Pedagogický sbor 2021/2022

vedení

třídní učitelé

netřídní učitelé

Ing. Vratislav Bury

Ing. Jiří Kotzot

Mgr. Zuzana Kloudová Dotlačilová

Ing. Kateřina Skalická

Galina Thomayerová

Ing. Vanessa van Bebber

Mgr. Irena Žaloudková

Asistentky pedagoga

Miluše Benešová

Pavlína Chmelíková

Jana Lonská

Jaroslava Nováková

Radka Samcová, DiS.

Pavlína Šťastná

Ivana Vavříková

vychovatelky školní družiny

Jitka Zlotkowská - vedoucí školní družiny

Miluše Benešová

Yvona Hetmanová

Radka Samcová, DiS.

Mgr. Jiřina Svobodová