Důležité termíny

Vyučování

1. pololetí

2. 9. 2019 - 30. 1. 2020

2. pololetí

3. 2. 2020 - 30. 6. 2020

Prázdniny

podzimní úterý 29. října - středu 30. října 2019

vánoční pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020 (vyučování začíná v pondělí 6.1.2020)

pololetní pátek 31. ledna 2020

jarní 10. února - 16. února 2020

velikonoční čtvrtek 9. dubna 2020

hlavní středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020

Pravidelné informační schůzky s rodiči

  • 2. 9. – 6. 9. 2019 pro 1. - 9. ročník (organizační, dle potřeby – seznámení s třídním učitelem, termín určí třídní učitel)
  • 7. 11. 2019 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník
  • listopad - prosinec 2019 pro 9. ročník (informace o přihláškách na SŠ – termín určí výchovný poradce)
  • 16. 4. 2020 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník
  • dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni.

K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží pouze žákům a veřejnosti při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do konce září.

Termíny pedagogických rad

29. 8. 2019 od 10,00 hodin

6. 11. 2019 od 14,00 hodin

22. 1. 2020 od 14,00 hodin

15. 4. 2020 od 14,00 hodin

17. 6. 2020 od 14,00 hodin

Ředitelská volna

pondělí 30. 9. 2019

pondělí 29. 6. 2020

úterý 30. 6. 2020

další dny v průběhu roku podle aktuální situace

Další plánované akce školy

Podrobnější informace naleznete v kalendáři a aktualitách.