Informace a termíny

pro rodiče předškoláků

Schůzka rodičů předškoláků

1.11.2021

Schůzka rodičů předškoláků se bude konat 19.1.2022 od 15:30 v budově MŠ Sázava. Rodiče se tam dozvědí všechny informace o zápisu do první třídy, do přípravné třídy.

Jak probíhá zápis?

aktualizováno 1.11.2021
 • vyplňte zápisní list, žádost o přijetí a odevzdejte je do 31. března 2022 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dostavte se k zápisu v termínu 11. - 13. dubna 2022 (popřípadě v náhradním termínu 3. května 2022), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

 • u zápisu můžete rovnou vyplnit žádost o přijetí do školní družiny

 • pokud jste odevzdali všechny potřebné doklady, ihned po zápisu si v sekretariátu vyzvednete rozhodnutí o přijetí nebo o odkladu, jinak vám rozhodnutí pošle škola poštou

Pokud zvažujte odklad školní docházky, zařazení do přípravné třídy či vaše dítě mělo už loni odklad, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Zvažujete odklad školní docházky?

 • vyplňte a odevzdejte žádost o odklad do 31.03.2022 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ)

 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ

 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP bude ředitelkou školy povolen odklad

Zvažujete zařazení dítěte do přípravné třídy?

 • vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (odevzdejte do 31.03.2022 do sekretariátu ZŠ)

 • vyplňte žádost o přijetí do přípravné třídy (odevzdejte do 31.03.2022 do sekretariátu ZŠ)

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ)

 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ - ve zprávě musí být uvedeno, že doporučují odklad a zařazení do přípravné třídy

 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP s uvedením doporučení o zařazení do přípravné třídy bude dítě zařazeno do seznamu dětí do přípravné třídy (pozor, její kapacita je omezená!)

Vaše dítě mělo loni odklad?

 • vyplňte zápisní list, žádost o přijetí a odevzdejte je do 31.03.2022 do sekretariátu ZŠ

 • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

 • dostavte se k zápisu v termínu 11. - 13. dubna 2022 (popřípadě v náhradním termínu 3. května 2022), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte

 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

Formuláře pro zápis do první třídy