Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Školy obdržely finanční prostředky podle školou navrženého počtu žáků vyžadujících doučování a odvozeného počtu znevýhodněných žáků v dané škole z údajů školy. Podpora doučování probíhala v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021 a pokračuje do konce školního roku 2022/2023.

Žáci jsou do doučování, resp. doplňkového vzdělávání zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá kritéria stanovená MŠMT. Doučování, resp. doplňkové vzdělávání není součástí povinné školní docházky.  

Plán doučování původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“. Žáci díky němu nejen doženou, co nestihli ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděli, že je zajímat bude!


Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

logo Financováno EU
logo Národní plán obnovy
logo MŠMT
plakát Doučování žáků škol