Pro rodiče předškoláků

POZOR - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy, aby vyplnili přihlášku do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Tiskopis naleznete v dokumentech na webu školy. Přihlášku prosím poté zašlete na emailovou adresu jitka.zlotkowska@zssazava.cz. Přijímáme pouze děti zaměstnaných rodičů.

Stejně se budou přihlašovat i děti z budoucích 2. - 3. tříd.

Zápis.doc

Jak probíhá zápis?

 • vyplňte zápisní list a žádost o přijetí a odevzdejte je do 15. března 2020 do sekretariátu ZŠ
 • dostavte se k zápisu v termínu 6. - 8. dubna 2020 (popřípadě v náhradním termínu 27. dubna 2020), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání
 • u zápisu můžete rovnou vyplnit žádost o přijetí do školní družiny
 • pokud jste odevzdali všechny potřebné doklady, ihned po zápisu si v sekretariátu vyzvednete rozhodnutí o přijetí nebo o odkladu, jinak vám rozhodnutí pošle škola poštou

Pokud zvažujte odklad školní docházky, zařazení do přípravné třídy či vaše dítě mělo už loni odklad, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Zvažujete odklad školní docházky?

 • vyplňte a odevzdejte žádost o odklad do 15.03.2020 do sekretariátu ZŠ
 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ)
 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna do sekretariátu ZŠ
 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP bude ředitelkou školy povolen odklad

Zvažujete zařazení dítěte do přípravné třídy?

 • vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (odevzdejte do 15.03.2020 do sekretariátu ZŠ)
 • vyplňte žádost o přijetí do přípravné třídy (odevzdejte do 15.03.2020 do sekretariátu ZŠ)
 • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ)
 • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ - ve zprávě musí být uvedeno, že doporučují odklad a zařazení do přípravné třídy
 • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP s uvedením doporučení o zařazení do přípravné třídy bude dítě zařazeno do seznamu dětí do přípravné třídy (pozor, její kapacita je omezená!)

Vaše dítě mělo loni odklad?

 • vyplňte zápisní list a žádost o přijetí a odevzdejte je do 15.03.2020 do sekretariátu ZŠ
 • dostavte se k zápisu v termínu 6. - 8. dubna 2020 (popřípadě v náhradním termínu 27. dubna 2020), s sebou nezapomeňte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
 • k zápisu se dostavte podle rozpisu v daný den a čas, aby se zabránilo dlouhému čekání

Formuláře pro zápis do první třídy