Pedagogický sbor

školní rok 2018/2019

Podrobné informace o učitelích i dalších zaměstnancích školy, včetně mailových adres a telefonů, najdete v adresáři.

vedení

třídní učitelé

netřídní učitelé

Mgr. Markéta Čechová

Galina Thomayerová

Mgr. Irena Žaloudková

Asistentky pedagoga

Miluše Benešová

Iveta Prokůpková

Jaroslava Nováková

Radka Samcová, DiS.

Ivana Vavříková

vychovatelky školní družiny

Jitka Zlotkowská - vedoucí školní družiny

Miluše Benešová

Yvona Hetmanová

Radka Samcová, DiS.

Mgr. Jiřina Svobodová