Konzultační hodiny pedagogů

Po dobu uzavření školy je nutné si schůzku domluvit předem.

Výchovný poradce, kariérní poradenství

PaedDr. Eva Kubálková - pro 1. - 5. ročník

  • konzultační hodiny - pondělí 13:00 - 13:45

  • e-mail eva.kubalkova(a)zssazava.cz

Mgr. Kateřina Nováková - pro 6. - 9. ročník

  • konzultační hodiny - pondělí 15:40 - 16:15

  • e-mail katerina.novakova(a)zssazava.cz

Metodik prevence

Mgr. Alena Jílková - pro 1. stupeň

  • konzultační hodiny - pondělí 12:30 - 13:15

  • e-mail alena.jilkova(a)zssazava.cz

speciální pedagog

Mgr. Marcela Dvořáková

  • konzultační hodiny - středa 13:00 - 13:45

  • e-mail marcela.dvorakova(a)zssazava.cz

Konzultace mimo uvedené hodiny je možná, zkontaktujte nás a domluvíme se.

Další pedagogové

Jednání s učiteli (poskytování informací o prospěchu, chování, konzultace...) v době jejich výuky není možné - během vyučování nelze z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu. Sjednejte si prosím konkrétní termín schůzky telefonicky, prostřednictvím el. informačního systému Škola Online nebo e-mailem.

E-mailová adresa všech zaměstnanců školy je ve tvaru krestnijmeno.prijmeni@zssazava.cz.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste, prosím, v sekretariátu školy.

K návštěvám školy používejte vždy pouze hlavní vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží pouze žákům, veřejnosti pak při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).