Projekty

Projektů se nebojíme!

Pravidelně se podílíme na celosvětových i celorepublikových projektech – Clean Up the World, Čistá řeka Sázava, Klub mladých diváků, Zdravé zuby, Týden globální bezpečnosti…

Škola je členem Asociace školských sportovních klubů (členství od roku 1996), sítě M.R.K.E.V., a angažuje se každoročně v občanském sdružení Na vlastních nohou (akce Stonožka).

Všichni se setkáváme na tradičních celoškolních akcích a projektech např. Den Země, Patroni, Branný den, Keramická dílna pro veřejnost, Vánoce, Den otevřených dveří… Výuku každoročně obohacují i třídní projekty.