky, soutěž, besídky... Přečtěte si, co vše ve škole probíhalo v posledním týdnu před Vánoci.

V pátek 12. prosince bylo ve škole večer neobvykle živo. Devátá B se už počtvrté chystala přespat ve škole. Tentokrát k tomu deváťáci pozvali svoje patrončata z 1.B. Připravili pro ně Kouzelnou noc - večer plný pohádek. Šlo o tři hrané pohádky (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, O Smolíčkovi) a dvě maňáskové pohádky (O neposlušných kůzlátkách, O Budulínkovi). Mezi pohádkami se zpívalo, hrálo pexeso. Nechyběla dobrodružná cesta noční školou a čtení pohádek na dobrou noc. 

Tradiční vánoční jarmark se konal ve středu 17. prosince. Byla to příležitost i pro naši školu, abychom veřejnosti ukázali, co naše děti umí. Na sázavském náměstí Voskovce a Wericha mezi ostatními stánky byly i stánky naší školy - jeden stánek měla mateřská škola, v druhém děti nabízely dárky z keramiky, v dalším byly výrobky z papíru, voňavé pomeranče, originální balicí papír, svíčky. Ponožkoví pejsci se prodávali vedle, spolu s nejnovějším číslem školního časopisu Čmáranice. 

V prostorách školy byla umístěna vánoční výstava, na které mohli návštěvníci obdivovat vánoční přáníčka, ozdoby, betlémy, svícny a vánoční obrázky. Odpoledne slavnostní atmosféru ještě doplnil koncert pěveckého sboru, jenž pod vedením paní učitelky Dany Šimonové zazpíval koledy - tradiční i ty méně známé.

Den otevřených dveří v prvních třídách byl také součástí programu. Prvňáčci během dopoledne ukázali svým rodičům, co se už ve škole od září naučili. Za odměnu je i ostatní děti z prvního stupně žáci 9.B pozvali na divadelní představení - zahráli jim klasické pohádky, které byly původně připravené pro Kouzelnou noc. 

Ve čtvrtek se celá škola sešla v tělocvičně, aby sledovala soutěž Sázava má talent. Deset finalistů ještě jednou předstoupilo před plný sál a přísná porota hodnotila jejich výkony. Viděli jsme taneční vystoupení Účastníci zájezdu, slyšeli jsme několik písní, poslechli si pohádky. Největší talent je podle poroty Patrik Tolog - žonglér s jojem. Cenu starosty získalo kvarteto zpěvaček ze 7.B - A. Zelenková, A. Schneiderová, V. Šabaková a M. Sojková. 

Třídní besídky a filmové představení v pátek ukončilo týden plný ruchu. Páťáci ve škole zůstali ještě v pátek přes noc. Zašli do sázavského kláštera, navštívili magickou severní zahradu. V kostele je uvítal pan farář a krátce dětem vyprávěl o vánocích, dvě dívky zahrály koledy na flétny a všichni si zazpívali koledy v doprovodu varhan. 

Od soboty už škola definitivně ztichla a vánoční prázdniny mohly začít :-)

Čistá řeka Sázava 2015

Také letos jsme se aktivně zúčastnili akce Čistá řeka Sázava, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Posázaví.

Úklid probíhal už od úterý 7. dubna, čistili jsme s dětmi nejen břehy řeky Sázavy, ale i různá městská zákoutí a další lokality. Třeba osmáci uklidili lom na Bílém Kameni, 9.B a 7.A prošla údolí Talmberského potoka. Celkem jsme nasbírali kolem 90 pytlů odpadků.

Na konci dubna jsme pak měli nečekanou návštěvu - do školy přijela Aneta Langerová, patronka akce Čistá řeky Sázava, a spolu s dalšími organizátorkami ze společnosti Posázaví poděkovala všem třídám, které se letošního jarního úklidu zúčastnily.

Beseda s policií ČR

Spolupráce Policie ČR a ZŠ se stala již tradicí. Praporčík Mgr. Veronika Čermáková, nadstrážmistr Petra Nováková a praporčík Luboš Buldra přišli dětem z 1. stupně a přípravné třídy připomenout pravidla bezpečnosti silničního provozu.

Připravili si pro děti zajímavý program se soutěžemi a a kvízy, svoje přednášky přizpůsobili danému věku dětí. Žáci z 5. tříd například řešili dopravní situace v našem městě. Největším oříškem byly sázavské křižovatky, ale i s těmi se děti popraly se ctí. Za správné odpovědi získávaly odměny.

