Úřední deska‎ > ‎

Volby do Školské rady - Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce

přidáno: 18. 11. 2017 9:06, autor: Markéta Čechová

Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce

a) 1 zákonný zástupce = 1 hlas
b) volební komise sestaví kandidátku za zákonné zástupce z návrhů podaných SRPŠ a v termínu 20.12.2017 od 8,00 do 17,00 hodin proběhne volba dvou zástupců do Školské rady
c) volební lístek vydává volební komise na podpis jednomu ze zákonných zástupců (po předložení OP) během voleb v hale školy
d) volební komise zajistí urnu, připraví volební seznamy k ověření totožnosti voličů a dohlíží nad průběhem voleb
e) volební komise vyhodnotí obratem výsledky a předá písemnou informaci včetně podkladů ředitelce školy a zřizovateli
f) při vyhodnocení výsledků se sčítají     1/ kroužky, tzn. počet hlasů 
    v případě rovnosti hlasů se sčítají       2/ křížky, tzn. preference

V případě rovnosti počtu hlasů i preferencí se bude mezi kandidáty losovat, pokud se nedohodnou jinak.
Losování zajistí předseda volební komise.

Do Školské rady jsou jmenováni za zákonné zástupce dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Mgr. Zdeňka Kotzotová 
ředitelka ZŠ a MŠ 

Mgr. Jana Leblová
předseda volební komise
Comments