Preventivní screeningové Testování Covid-19

Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání v našich školách a tolik potřebný kontakt dětí a žáků s vrstevníky a pedagogy. Cílem je zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, aby nedošlo k výraznému zhoršení epidemické situace a zároveň aby se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Organizace testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě:

 • První test se provede první den školního vyučování 1. září 2021.

 • Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testovány budou děti přípravné třídy a žáci základní školy. Testovat se ale nemusí osoby s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů.

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, hlásí se v sekretariátu a provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Odmítnutí testování

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ - bude používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nebude moci zpívat a cvičit v tělocvičně, na obědě bude jíst v odděleném prostoru.

Co se stane, když vyjde pozitivní test?

Škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si pro dítě přišel, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Celý postup najdete v přiloženém letáku.

priloha_892353044_0_testovani diagram.pdf

Kde najdete více informací?

MŠMT připravilo speciální stránky https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/. Najdete zde

 • aktuální opatření ministerstva zdravotnictví

 • instruktážní videa a letáky

 • FAQ - nejčastější dotazy k testování

Kdy nechodit do školy?

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 • zvýšená tělesná teplota

 • suchý kašel

 • dušnost

 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 • ztráta chuti a čichu

 • bolest v krku

 • bolest svalů a kloubů

 • rýma / ucpaný nos

 • bolest hlavy

Pokud vaše dítě jeví doma některý z těchto příznaků, nemělo by vůbec přijít do školy. Pokud se příznaky objeví ve škole, škola o tom uvědomí zákonného zástupce a vyzve ho, aby si své dítě odvedl.