Školská rada - aktuality

Složení nové Školské rady

10.11.2021

Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

za zřizovatele:

 • Mgr. Pospíšilová Monika

 • Mgr. Vítová Alena

 • Bc. Vodáková Kateřina

za pedagogy:

 • Mgr. Albrechtová Hana

 • Mgr. Čechová Markéta

 • Mgr. Nováková Kateřina

za zákonné zástupce:

 • Mgr. Prchalová Markéta

 • Mgr. Randula Oldřich

 • Štědrová Martina

První jednání Školské rady se bude konat ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 17,00 hodin.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ

Výsledky voleb.doc

Výsledek voleb do Školské rady

27.10.2021

Základní škola a mateřská škola Sázava oznamuje, že volby do Školské rady z řad zákonných zástupců konané dne 26. 10. 2021 jsou z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.

Jelikož dle pravidel volebního řádů nebyli zvoleni členové Školské rady ani na základě opakované výzvy, členy Školské rady jmenuje ředitelka školy.

Z řad zákonných zástupců jsou jmenovaní tito členové: Mgr. Prchalová Markéta, Mgr. Randula Oldřich, Štědrová Martina.

Oznámení na web.docx

Úprava času konání voleb do Školské rady

19.10.2021

Dodatek k oznámení o vyhlášení voleb do Školské rady na místa členů za zákonné zástupce:

Vzhledem k podnětům ze strany zákonných zástupců je upraven čas voleb - volby proběhnou 26.10. 2021 od 7:45 do 17:00.

18.10.2021

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

Kandidáti pro volby do Školské rady

18.10.2021

Kandidátní listina pro volby zákonných zástupců do Školské rady, které se budou konat 26.10.2021.

Kandidátka - rodiče oznámení (1).doc

Volby do Školské rady

1.10.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 26.10. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 10. 2021 do 12,00 hodin.

 • Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

 • Občanský průkaz je nutné přinést s sebou!

 • Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od přípravného výboru po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.

 • Volič volí kandidáty tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidátů, které chce volit. Zakroužkovat může nejvýše tři kandidáty.

 • Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny přípravného výboru.

 • Přípravný výbor provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatele školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

Vyhlášení voleb.doc
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Oznámení

1.10.2021

Základní škola a mateřská škola Sázava oznamuje, že volby z řad zákonných zástupců konané dne 30. 9. 2021 jsou z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.

Termín k podání nových návrhů na kandidáty a termín voleb do školské rady z řad zákonných zástupců bude zveřejněn na webových stránkách a na budově školy.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava


Kandidáti pro volby do Školské rady

16.9.2021
Kandidátka - rodiče oznámení.doc

Volby do Školské rady

2.9.2021

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 30. 9. 2021 od 9,00 do 15,30 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.

Písemné návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 15. 9. 2021 do 12,00 hodin.

 • Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

 • Občanský průkaz je nutné přinést s sebou!

 • Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od přípravného výboru po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.

 • Volič volí kandidáty tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidátů, které chce volit. Zakroužkovat může nejvýše tři kandidáty.

 • Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny přípravného výboru.

 • Přípravný výbor provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatele školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.

Mgr. Z. Kotzotová, ředitelka školy

20210902092858213.pdf
Volební řád ŠR 28-7-2021.pdf

Zrušení voleb do Školské rady

30.6.2021

Základní škola oznamuje, že na základě usnesení Rady města Sázava byly zrušeny volby do Školské rady z řad pedagogů konané dne 2.6.2021 a z řad zákonných zástupců konané 10.6.2021.

V tuto chvíli zřizovatel připravuje nový volební řád, po jehož schválení bude možné vyhlásit nové volby.

Děkujeme za pochopení

Výsledky voleb do školské rady

15.6.2021

Na základě výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

 • za pedagogy: Mgr. Albrechtová Hana, Mgr. Nováková Kateřina

 • za zákonné zástupce: Ježková Gabriela, Štědrová Martina

Kompletní složení nové Školské rady bude zveřejněno, až zřizovatel jmenuje své zástupce.

Informace o volbách nové Školské rady

27.4.2021

Ředitelka ZŠ a MŠ Sázava vyhlašuje volby do Školské rady. Volby zástupců pracovníků školy proběhnou 2. června 2021, volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou 10. června 2021 v prostorách školy od 14 do 17 hodin na označeném místě.

Kandidátem do ŠR může být kterákoli osoba starší 18 let, funkční období členů ŠR je 3 roky.

Návrhy na kandidáty pro volbu zástupců pracovníků školy podávají pracovníci školy, pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků návrhy podávají zákonní zástupci nezletilých žáků. Návrh na kandidáta musí být projednán a odsouhlasen navrhovaným kandidátem. Písemný návrh se souhlasem kandidáta lze podat na podatelně ZŠ nejpozději 14 dnů před konáním voleb, tj. do 19.5. (zástupci pracovníků školy) nebo do 27.5. (zástupci zákonných zástupců).

Kandidátka bude k dispozici týden před konáním voleb.

Další podrobnosti najdete ve volebním řádu ŠR níže.