Kroužky Angličtiny

Anglický jazyk pro 1. roč.

Mgr. A. Jílková, třídní učitelka 5. B

Říjen - květen, 24 lekcí, zaměřeny audio – orálně, naučíme se aktivně používat slovíčka formou her, písní, básní, pohybem a malováním, s používáním interaktivních metod a poslechem rodilých mluvčí. Cena 1000,-Kč/pololetí nebo 1500,-Kč/celý rok, placení nejpozději v říjnu v hotovosti, přímo vyučujícímu.

Potřebovat budeme pouze nelinkovaný sešit, pastelky, nůžky a lepidlo, termíny budou upřesněny, předpoklad je ve čtvrtek 12.05 – 12.50 ve třídě 5. B, poté jdu s dětmi na oběd, družinové děti vyzvedávám a vracím do družiny. alena.jilkova@zssazava.cz

Anglický jazyk pro 2. roč.

Ve čtvrtek 13:30 - 14:15 - družinové děti si vyzvednu ve družině v učebně 1.A a po kroužku je zase předám do družiny. Začínáme 3. října.

KDE: učebna 4.A

PLATBA: 1.000 Kč za pololetí za 12 lekcí (cca 80 Kč za hod.)

POMŮCKY: jen velký sešit A4, lepidlo, penál

Zájemci se mohou hlásit osobně nebo na e-mailu zuzana.burgerova@zssazava.cz

Mgr. Zuzana Burgerová, vedoucí kroužku

Anglický jazyk pro 4. roč.

Mgr. A. Jílková, třídní učitelka 5. B

Říjen - květen, 24 lekcí, zaměřeny na procvičení, upevnění a rozšíření slovní zásoby 4. ročníku, jednoduché věty formou her, s používáním interaktivních metod a poslechem rodilých mluvčí, konverzace, čtení, psaní, vlastní monolog v rozsahu alespoň 10 vět. Cena 1000,-Kč/pololetí nebo 1500,-Kč/celý rok, placení nejpozdějiv říjnu v hotovosti, přímo vyučujícímu. Potřebovat budeme pouze nelinkovaný sešit, pastelky, nůžky a lepidlo, termíny budou upřesněny, předpoklad je v pátek 12.05 – 12.50 ve třídě 5. B alena.jilkova@zssazava.cz

Anglický jazyk pro 5. roč.

Mgr. A. Jílková, třídní učitelka 5. B

Říjen - květen, 24 lekcí, zaměřeny na procvičení, upevnění a rozšíření slovní zásoby 5. ročníku, jednoduché věty formou her, s používáním interaktivních metod a poslechem rodilých mluvčí, konverzace, čtení, psaní, vlastní monolog v rozsahu alespoň 15 - 20 vět. Cena 1000,-Kč/pololetí nebo 1500,-Kč/celý rok, placení nejpozdějiv říjnu v hotovosti, přímo vyučujícímu. Potřebovat budeme pouze nelinkovaný sešit, pastelky, nůžky a lepidlo, termíny budou upřesněny, předpoklad je ve středu po obědě ve 13.15 - 14.00 ve třídě 5. B. alena.jilkova@zssazava.cz