Důležité termíny

Upozornění - termíny se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace!

Vyučování

1. pololetí

1. 9. 2020 - 28. 1. 2021

2. pololetí

1. 2. 2021 - 30. 6. 2021

Prázdniny

podzimní čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

vánoční středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021 (vyučování začíná v pondělí 4.1.2021)

pololetní pátek 29. ledna 2021

jarní 15. února - 21. února 2021

velikonoční čtvrtek 1. dubna 2021

hlavní čtvrtek 1. července - úterý 31. srpna 2021

Pravidelné informační schůzky s rodiči

  • 1. 9. – 10. 9. 2020 pro 1. - 9. ročník (organizační – termín určí třídní učitel)

  • 12. 11. 2020 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník

  • listopad - prosinec 2020 pro 9. ročník (informace o přihláškách na SŠ – termín určí výchovný poradce)

  • 15. 4. 2021 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník

dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni.

K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží žákům, pro veřejnost je určen jen při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do 11. září 2020.

Termíny pedagogických rad

26. 8. 2020 od 10,00 hodin

11. 11. 2020 od 14,00 hodin

20. 1. 2021 od 14,00 hodin

14. 4. 2021 od 14,00 hodin

23. 6. 2021 od 14,00 hodin

Ředitelská volna

pondělí 16. 11. 2020 (školení pedagogů)

středa 18. 11. 2020 (školení pedagogů)

středa 19. 5. 2021 (školení pedagogů)

další dny v průběhu roku podle aktuální situace

Další plánované akce školy

Podrobnější informace naleznete v kalendáři a aktualitách.