Zápis do ZŠ

přípravná třída

K čemu slouží přípravná třída, pro koho je určena, jak přihlásit své dítě...

1. třída

Aktuální informace o zápis do 1. tříd, formuláře a žádosti potřebné k zápisu, co je to školní zralost...