Důležité termíny 2023/2024

Vyučování

 1. pololetí 

4. 9. 2023 - 31. 1. 2024

2. pololetí

1. 2. 2024 - 28. 6. 2024

Prázdniny

podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024,  vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

pololetní prázdniny pátek 2. února 2024

jarní prázdniny 11. března - 17. března 2024

velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024 

hlavní prázdniny od soboty 29. června 2024 do 1. září 2024

Pravidelné informační schůzky s rodiči

dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni. 

K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží žákům, pro veřejnost je určen jen při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do 15. září 2022.

Termíny pedagogických rad

30. 8. 2023 od 11,00 hodin 

8. 11. 2023 od 14,00 hodin 

24. 1. 2024 od 14,00 hodin

10. 4. 2024 od 14,00 hodin

19. 6. 2024 od 14,00 hodin

Ředitelská volna


pátek 29. 9. 2023

pondělí 12. 2. 2024 školení pedagogů

pondělí 13. 5. 2024 školení pedagogů

další dny v průběhu roku podle aktuální situace

Další plánované akce školy

Podrobnější informace naleznete v kalendáři a aktualitách.

1. pololetí

2. pololetí