Školní rok 2021/2022

archiv

První dny ve škole

6.9.2021

1. září jsme na školním dvoře slavnostně přivítali nové žáčky do 1.A, 1.B a 1.C. Kromě jejich třídních učitelek je přivítali i jejich patroni z devátých tříd - předali jim symbolické klíče od školy a dovedli je do tříd. A hned v následujících dnech se deváťáci za malými prvňáčky byli podívat, aby se lépe seznámili - třeba při malování na dvoře. Doufejme, že letos budou mít víc příležitostí se potkávat, než tomu bylo loni.

Sbírka České dny proti rakovině

5.10.2021 a 16.5.2022

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali při organizaci sbírky Ligy proti rakovině - žákům 9.A a 9.B, městskému infocentru, sázavské pekárně, novinovému stánku Poklop a Procházka, prodejně Květiny a dárky v obchodním domě, obchůdku U babiček a prodejně potravin v Ratajích nad Sázavou.

 A hlavně děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli - v podzimním termínu jsme vybrali 21 422 K a v tradičním květnovém termínu to bylo  dokonce 23 254 Kč,což je náš druhý nejlepší výsledek za dobu, kdy se sbírky účastníme!

Exkurze 8.C do Národního muzea

27.10.2021

Třída 7.C vyrazila do Prahy, aby navštívila novou výstavu v Národním muzeu.

V úterý ráno 26. 10. jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Sázavě. Jeli jsme náhradní vlakovou dopravou do Čerčan a z Čerčan osobním vlakem na Hlavní nádraží v Praze. Cesta proběhla bez komplikací a všechny spoje jely na čas. 

V Národním muzeu jsme měli objednanou komentovanou prohlídku na téma Biodiverzita živočichů - zázraky evoluce. Prošli jsme si expozici bezobratlých až po obratlovce. Od ryb přes obojživelníky, plazy, ptáky, savce. Pan průvodce měl pěkný 45 minutový výklad s názornými ukázkami, zajímavostmi i novinkami z říše zvířat a také v systematických zařazeních. Viděli jsme modely živočichů i pravé exponáty. Po ukončení výkladu, měli žáci ještě chvíli čas na samostatnou prohlídku expozice.

9.B v Národní galerii

3.11.2021

V rámci projektového dne jsme 20.10. společně navštívili Národní galerii v Praze - Veletržní palác, kde pro nás byl připraven vzdělávací program "Od světla k barvě". 

V průběhu programu jsme prozkoumali vliv světla na naše vnímání barev. Ověřili si, jak fyzikální objevy v oblasti světelných jevů ovlivnily malíře prvních impresionistických obrazů, a v ateliéru jsme pak sami experimentovali s barevnými světly a digitálními fotoaparáty při vytváření vlastních krajin. Poté jsme se ještě setkali s produkční výstav, od které jsme se dozvěděli jak dlouho trvá takovou výstavu připravit a co všechno je k tomu zapotřebí. 

Byl to trochu vyčerpávající, ale velice inspirativní zážitek!

Abeceda peněz

11.11.2021

Abeceda peněz je projekt České spořitelny, který je zaměřen na finanční gramotnost.

Žáci 2. A a 2. C měli 1. 11. možnost se na chvíli stát dospělými. Dostali peněženku, mobil a koloběžku a vyrazili do práce. Po cestě číhalo nebezpečí v podobě policisty, který vybíral pokuty za přestupky. V bance obdrželi měšec peněz, měli dle potěžkání sdělit, kolik si myslí, že je v něm a poté spočítat. Za utrženou mzdu si koupili něco k jídlu, něco pro rodinu a odložili si i na dovolenou. Nakonec u bankéře získali spořící prasátko a první počin - 10 Kč. Tato interaktivní hra žáky velmi zaujala a zodpovědně plnili všechny úlohy.

Beseda projektu Vzpoura úrazům

22.11.2021

V týdnu od 8. 11. do 12. 11. navštívili naši školu ambasadoři Všeobecné zdravotní pojišťovny s projektem "Vzpoura úrazům".

Pro děti připravili interaktivní besedu o úrazech a jejich následcích. Děti se dozvěděly i jejich vlastní příběhy a měli možnost doptat se na vše, co je zajímalo o životě na vozíku. Některé děti "slibovaly", že budou používat při jízdě helmu a nebudou se houpat na židli.

Ambasadorům VZP patří náš velký dík! 

Ukrajina

24. února 2022 vypukla válka na Ukrajině. Pro školu to byla po covidu další krizová situace, se kterou se musela vypořádat. 

Nejdříve učitelé hledali způsob, jak o tom mluvit s dětmi, aniž by přidávali další dávku stresu nádavkem k následkům covidu, jak jim srozumitelně vysvětlit, co se děje. V Sázavě se začaly organizovat sbírky materiální pomoci, do kterých jsme se také zapojili.

