Důležité termíny 2021/2022

Upozornění - termíny se mohou měnit podle aktuální epidemické situace!

Vyučování

1. pololetí

1. 9. 2021 - 31. 1. 2022

2. pololetí

1. 2. 2022 - 30. 6. 2022

Prázdniny

podzimní středa 27. října a pátek 29. října 2021

vánoční čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022 (vyučování začíná v pondělí 3.1.2022)

pololetní pátek 4. února 2022

jarní 28. února - 6. března 2022

velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022

hlavní pátek 1. července - středa 31. srpna 2022

Pravidelné informační schůzky s rodiči

  • 1. 9. – 10. 9. 2021 pro 1. - 9. ročník (organizační – termín určí třídní učitel)

  • 11. 11. 2021 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník

  • listopad - prosinec 2021 pro 9. ročník (informace o přihláškách na SŠ – termín určí výchovný poradce)

  • 7. 4. 2022 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník

dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.

Návštěvy ve škole VŽDY hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni. Během pobytu ve škole dodržujte protiepidemická opatření (respirátory).

K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny. Vchod dvorem slouží žákům, pro veřejnost je určen jen při výjimečných akcích školy (např. zahájení školního roku).

Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do 10. září 2021.

Termíny pedagogických rad

31. 8. 2021 od 10,00 hodin

10. 11. 2021 od 14,00 hodin

19. 1. 2022 od 14,00 hodin

6. 4. 2022 od 14,00 hodin

22. 6. 2022 od 14,00 hodin

Ředitelská volna

pátek 24.9.2021 (školení sboru)

pondělí 27.9.2021

pondělí 6.12.2021 (školení sboru)

další dny v průběhu roku podle aktuální situace

Další plánované akce školy

Podrobnější informace naleznete v kalendáři a aktualitách.