Класифікація учнів

У Чехії успішність учнів по шкільним предметам оцінюється оцінками, словесною характеристикою або комбінацією обох оцінювань. Для оцінювання використовується п'ятирівнева шкала від 1 до 5, де 1 - найкраща оцінка, а 5 - найгірша.

Батьки протягом навчального року дізнаються, які оцінки отримала їхня дитина з щоденника, з так званої електронного щоденника або електронної системи. У школі батьки дізнаються, як зайти на сайт в Інтернеті, щоб мати можливість регулярно контролювати успішність дитини, а також дізнатися про зміни в навчанні і т.д.

Оцінка в тебелі

Про успішність свідчить табель, який учні отримують протягом навчального року двічі - завжди наприкінці півріччя (кінець 1-го півріччя = кінець січня, кінець 2-го півріччя = кінець червня). Крім оцінок з обов'язкових та факультативних предметів, у табель також ставиться оцінка з поведінки та оцінюється загальна успішність протягом усього півріччя.

Оцінки в табелі важливі, оскільки успішність за останні два роки основної школи вказується у заяві на середню школу. Середня успішність за середню школу також може відігравати роль одного з критеріїв на вступних іспитах у вищі професійні училища та університет.

Виправлення оцінювання у іноземних учнів / учнів з іншою рідною мовою

Рівень знань чеської мови у школярів з іноземним громадянством вважається серйозним чинником у середнійй школі, який впливає на продуктивність учня. Тому школа повинна брати до уваги знання мови при оцінюванні на табелі (Указ № 48/2005, §15, пункт 6). Отже, продуктивність такого учня не можна порівнювати з продуктивністю своїх однокласників - носіїв мови.

Школа при навчанні учнів з іншою рідною мовою може скористатися різними заходами підтримки, які рекомендовано Педагогічною-психологічною консультатацією. Учневі, який не розуміє або недостатньо розуміє чеську мову, може бути порекомендуваний, наприклад, Індивідуальний план начання (IVP), який може змінити зміст навчання та спосіб оцінювання. В IVP може бути конкретно вказано, за що і як оцінюється учень.

Батьки повинні погодитись з IVP та підписати його. В IVP також вказано спосіб співпраці школи та батьків протягом навчання дитини.