Pro rodiče předškoláků

Povinnosti zákonných zástupců

Pro všechny:

 1. vyplnit a odevzdat v MŠ zápisní list do 15.03.2019
 2. dostavit se k zápisu v termínu 1. - 3. dubna 2019, s sebou přinést OP rodiče a rodný list dítěte
 3. vyplnit žádost o přijetí do ZŠ, odevzdat ji v MŠ do 15.03.2019

Zvažujete-li odklad:

 • vyplnit a odevzdat žádost o odklad do 15.03.2019
 • žádost doložit (do konce dubna 2019) doporučujícím posouzením
  • příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • v případě zájmu o přípravnou třídu písemně požádat,
  • žádost doložit písemným doporučením PPP

Pokud Vaše dítě již odklad má z loňského roku:

 • vyplnit žádost o přijetí do ZŠ, odevzdat ji do 15.03.2019 v přípravné třídě nebo v sekretariátu ZŠ
 • k zápisu se dostavit můžete, ale nemusíte