Словничок понять

Žákovská knížka (ŽK)/ Щоденник – книжка, в яку записуються оцінки, нотатки та інша інформація для батьків.

Notýsek/Блокнотик – використовують малі діти замість щоденника.

Známky/Оцінки – існують від 1 – 5, найкраща оцінка 1 (відмінно), найгірша – 5 (незадовільно), оцінювання може відбуватися і в усній формі, коли безпосередньо характеризується старанність та успішність учня, так само як і його/її слабкі місця.

Domácí úkol (DÚ)/ Домашнє завдання – робота задана для домашнього виконання, яку учень має зробити.

Poznámka/Зауваження – якщо учень погано поводиться (нечемний, не слухається, заважає на уроці та ін), отримає зауваження від вчителя у щоденник, батько/мати мають підписати його, щоб було зрозуміло, що він/вона це бачили і мали можливість обговорити це зі своєю дитиною

Pochvala/Похвала – за внесок до колективу, за успішність, за репрезентацію школи та ін. учні отримують похвалу.

Důtka/Догана – за повторне порушування шкільних правил може бути дана догана (спочатку з боку класного керівника, потім директора). Мова йде про серйозне покарання, яке зазначається і в шкільних записах.

Zkoušení/Екзаменування – усна перевірка знань.

Omluvenka/Пояснювальна записка – якщо дитина не пішла до школи, потрібно написати у щоденник причину, по якій учень не прийшов до школи і підтвердити це своїм підписом. Причиною може бути хвороба, а також серйозні родинні причини.

Písemka/Письмова робота – письмовий тест для перевірки знань

Desetiminutovka або pětiminutovka/ Короткий тест на п'ять/десять хвилин – короткий письмовий тест.

Diktát/ Диктант – письмова перевірка знань з правопису, учням надиктовуються різні явища з правопису, вони їх записують.

Поняття, що стосуються шкільного розпорядку

Školní družina/Група продовженого дня – після навчання малі діти (перший рівень) ходять на групу продовженого дня, де вони граються, займаються в гуртках та ін.

Kroužky, volnočasové aktivity/ Гуртки, заняття у вільний час – після навчання більшість шкіл пропонує і цікаві гуртки, до яких учні можуть записуватися на початку кожного півріччя, мова йде про образотворчі, спортивні, природознавчі та інші заняття.

Školní jídelna/Шкільна їдальня – тут учні харчуються, обіди потрібно купувати.

Třídní učitel/Класний керівник – кожен клас має свого вчителя, який турбується про нього, вирішує організаційні та адміністративні питання учнів, є посередником між батьками та школою. У випадку будь-яких питань, проблем та ін. батьки мають можливість звернутися до класного керівника

Ředitel/Директор – керує школою, вирішує організаційні та адміністративні питання школи, відповідає за її роботу

Výchovný poradce (na ZŠ)/Консультант по вихованню – вирішує разом з керівнивництвом школи та класними керівниками дисциплінарні проблеми, та проблеми з успішністю, забезпечує та координує індивідуальну освіту учнів з особливими навчальними потребами (сюди належать і іноземці через незнання чеської мови), допомагає вибрати середню школу.

Vysvědčení/Табель успішності – документ про успішність та поведінку, учні отримують його на кінці кожного півріччя.

Třídní schůzky/Батьківські збори – відбуваються, здебільшого, кожного півріччя, батьки мають можливість проконсультуватися відносно успішності та поведінки своїх дітей.

Prázdniny – volno/Канікули – вільний час – учні не ходять до школи, див. розпорядок школи

Ředitelské volno/ Директорські канікули – директор їх може оголосити максимально 5 разів на рік.

Výlet/Екскурсія – час проведений поза школою.

Individuální vzdělávací plán (IVP)/Індивідуальний навчальний план (ІНП) – коли виникає потреба, школа розробляє ІНП на прохання батьків, щоб були прийняті до уваги відмінні освітні потреби учнів.

Pedagogicko-psychologická poradna/Педагогічно- психологічна консультація ППК – установа школи, котра пропонує психологічну та спеціальну педагогічну діагностику у дітей з урахуванням віку, шкільного розвитку, та труднощів. З’ясовують готовність до школи (у зв’язку з рекомендацією відкласти навчання чи) діагностують причини шкільної неуспішності, специфічних розладів навчання та поведінки та інших шкільних проблем. Пропонує допомогу при подоланні деяких навчальних труднощів, допомогу при проблемах адаптації при вступі до школи.