Preventivní screeningové Testování Covid-19

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a tolik potřebný kontakt dětí a žáků s vrstevníky a pedagogy. Cílem je zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, aby nedošlo k výraznému zhoršení epidemické situace a zároveň aby se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Organizace testování

aktualizace 19.1.2022

Ve školách probíhá od 17.1.2022 preventivní screeningové testování dětí, žáků a zaměstnanců

 • každé pondělí,

 • není-li pondělí prvním vyučovacím dnem v týdnu, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu.

Testovány budou děti přípravné třídy, žáci základní školy a zaměstnanci školy.

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, hlásí se v sekretariátu a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Odmítnutí testování

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek - bude používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nebude moci zpívat a cvičit v tělocvičně, na obědě bude jíst v odděleném prostoru.

Co se stane, když vyjde pozitivní test?

Škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si pro dítě přišel, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.

Škola zašle příslušné KHS seznam všech dětí nebo žáků, kteří měli pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a KHS na základě tohoto seznamu vystaví těmto dětem a žákům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření metodou RT-PCR. Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.

Celý postup najdete v přiloženém letáku .

1221_testovani_rodice_A4.pdf

Kde najdete více informací?

MŠMT připravilo speciální stránky https://www.edu.cz/covid-19/. Najdete zde

 • aktuální opatření ministerstva zdravotnictví

 • instruktážní videa a letáky

 • FAQ - nejčastější dotazy k testování

Kdy nechodit do školy?

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 • zvýšená tělesná teplota

 • suchý kašel

 • dušnost

 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • ztráta chuti a čichu

 • bolest v krku

 • bolest svalů a kloubů

 • rýma / ucpaný nos

 • bolest hlavy

Pokud vaše dítě jeví doma některý z těchto příznaků, nemělo by vůbec přijít do školy. Pokud se příznaky objeví ve škole, škola o tom uvědomí zákonného zástupce a vyzve ho, aby si své dítě odvedl.