Rozmístění tříd a kabinetů

Učebny

 • budova 1. stupně
  • přízemí - 3.A, 3.B, 3.C, 6.B, PT
  • patro vpravo - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, posluchárna
  • patro vlevo - 4.A, 4.B, 4.C, 5.B
 • budova 2. stupně
  • přízemí - 6.A, 6.C, 7.B, 8.B, 9.A, pracovna Př, knihovna/hudebna
  • patro - 5.A, 5.C, 7.A, 8.A (pracovna F-Ch), 9.B, pracovny Vv, Inf
 • tělocvična - velký sál, dílna
 • jídelna - cvičná kuchyňka, keramická dílna
 • školní družina - samostatná budova v areálu MŠ a ve vile

Kabinety

 • budova 1. stupně
  • přízemí - ředitelna, sekretariát, pokladna, školník
  • patro vpravo - kabinet 1
  • patro vlevo - kabinet 2
 • budova 2. stupně
  • přízemí - kabinety Př, D-Ov, Aj
  • patro - kabinety F-Ch, M-Čj, Z, Vv
 • tělocvična - kabinet Tv