Strážci památek 

Vítězem druhého ročníku soutěže Strážci památek, kterou pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu Posázaví a žáky tercie a kvarty Gymnázia Benešov vyhlásila společnost Posázaví o.p.s, se stal tým 8. třídy Základní školy Sázava! Čekal na ně třídenní pobyt se zajímavým programem v sázavském Centru sklářského umění huť František. 

Do soutěže se letos přihlásilo pět čtyřčlenných týmů ze čtyř škol. Za úkol měly v první etapě vytvořit „Průvodce mým krajem, po okolních památkách v regionu Posázaví“, který by turisty zval k návštěvě nějaké posázavské památky. Soutěžící k jeho výrobě mohli použít vlastní fotografie, kresby, vlastnoručně vytvořené mapy a texty čerpané z literatury (ne stažené z internetu). Součástí průvodce měl být inzerát zvoucí k návštěvě daného objektu. Druhým soutěžním úkolem bylo navrhnout vitráž na téma Památka našeho kraje.  

Jaká byla odměna?

Strávily jsme krásné tři dny v rekreačním středisku u řeky Sázavy. Přestože jsme místní, myslím, že jsme byly mile překvapeny ubytováním, stravováním i programem odměny. Během pobytu jsme měly pocit, že jsme na příjemné dovolené: super bydlení, výborná kuchyně, nabitý program v Centru sklářského umění.

Dny odměny jsme netrávily samy, společnost nám dělaly týmy ze škol, v jejichž regionu byla vyhlášena podobná soutěž. My jsme se hodně skamarádily s týmem dívek z Kolešovic u Rakovníka. V pátek jsme se nerady loučily, protože jsme zažily spoustu legrace a povídání. 

První den byl legrační od samého začátku, žertovaly jsme už během přechodu od školy do ubytovacího areálu. Po ubytování a obědě na nás čekala prohlídka huti František, sice už jsme podobnou prohlídku zažily, ale v podání jiného průvodce jsme se dozvěděly zase něco navíc. Pak jsme upalovaly na prohlídku Sázavského kláštera a následnou návštěvu blízké cukrárny. Studené občerstvení přišlo během horkých dnů opravdu vhod.

Druhý den jsme zkoušely různé sklářské techniky: vitrografii, pískování skla, mozaiku. Večer byl v plánu táborák a další odpočinkové akce v rekreačním středisku.

Třetí den ráno byl pro nás připraven kuličkový turnaj, i přes náš pubertální věk jsme si docela s chutí zahrály. Na recepci huti jsme si přebraly hotové výrobky a pomalu se vydaly na závěrečný oběd a rozloučení s ostatními účastníky odměny. Myslím, že jsme přišly domů odpočaté a spokojené. Bylo to fajn a vůbec nevadilo, že jsme za odměnou nejely několik kilometrů. Byly jsme vlastně v roli dobrovolných průvodců pro ostatní. 

Dopis v láhvi po roce objeven!

V červnu 2014 poslaly děti ze čtenářských klubů, které působily na naší škole v rámci projektu EU od dubna 2012, po řece Sázavě poselství, ve kterém se vyznaly z lásky ke knihám a k literatuře, s nadějí, že touto cestou najdou spřízněné duše.

Téměř po roce, když už to nikdo nečekal, přišel na adresu školy tajemný balík. K obrovskému překvapení a radosti malých čtenářů byl plný cukrovinek. V přiložených dopisech jsme se dozvěděli, že při čištění řeky 10.dubna 2015, se "ona láhev“ našla v Nespekách a způsobila velký rozruch mezi jejími objeviteli. Byli jimi pracovníci firmy na cukrovinky Wrigley v Praze, kteří odpověděli a kromě sladkých dárků napsali i své názory na literaturu a čtení. 

Nálezcům jsme odpověděli a kdo ví, třeba tento příběh dopisem v láhvi nekončí....

Rozloučení s devítkami

Ve čtvrtek 25.6. se celá škola shromáždila v tělocvičně, aby společně zakončila školní rok 2014/2015 a rozloučila se s žáky devátých tříd.

Vystoupily zde děti z pátých tříd, které pod vedením paní učitelky Dany Štědrové zazpívaly směs lidových písní, vystoupení mažoretek Smetanky z Chocerad roztleskalo celou školu. Následovalo ocenění výherců několika soutěží a ocenění reprezentantů školy.

Poté přišla hlavní část programu - před všechny své spolužáky předstoupili žáci devátých tříd a pronesli své proslovy, ve kterých se zamysleli nad uplynulými roky a poděkovali svým učitelům. Prvňáčci poté poděkovali svým patronům a poté je odvedli z tělocvičny.

Další fotogalerie