Testování Covid-19

Termíny testování, příchodů do školy

V naší škole testujeme antigenními testy v pondělí. Žáci přicházejí do školy normálně, testování probíhá na začátku první vyučovací hodiny.

Pokud žák chybí na společném testování a přijde do školy později, podstoupí test hned při příchodu.

Kdo se testuje?

Testují se

 • všichni zaměstnanci,

 • všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky.

Výjimkou jsou zaměstnanci a žáci, kteří mají potvrzení o onemocnění Covid-19 prodělaném před méně než 180 dny nebo potvrzení o dokončeném očkování.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání, žák pouze dostává úkoly, podobně jako když je nemocný.

Místo testování

Testovací místo je v kmenových třídách - na začátku 1. vyučovací hodiny.

Kdy nechodit do školy

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 • zvýšená tělesná teplota

 • suchý kašel

 • dušnost

 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • ztráta chuti a čichu

 • bolest v krku

 • bolest svalů a kloubů

 • rýma / ucpaný nos

 • bolest hlavy

Pokud vaše dítě jeví doma některý z těchto příznaků, nemělo by vůbec přijít do školy. Pokud se příznaky objeví ve škole, škola o tom uvědomí zákonného zástupce a vyzve ho, aby si své dítě odvedl.

Co se stane, když vyjde pozitivní test?

Škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si pro dítě přišel, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Celý postup najdete v přiloženém letáku.

priloha_892353044_0_testovani diagram.pdf

Kde najdu více informací?

MŠMT připravilo speciální stránky

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf
testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf