Přípravná třída

Schůzka rodičů předškoláků

aktualizováno 5.2.2024

Schůzka rodičů předškoláků se bude konat 13. února 2024 od 15 hodin v budově mateřské školy. Rodiče se tam dozvědí všechny informace o zápisu do první třídy, do přípravné třídy. 

Pro koho je přípravná třída určena?

Pro děti

 Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezavazuje dítě k pokračování v 1. třídě na naší škole.

POstup PRO PŘIJETÍ

Webové stránky přípravné třídy

Najdete tu další informace a aktuality z dění ve třídě.

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Počet žáků ve třídě je 10-15 s dotací 20 hodin týdně.

Hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému vstupu do první třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka probíhá od 8.15 – 11.55  v jedné z kmenových tříd v přízemí ZŠ. Děti mají možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

Denní program:

 8:00 – 8:30 - scházení dětí, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí

 8:30 – 8:45 - komunitní kruh (rozhovory na aktuální témata)

 8:45 – 9:30 - první blok výchovné či individuální práce s dětmi

 9:30 – 10:00 - hygiena, svačina

 10:00 – 10:45 - druhý blok výchovné či individuální práce s dětmi

 10:45 – 11:30 - hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, tématické vycházky, četba na pokračování

 11:30 – 12:00 - hygiena, oběd 

Vybavení přípravné třídy 

 - lavice a židličky s nastavitelnou výškou 

- 2 magnetické tabule pro názornou výuku a grafomotorické činnosti 

- koberec pro hry a činnosti na podlaze 

- technika k reprodukci hudby a poslechu 

- hudební nástroje a Orfovský instrumentář 

- obrazový materiál pro názornou výuku 

- didaktické pomůcky a hry 

- tvořivé a konstruktivní stavebnice pro rozvoj jemné motoriky 

- dětská knihovnička 

- hračky pro neřízené hry a činnosti