Důležité termíny 2022/2023

Vyučování

1. pololetí

1. 9. 2022 - 31. 1. 2023

2. pololetí

1. 2. 2023 - 30. 6. 2023

Prázdniny

podzimní středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

vánoční tek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (vyučování začíná v úterý 3.1.2023)

pololetní pátek 3. února 2023

jarní 6. března - 10. března 2023

velikonoční čtvrtek 6. dubna 2023

hlavní soboty 1. července - neděle 3. září 2023

Pravidelné informační schůzky s rodiči

  • 1. 9. – 9. 9. 2022 pro 1. - 9. ročník (organizační – termín určí třídní učitel)

  • 10. 11. 2022 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník

  • listopad - prosinec 2022 pro 9. ročník (informace o přihláškách na SŠ – termín určí výchovný poradce)

  • 13. 4. 2023 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník

dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni.

K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží žákům, pro veřejnost je určen jen při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do 9. září 2022.

Termíny pedagogických rad

31. 8. 2022 od 10,00 hodin

9. 11. 2022 od 14,00 hodin

25. 1. 2023 od 14,00 hodin

12. 4. 2023 od 14,00 hodin

21. 6. 2023 od 14,00 hodin

Ředitelská volna


pátek 18. 11. 2022

pondělí 13. 2. 2023 (školení pedagogů)

pondělí 22. 5. 2023 (školení pedagogů)

další dny v průběhu roku podle aktuální situace

Další plánované akce školy

Podrobnější informace naleznete v kalendáři a aktualitách.