Pedagogický sbor 2022/2023

vedení

třídní učitelé

netřídní učitelé

Mgr.  Zuzana Kloudová Dotlačilová

Jiří Kotzot

Ing. Kateřina Skalická

Galina Thomayerová

Mgr. Šárka Vodičková

Mgr. Irena Žaloudková

Asistentky pedagoga

Pavlína Chmelíková

Bc. Jana Lonská

Bc. Hana Mocová

Jaroslava Nováková

Radka Samcová, DiS.

Pavlína Šťastná

Ivana Vavříková

vychovatelky školní družiny

Jitka Zlotkowská - vedoucí školní družiny

Yvona Hetmanová

Radka Samcová, DiS.

Mgr. Jiřina Svobodová