Rozmístění tříd a kabinetů

Učebny

 • budova 1. stupně

  • přízemí - 1.B, 1.C, 4.B, 4.C, PT

  • patro vpravo - 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, posluchárna

  • patro vlevo - 1.A, 5.A, 5.B, 5.C

 • budova 2. stupně

  • přízemí - 6.B, 6.C, 7.A (pracovna Př), 7.C, 8.B, 9.B, knihovna/hudebna

  • patro - 4.A, 6.A, 7.B, 8.A, 9.A (pracovna F-Ch), pracovny Vv, Inf

 • tělocvična - velký sál, dílna

 • jídelna - cvičná kuchyňka, keramická dílna

 • školní družina - samostatná budova v areálu MŠ a ve vile

Kabinety

 • budova 1. stupně

  • přízemí - ředitelna, sekretariát, pokladna, školník

  • patro vpravo - kabinet 1

  • patro vlevo - kabinet 2

 • budova 2. stupně

  • přízemí - kabinety Př, D-Ov, Aj

  • patro - kabinety F-Ch, M-Čj, Z, Vv

 • tělocvična - kabinet Tv