Přípravná třída

Pro koho je přípravná třída určena?

Pro děti

  • v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj

  • kterým byl zároveň povolen odklad povinné školní docházky

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezavazuje dítě k pokračování v 1. třídě na naší škole.

Schůzka rodičů předškoláků

1.11.2021

Schůzka rodičů předškoláků se bude konat 18. ledna 2023 od 15:00 v budově základní školy. Rodiče se tam dozvědí všechny informace o zápisu do první třídy, do přípravné třídy.

POstup PRO PŘIJETÍ

  • vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (odevzdejte do 31.03.2023 do sekretariátu ZŠ)

  • vyplňte žádost o přijetí do přípravné třídy (odevzdejte do 31.03.2023 do sekretariátu ZŠ)

  • vyplněné dokumenty lze vhodit do schránky u hlavního vchodu do ZŠ

  • dojděte si za praktickým lékařem pro doporučení odkladu (odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ)

  • objednejte se na vyšetření v školském poradenském zařízení (např. PPP Benešov, tel. 317 722 904), doporučení z poradny odevzdejte do konce dubna v sekretariátu ZŠ - ve zprávě musí být uvedeno, že doporučují odklad a zařazení do přípravné třídy

  • teprve na základě žádosti o odklad, doporučení lékaře a vyšetření z PPP s uvedením doporučení o zařazení do přípravné třídy bude dítě zařazeno do seznamu dětí do přípravné třídy (pozor, její kapacita je omezená!)

Webové stránky přípravné třídy

Najdete tu další informace a aktuality z dění ve třídě.

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Počet žáků ve třídě je 10-15 s dotací 20 hodin týdně.

Hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému vstupu do první třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka probíhá od 8.15 – 11.55 v jedné z kmenových tříd v přízemí ZŠ. Děti mají možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

Denní program:

8:00 – 8:30 - scházení dětí, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí

8:30 – 8:45 - komunitní kruh (rozhovory na aktuální témata)

8:45 – 9:30 - první blok výchovné či individuální práce s dětmi

9:30 – 10:00 - hygiena, svačina

10:00 – 10:45 - druhý blok výchovné či individuální práce s dětmi

10:45 – 11:30 - hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, tématické vycházky, četba na pokračování

11:30 – 12:00 - hygiena, oběd

Vybavení přípravné třídy

- lavice a židličky s nastavitelnou výškou

- 2 magnetické tabule pro názornou výuku a grafomotorické činnosti

- koberec pro hry a činnosti na podlaze

- technika k reprodukci hudby a poslechu

- hudební nástroje a Orfovský instrumentář

- obrazový materiál pro názornou výuku

- didaktické pomůcky a hry

- tvořivé a konstruktivní stavebnice pro rozvoj jemné motoriky

- dětská knihovnička

- hračky pro neřízené hry a činnosti