Moderní škola

V rámci projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský zatím proběhlo několik školení pedagogů základní i mateřské školy na různá témata - např. Komunikace s rodiči či Formativní hodnocení. Také díky tomu můžeme podporovat  činnost kariérní poradkyně, která radí s výběrem střední školy, a speciální pedagožky, která pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

plakát.pdf