Charitativní akce

Každý člověk se má zajímat i dění kolem sebe, nebýt lhostejný k potřebám druhých. Kvůli tomu se zapojujeme do řady charitativních akcí.

Český den proti rakovině

Sbírka Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha, zajišťují dobrovolníci ve žlutých tričkách - žáci 9. ročníku.  V Sázavě mohou lidé  přispět také v mateřské školce a ve školní družině.  Za minimální příspěvek 20 Kč dobrovolníci nabízejí kromě žlutého kvítku i letáček s informacemi o nebezpečí a prevenci rakoviny. Vybrané peníze budou použity na prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Každý rok vybereme kolem 20 000 korun, rekord byl 28 746 korun v roce 2019!

Ježíškova vnoučata

Možná znáte tuto dobročinnou akci, kdy na webu Ježíškových vnoučat můžete zakoupit vánoční dárky pro seniory. Letos se kromě dárků rozesílala také ručně kreslená přání a naši žáci vytvořili spoustu krásných kousků. Věříme, že každé našlo svého příjemce a udělalo radost.

ručně malovaná vánoční přání

Život dětem

V loňském roce se naše škola opětovně zapojila do charitativní sbírky na podporu těžce nemocných dětí. Život dětem je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je pomáhat vážně nemocným dětem, které jsou odkázány na domácí péči svých rodičů. Nadace se snaží těmto dětem zpříjemnit život a umožnit lepší rehabilitační péči, ozdravné pobyty, hradí nejrůznější potřebné pomůcky.

Naši žáci přispěli do sbírky jako každoročně částkou kolem 5 000 Kč.

Pes pro tebe

Naši žáci dlouhá léta sbírají papír a výtěžek ze sběru je věnován vždy na nějakou charitativní aktivitu. V minulém školním roce dostala příspěvek organizace PES PRO TEBE, která se zabývá výcvikem vodících pejsků pro nevidomé a asistenčních psů pro osoby s tělesným postižením. 

Při slavnostním vyřazení žáků devátých tříd na konci školního roku přijely dvě zástupkyně této organizace s jedním vodícím a jedním asistenčním pejskem, předvedly práci svých svěřenců a byl jim předán šek na 15 000 Kč.

Naše děti tedy mohly na vlastní oči vidět, že sbírat papír a udělat pro někoho něco dobrého má smysl.