Soutěže a turnaje

Finále soutěže školních časopisů

V celorepublikovém finále soutěže Školní časopis roku 2020 náš časopis Čmáranice získal 2. místo za obsah, 1. místo za grafiku CELKOVÉ PRVNÍ MÍSTO v kategorii časopisů I. a II. stupně!

Děkujeme celé redakci za reprezentaci školy!

Soutěž školních časopisů

26.11.2020

V krajském kole letošního ročníku soutěže Školní časopis roku 2020 náš školní časopis Čmáranice získal zvláštní cenu poroty.

Děkujeme celé redakci za reprezentaci školy!

Logická olympiáda

5.11.2020

Soutěže Logická olympiáda se zúčastnilo 9 žáků naší školy. Probíhá online, žáci zadané úlohy řeší samostatně z domova. Nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Ježek z 2.A, který se ve své kategorii umístil na sdíleném 1. místě ve Středočeském kraji a zároveň na sdíleném celkovém prvním místě!

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Výtvarná soutěž "Staré pověsti české"

26.8.2020

V neděli 16. srpna se v sázavském klášteře konal již tradiční Květinový den, který pořádal spolek Fakt-Um a Klára Franc Vavříková ve spolupráci s Městem Sázava. V dopoledních hodinách na něm proběhlo vyhlášení dětské výtvarné soutěže - letos na téma " Staré pověsti české". I když se letos z důvodu koronavirových omezení nezúčastnilo tolik malých výtvarníků z naší školy jako loni, mnozí se pro své ceny přece jen přišli. Předání proběhlo slavnostně a děti byly spokojené.