Informace a termíny

pro rodiče předškoláků

Aktuální informace o zápisu

1.4.2021

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 7. - 9. 4. 2021 (náhradní termín 27. 4. 2021) bude v tomto roce distančně, bez přítomnosti žáků a rodičů.

Důležité informace: všichni přijatí žáci obdrží informaci o přijetí nejpozději do 13. 4. 2021 e-mailem. Pokud potvrzení neobdržíte, ozvěte se neprodleně na tel. 327 321 114.

Jakmile nám situace dovolí, bude svolána schůzka rodičů předškoláků, kde obdrží originál o přijetí do ZŠ. Rodiče na ní přinesou rodný list žáka.


Jak probíhá zápis?

 • vyplňte zápisní list, žádost o přijetí a informovaný souhlas a odevzdejte je do 29. března 2021 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dostavte se k zápisu v termínu 7. - 9. dubna 2021 (popřípadě v náhradním termínu 27. dubna 2021), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

 • u zápisu můžete rovnou vyplnit žádost o přijetí do školní družiny

 • pokud jste odevzdali všechny potřebné doklady, ihned po zápisu si v sekretariátu vyzvednete rozhodnutí o přijetí nebo o odkladu, jinak vám rozhodnutí pošle škola poštou

Pokud zvažujte odklad školní docházky, zařazení do přípravné třídy či vaše dítě mělo už loni odklad, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Zvažujete odklad školní docházky?

 • vyplňte a odevzdejte žádost o odklad do 29.03.2021 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ)

 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ

 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP bude ředitelkou školy povolen odklad

Zvažujete zařazení dítěte do přípravné třídy?

 • vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (odevzdejte do 29.03.2021 do sekretariátu ZŠ)

 • vyplňte žádost o přijetí do přípravné třídy a informovaný souhlas (odevzdejte do 29.03.2021 do sekretariátu ZŠ)

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ)

 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ - ve zprávě musí být uvedeno, že doporučují odklad a zařazení do přípravné třídy

 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP s uvedením doporučení o zařazení do přípravné třídy bude dítě zařazeno do seznamu dětí do přípravné třídy (pozor, její kapacita je omezená!)

Vaše dítě mělo loni odklad?

 • vyplňte zápisní list, žádost o přijetí a informovaný souhlas a odevzdejte je do 29.03.2021 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dostavte se k zápisu v termínu 7. - 9. dubna 2021 (popřípadě v náhradním termínu 27. dubna 2021), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

Formuláře pro zápis do první třídy