Důležité termíny

Vyučování

1. pololetí

3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí

1. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Prázdniny

podzimní pondělí 29. října - úterý 30. října 2018

vánoční sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.1.2019)

pololetní pátek 1. února 2019

jarní 4. února - 10. února 2019

velikonoční čtvrtek 18. dubna 2019

hlavní 29. června - 1. září 2019

Pravidelné informační schůzky s rodiči

  • 3. 9. – 7. 9. 2018 pro 1. - 9. ročník (organizační, dle potřeby – seznámení s třídním učitelem, termín určí třídní učitel)
  • 8. 11. 2018 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník
  • listopad - prosinec 2018 pro 9. ročník (informace o přihláškách na SŠ – termín určí výchovný poradce)
  • 11. 4. 2019 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník
  • dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.

Návštěvy ve škole hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni.

K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží pouze žákům a veřejnosti při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do konce října.

Termíny pedagogických rad

29.8.2018 od 10,00 hodin

7.11.2018 od 14,00 hodin

23.1.2019 od 14,00 hodin

10.4.2019 od 14,00 hodin

19.6.2019 od 14,00 hodin

Ředitelská volna

čtvrtek 27.9.2018

čtvrtek 9.5.2019

pátek 10.5.2019

další dny v průběhu roku podle aktuální situace

Další plánované akce školy

Podrobnější informace naleznete v kalendáři a aktualitách.