Prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování

Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně-patologických jevů a poskytnout žákům takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl tak, aby získané znalosti dokázali uplatnit ve svém chování i v budoucnu, v běžném životě.

Jak je tato prevence organizována na naší škole?

Každoročně všeobecná primární prevence začíná v červnu důkladným vyhodnocením aktivit a situací uplynulého školního roku. Školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště zhodnotí, které sociálně-patologické jevy ve škole hrozí a je nutné na jejich prevenci zaměřit. Na základě vyhodnocení jsou stanoveny priority prevence pro školní rok budoucí.

V přípravném týdnu nového školního roku se celý pedagogický sbor seznámí s Minimálním preventivní programem (ten vychází ze školní preventivní strategie a je součástí školního vzdělávacího plánu „Cesta“), který obsahuje konkrétní preventivní aktivity. Program zpřístuňujeme také pro veřejnost na webových stránkách školy. 

Aktivity jsou zacíleny na žáky, na pedagogy a v neposlední řadě i na zákonné zástupce. Většina aktivit je začleněna přímo do vyučování konkrétních předmětů tak, aby prevence byla pravidelná a všichni žáci se během školní docházky setkali s každým důležitým tématem.

V případě témat, která jsou vyhodnocena jako priorita prevence pro stanovený rok, jsou navíc připravovány zvláštní interaktivní bloky prevence od metodika prevence, často ve spolupráci s expertními pracovníky různých organizací (Policie ČR, centrum Magdalena a jiné). To pak žáky (a někdy i rodiče) čekají různé besedy, přednášky či praktické nácviky správného chování v různých ošemetných životních situacích.

Upozornění na online nebezpečí

10.11.2023

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na situaci, která vyžaduje naši pozornost a opatrnost. Nedávno jsme zjistili existenci whatsappové skupiny s názvem "Přidej co nejvíce lidí", jejíž činnost vyvolává obavy. Identita zakladatele této skupiny je neznámá, a přestože se zdá, že hlavním cílem je stanovit rekord v počtu členů, stalo se, že skupina se podílí na šíření obsahu, který je pro naše děti naprosto nevhodný, včetně materiálů pornografického charakteru a zobrazení násilí.

Musíme s lítostí konstatovat, že do této skupiny byly již začleněny i děti z naší školy, a to i ze prvního stupně. Naše škola se tímto problémem zabývá s nejvyšší vážností a skupina byla nahlášena Policii České republiky.

V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o zvýšenou ostražitost ohledně online aktivit Vašich dětí a o případné posílení dohledu nad jejich komunikací na sociálních sítích a v rámci různých komunikačních aplikací. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy, neváhejte se na nás obrátit.

Aktuálně - nápoj Prime

7.11.2023

V poslední době je na sociálních sítích velmi propagovaný nápoj Prime, který se objevil i u našich žáků. O jeho škodlivosti si můžete přečíst v článku https://www.institutmodernivyzivy.cz/energeticke-napoje-prime/ Citujeme z něj: "Jedna plechovka Prime Energy (355 ml) totiž obsahuje celých 200 mg kofeinu, což je výrazně více než u ostatních běžných energetických nápojů jako je např. Red Bull či Monster Energy, které ve stejném množství obsahují cca 114 mg, respektive 107 mg! Maximální bezpečný denní příjem v dětském věku, tedy do 18 let, je dle EFSA 3 mg/kg. Tuto hranici při hmotnosti dítěte pak lze velmi snadno přesáhnout konzumací jediné plechovky Prime."  Druhá varianta nápoje zase obsahuje vysoké množství potenciálně nebezpečného draslíku - víc o tom například zde https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-stoji-i-pres-200-korun-napoj-je-u-deti-hitem-muze-jim-vsak-uskodit-239371#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz. Kromě toho jde o zcela předražený produkt, za který děti zbytečně utrácí peníze. 

S žáky toto téma probereme v hodinách -  jak jim škodí kofein a nadbytečný cukr, co je a co není vhodný nápoj do školy. 

Budeme rádi, když v debatě budete doma s nimi pokračovat - vždyť zdraví máme jen jedno a špatná životospráva v mládí má pak následky v pozdějším věku.

láhve nápoje PRIME
obrázek Harry Cavanagh, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

nebezpečný trend - nikotinové sáčky

20.6.2022

Vážení rodiče, mezi dětmi se rozmáhá konzumace nové náhražky cigaret - nikotinových sáčků. Protože jde o novinku, kterou možná někteří z vás ani neznají, přinášíme vám několik základních informací.

Za vnášení, konzumaci a distribuci nikotinových výrobků, v případě prokazatelného nalezení v době vyučování, je uloženo výchovné opatření v souladu se školním řádem. 

Tak jako jiné školy napříč naší republikou, i my se snažíme bojovat s tímto novodobým fenoménem. Děláme různá opatření, avšak v tomto boji potřebujeme a uvítáme vaši součinnost.

Víte, kde a s kým tráví vaše dítě volný čas? 

Popovídejte si, prosím, doma na toto téma.

Nikotinové sáčky - leták A5.pdf