Konzultační hodiny pedagogů

Výchovný poradce

PaedDr. Eva Kubálková - pro 1. - 4. ročník

  • konzultační hodiny - budou stanoveny podle rozvrhu
  • mail eva.kubalkova(a)zssazava.cz

Mgr. Kateřina Nováková - pro 5. - 9. ročník

  • konzultační hodiny - budou stanoveny podle rozvrhu
  • mail katerina.novakova(a)zssazava.cz

Metodik prevence

Mgr. Alena Jílková - pro 1. stupeň

  • konzultační hodiny - budou stanoveny podle rozvrhu
  • mail alena.jilkova(a)zssazava.cz

PaedDr. Jana Filipová - pro 2. stupeň

  • konzultační hodiny - pondělí 12:00 - 13:00
  • mail jana.filipova(a)zssazava.cz

Konzultace mimo uvedené hodiny je možná, zkontaktujte nás a domluvíme se.

Další pedagogové

Jednání s učiteli (poskytování informací o prospěchu, chování, konzultace...) v době jejich výuky není možné - během vyučování nelze z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu. Sjednejte si prosím konkrétní termín schůzky telefonicky nebo mailem.

Kde najdete jednotlivé pedagogy a jaké jsou jejich mailové adresy hledejte v adresáři.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste, prosím, v sekretariátu školy.

K návštěvám školy používejte vždy pouze hlavní vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží pouze žákům, veřejnosti pak při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).