Už 7. března jsme do školy přijali první děti z Ukrajiny, postupně jich k nám přišlo 41. Začlenili jsme je do tříd, zorganizovali jsme pro ně výuku českého jazyka. Česky se ale učili vlastně pořád - při konverzaci se spolužáky, v hodinách. Bylo to náročné pro ně i pro nás.

"Do některých tříd během března přibyli ukrajinští žáci. A protože většina z nich nerozumí česky, tak o hodinách vznikají velmi vtipné scénky. 

Jako například, když se některý z učitelů snaží vysvětlit látku. Nebo když se paní učitelka Bebberová snažila vysvětlit, že probíráme Ameriku a tím našeho ukrajinského žáka zmátla natolik, že si myslel, že místo v Česku je v Americe. Když příjde nový ukrajinský žák, první věc, na co se ho většina učitelů zeptá, je, jestli mluví česky, a když ne, tak jestli mluví anglicky. Nejlépe si s nimi rozumí asi paní učitelka Thomayerová, která s nimi komunikuje rusky. Někteří učitelé jim vyrobili slovníčky, ve kterých najdou slovíčka pro určitý předmět. Párkrát v týdnu si je bere pan Kotzot a učí je česky. 

Myslím, že to mají opravdu těžké. Představte si, kdyby to bylo obráceně. Tady by byla válka a my bychom se museli přesunout například na Ukrajinu. Museli bychom se naučit psát azbukou a mluvit anebo alespoň rozumět ukrajinsky. V podstatě bychom přišli o všechny přátele, protože by každá rodina odjela jinam. Byli bychom úplně sami v úplně novém a neznámém prostředí a navíc bychom nic nikomu nerozuměli… 

Je důležité, abychom je mezi sebe přijali a vytvořili jim prostředí, ve kterém se budou cítit co nejlépe."

Kateřina Pašková, 7.B

Pomáháme Ukrajině

15.3.2022

Moc děkujeme všem - učitelům, zaměstnancům školy, rodičům i dětem - za poskytnuté věcí do sbírky pro občany Ukrajiny, kterou pořádá MÚ Kutná Hora. 

Patroni - společná hodina Hv

22.3.2022

Konečně zase můžeme něco podnikat dohromady - patroni z 9.B si třeba mohli pozvat své prvňáčky a  společně si zazpívat.

V pátek 18.3. měli patroni z 9.B a jejich patrončata z 1.B společnou hodinu hudební výchovy. Nejprve se rozezpívali písní, kterou všichni znají, pak patroni naučili patrončata svou oblíbenou Jimbu. Nakonec si společně zahráli hru, kterou doprovázeli vlastním zpěvem. To byla veliká zábava a všichni si ji užili. Každé patronče mohlo ohodnotit zpěv svého patrona a prvňáčci se shodli, že zpívání deváťákům docela jde.

POKOS

29.3.2022

Ve čtvrtek 24.3. naši školu navštívili zástupci Armády ČR v rámci programu POKOS - Příprava občanů k obraně státu. 

Žáci 7. až 9. ročníku měli možnost vidět výzbroj a výstroj vojáků, prohlédli si vojenská vozidla, vyzkoušeli si první pomoc.  Přestože primárním cílem těchto akcí je zábavnou a interaktivní formou představit ozbrojené síly a Armádu ČR, informovat o jejich poslání, současné činnosti, výcviku, výstroji či výzbroji, je toto úsilí rovněž chápáno jako cesta, kterou je možné žákům i pedagogům předávat i méně známé informace, ke kterým by se jinak nedostali (např. branná povinnost, činná služba apod.).

Výlet do Drážďan

1.5.2022

Němčináři z 8.  a 9. ročníku se vypravili 29. - 30.4.2022 na exkurzi do saské metropole Drážďany.

Ubytováni jsme byli v Ibis hotelu v centru Drážďan.

První den jsme společně prošli historické centrum a prozkoumali dvě náměsti (Altmarkt a Neumarkt), kde jsme navštívili dominantu Drážďan kostel Panny Marie - Frauenkirche. Dále jsme se šli podívat do Albertina, jedné z nejdůležitějších německých galerií, která je zaměřena na moderní umění.

Pokračovali jsme na Brühlovu terasu, které se nazývá balkón Evropy a obdivovali krásy i nedaleko stojící Hofkirche -  katedrály Nejsvětější Trojice, jež je největší chramovou stavbou Saska.

Druhý den jsme navštívili další významnou památku Drážďan - Zwinger, přezdívanou „německý Louvre“, ve které se nachází významná umělecká a technická muzea, opera a krásná zahrada.

Samozřejmě jsme také důkladně i spoustu německých specialit a okusili německou atmosféru velkého města. Jediným zádrhelem byla jedna zlomená ruka  a s tím související dvouhodinová prohlídka pravého německého špitálu :-)


Jak se ubránit

19.5.2022

Díky sponzorovi mohli žáci 4. a 7. ročníku absolvovat malý kurz sebeobrany. Vedl ho Jiří Polanský, dlouholetý trenér Krav Maga (systém sebeobrany původem z Izraele). Nejdříve byla interaktivní beseda o zásadách osobní bezpečnosti, potom následoval praktický nácvik, který si všichni užili.


