Kroužky Angličtiny

Anglický jazyk pro 1. roč./čtvrtek nebo pátek po 4. vyuč. h.

Mgr. A. Jílková, třídní učitelka 4. B

Říjen - květen, 24 lekcí, zaměřeny audio – orálně, naučíme se aktivně používat slovíčka formou her, písní, básní, pohybem a malováním, s používáním interaktivních metod a poslechem rodilých mluvčí.

Cena 1000,-Kč/pololetí, 1500,-Kč/celý rok, placení nejpozději v říjnu v hotovosti, přímo vyučujícímu. Potřebovat budeme pouze nelinkovaný sešit, pastelky, nůžky a lepidlo, termíny dle rozvrhů budou upřesněny, předpoklad je po obědě ve třídě 4. B, družinové děti vyzvedávám a vracím do družiny.

alena.jilkova@zssazava.cz

Anglický jazyk pro 3. roč./pondělí nebo pátek po 5. vyuč h.

Mgr. A. Jílková, třídní učitelka 4. B

Říjen - květen, 24 lekcí, zaměřeny na procvičení, upevnění a rozšíření slovní zásoby 3. ročníku, jednoduché věty formou her, s používáním interaktivních metod a poslechem rodilých mluvčí.

Cena 1000,-Kč/pololetí, 1500,-Kč/celý rok, placení nejpozději v říjnu v hotovosti, přímo vyučujícímu. Potřebovat budeme pouze nelinkovaný sešit, pastelky, nůžky a lepidlo, termíny dle rozvrhů budou upřesněny, předpoklad je po obědě ve třídě 4. B.

alena.jilkova@zssazava.cz

Anglický jazyk pro 4. roč./středa po 5. vyuč. h.

Mgr. A. Jílková, třídní učitelka 4. B

Říjen - květen, 24 lekcí, zaměřeny na procvičení, upevnění a rozšíření slovní zásoby 4. ročníku, jednoduché věty formou her, s používáním interaktivních metod a poslechem rodilých mluvčí,konverzace, čtení, psaní, vlastní monolog v rozsahu alespoň 10 vět.

Cena 1000,-Kč/pololetí, 1500,-Kč/celý rok, placení nejpozději v říjnu v hotovosti, přímo vyučujícímu. Potřebovat budeme pouze nelinkovaný sešit, pastelky, nůžky a lepidlo, termíny dle rozvrhů budou upřesněny, předpoklad je po obědě ve třídě 4. B.

alena.jilkova@zssazava.cz