Informace a termíny

pro rodiče předškoláků

Schůzka rodičů předškoláků

15.11.2022

Schůzka rodičů předškoláků se bude konat 18. ledna 2023 od 15:00 v budově základní školy. Rodiče se tam dozvědí všechny informace o zápisu do první třídy, do přípravné třídy.

Jak probíhá zápis?

aktualizováno 15.11.2022
 • vyplňte zápisní list, žádost o přijetí a odevzdejte je do 31. března 2023 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dostavte se k zápisu v termínu 17. - 19. dubna 2023 (popřípadě v náhradním termínu 3. května 2023), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

 • u zápisu můžete rovnou vyplnit žádost o přijetí do školní družiny

 • rozhodnutí o přijetí nebo o odkladu si po zápisu si vyzvednete v sekretariátu po odevzdání všech dokladů

Pokud zvažujte odklad školní docházky, zařazení do přípravné třídy či vaše dítě mělo už loni odklad, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Zvažujete odklad školní docházky?

 • vyplňte a odevzdejte žádost o odklad do 31.03.2023 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ)

 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ

 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP bude ředitelkou školy povolen odklad

Zvažujete zařazení dítěte do přípravné třídy?

 • vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (odevzdejte do 31.03.2023 do sekretariátu ZŠ)

 • vyplňte žádost o přijetí do přípravné třídy (odevzdejte do 31.03.2023 do sekretariátu ZŠ)

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ)

 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ - ve zprávě musí být uvedeno, že doporučují odklad a zařazení do přípravné třídy

 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP s uvedením doporučení o zařazení do přípravné třídy bude dítě zařazeno do seznamu dětí do přípravné třídy (pozor, její kapacita je omezená!)

Vaše dítě mělo loni odklad?

 • vyplňte zápisní list, žádost o přijetí a odevzdejte je do 31.03.2023 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dostavte se k zápisu v termínu 17. - 19. dubna 2023 (popřípadě v náhradním termínu 3. května 2023), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

Formuláře pro zápis do první třídy