Rozmístění tříd a kabinetů 2022/2023

Učebny

 • budova 1. stupně

  • přízemí - 3.B, 3.C, 4.A, 5.B, PT

  • patro přední část - 2.A, 2.C, 1.A, 1.B, posluchárna

  • patro zadní část - 2.B, 3.A, 4.B, 5.A

 • budova 2. stupně

  • přízemí - 7.A, 7.B, 7.C, 8.C, 9.A (pracovna Př), 9.C, knihovna/hudebna

  • patro - 6.A, 6.B (pracovna F-Ch), 6.C (pracovna Vv), 8.B, 9.B, pracovna Inf

 • tělocvična - velký sál, dílna

 • jídelna - cvičná kuchyňka, keramická dílna

 • školní družina - samostatná budova v areálu MŠ a ve vile

Kabinety

 • budova 1. stupně

  • přízemí - ředitelna, sekretariát, pokladna, školník

  • patro přední část - kabinet 1, kabinet Vv

  • patro zadní část - kabinet 2

 • budova 2. stupně

  • přízemí - kabinety Př, D-Ov, Aj

  • patro - kabinety F-Ch, M-Čj-Hv, Z, Vv, sklad učebnic

 • tělocvična - kabinet Tv