Uklízeli jsme sázavu

19.5.2022

Po covidové pauze jsme se letos opět zúčastnili akce Čistá řeka Sázava. Do okolí řeky i města Sázavy vyrazily všechny třídy základní škola a dokonce i děti z mateřské školy. Sbírali jsme odpadky poházené kolem cest, v lese na březích řeky - celkem jsme takto nasbírali přes 50 pytlů odpadu

Akce proběhla ve spolupráci s Městem Sázava a Posázaví o.p.s.

výtvarná soutěž Městské knihovny Sázava

30.5.2022

Čtení je skvělá věc a s krásnou záložkou je to ještě o něco lepší!

V průběhu května vytvářeli žáci druhého stupně knižní záložky do výtvarné soutěže O nejkrásnější knižní záložku, kterou pořádá Městská knihovna Sázava. Některé záložky si můžete prohlédnout ve fotogalerii a všechny výtvory pak na výstavě, která bude probíhat v červnu v prostorách knihovny.

Pasování na čtenáře

6.6.2022

Tak už se prvňáčci dočkali! Všichni ti, co se poctivě celý rok snažili naučit číst, byli ve středu 25. května 2022 pasováni na rytíře a rytířky Řádu čtenářského v místním divadle. Pasování se jako vždy ujal pan král Knížek VIII. se svými dvorními dámami, heroldem a zbrojnoši. 

Této krásné tradiční události se zúčastnily všechny tři první třídy se svými třídními učitelkami. Po všech náležitostech o poslání rytířů Řádu čtenářského děti vyslechly a složily rytířský slib. Potom už nestálo nic v cestě tomu, aby poklekly na pravé kolínko a byly králem Knížkem VIII. pasovány.  Chlapci a děvčátka obdrželi pasovací glejt a knížku na památku. 

Ani na nově příchozí ukrajinské prvňáčky se nezapomnělo; pan král jim ukrajinsky přednesl řeč o poslání knížek a důležitosti čtení a i oni dostali pamětní list a knížku, aby si mohli číst, až to budou lépe česky umět.

Byla to slavnost v pravém slova smyslu; děti byly nastrojené, trošičku svázané obavou, jak to zvládnou a celé natěšené, královský dvůr důstojný. 

Chtěla bych tímto také poděkovat pánům Knížkům  st. a ml., dámám z místní knihovny, slečně učitelce fotografce, zbrojnošům z deváté B,  ale také paním učitelkám z prvních tříd, které dovedly svým umem a trpělivostí na šedesátku dětí k tomuto krásnému dni.

Jana Leblová

Dětský den

9.6.2022

Ve středu 1.6. a ve čtvrtek 2.6. se ve škole konal tradiční Dětský den - akce organizovaná SRPŠ při ZŠ a MŠ Sázava.

Spolek rodičů a přátel školy už podesáté pomohl škole zorganizovat Dětský den. Na rozdíl od předchozích ročníků šlo tentokrát o akci uvnitř areálu školy, bez účasti veřejnosti. Pro změnu se organizátoři rozhodli kvůli nejistotě ohledně protiepidemických opatření a také kvůli stavebnímu ruchu u opravovaného sázavského mostu - nákladní auta a malé děti nejdou moc dohromady. Zato se mohl využít celý členitý areál školy - fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, atletická dráha, arboretum, zahrada školní družiny. V těchto místech se porůznu rozmístilo na patnáct stanovišť s různými aktivitami. Děti si tak mohly například vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, střelbu z luku, zahrát si fotbálek, přetahovat s lanem, zaskákat si v pytli, projít si překážkovou dráhu, projít se na chůdách, zahrát si obří piškvorky, zkusit si rádiový hon na lišku či si nechat udělat pestré tetování. U všech těchto stanovišť byli ochotní deváťáci, kteří každému pomohli. Ve středu tu také byly k vidění i pracovníci Záchranné stanice Pavlov. Ti s sebou přivezli své ptačí sirotky a dětem povídali o ochraně zvířat. Na nádvoří zase parkovala auta Policie ČR, policisté dětem ukazovali své vybavení a povídali si s nimi o bezpečnosti. 

Dětský den navštívily všechny třídy mateřské školky i základní školy, včetně žáků druhého stupně. Na závěr každá třída dostala sladkosti, ti menší si odnášeli i pestré balonky. Byla to taková sladká tečka za pohodovým slunečným dnem plným dobré nálady. 

Děkujeme všem, kteří nám s přípravou a realizací Dětského dne pomohli - sponzorům ZO OS Sklárny Kavalier a firmě Wrigley, partnerům Policii ČR,  kroužku radiotechniky a Městu Sázava. Dále všem členům SRPŠ, kteří pomohli s dohledem na akci a zajistili tak její hladký průběh. 

Za organizační tým SRPŠ:

M. Čechová, S. Hálová, M. Kocourková, Š. Kocourková, Š. Nováková, I. Sojková, M. Strouhalová,  I. Žoudlíková