Učitelé základní školy

Mgr. Hana Albrechtová

učitelka 1. stupně
další funkce: koordinátor ŠVP
najdete ji v kabinetě 2 na 1. stupni 

Miluše Benešová


vychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga na 1. stupni

Mgr. Halina Brošová

učitelka 1. stupně
najdete ji v její třídě v přízemí 1. stupně 

Mgr. Zuzana Burgerová

učitelka 1. stupně 
najdete ji v kabinetě 1 na 1. stupni

Mgr. Hana Coufalová

učitelka 1. stupně
najdete ji v kabinetě 1 na 1. stupni 

Mgr. Markéta Čechová

učitelka 2. stupně (M, Př, Inf)
další funkce: metodik ICT, koordinátor EVVO
najdete ji v kabinetě přírodopisu 

Bc. Josef Dastych

učitel 1. a 2. stupně (Aj)
najdete ho v kabinetě cizích jazyků

Ing. Josef Drážek

učitel 2. stupně (Ch, Z, F)
najdete ho v kabinetě fyziky a chemie

PaedDr. Jana Filipová

učitelka 2. stupně (Čj, Ov)
další funkce: metodik prevence rizikového chování
najdete ji v kabinetě dějepisu 

Yvona Hetmanová

vychovatelka ve školní družině

Mgr. Renata Jelínková


učitelka 1. stupně
najdete ji v její třídě v přízemí 1. stupně

Mgr. Alena Jílková


učitelka 1. stupně
další funkce: metodik prevence rizikového chování
najdete ji v kabinetě 2 na 1. stupni

Mgr. Diana Keltnerová

učitelka 1. a 2. stupně 
najdete ji v kabinetě zeměpisu na 2. stupni

Mgr. Michaela Kolofíková


učitelka 1. stupně
najdete ji v její třídě v přízemí na 1. stupni

Mgr. Zdeňka Kotzotová

ředitelka školy
učitelka 2. stupně (M)
najdete ji v ředitelně

PaedDr. Eva Kubálková

učitelka 1. stupně
další funkce: výchovná poradkyně pro 1. - 4. ročník
najdete ji v kabinetě 2 na 1. stupni

Mgr. Ivana Kubásková


učitelka 2. stupně (M, Inf)
najdete ji v kabinetě Př

Mgr. Jana Leblová

zástupkyně ředitelky školy
učitelka 1. stupně
najdete ji v sekretariátu

Ing. Jarmila Modráčková

učitelka 1. stupně
najdete ji v její třídě v přízemí na 1. stupni

Jaroslava Nováková


asistentka pedagoga

Mgr. Kateřina Nováková

učitelka 2. stupně (M, Aj)
další funkce: výchovná poradkyně pro 5. - 9. ročník
najdete ji v kabinetě cizích jazyků 

Mgr. Šárka Nováková


učitelka 1. a 2. stupně (M)
najdete ji v kabinetě 2 na 1. stupni

Mgr. Kateřina Říhová


učitelka 1. stupně
najdete ji v kabinetě 2 na 1. stupni

Radka Samcová, DiS.


vychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga na 1. stupni

Mgr. Irena Sojková

učitelka 1. a 2. stupně (Vv)
najdete ji v kabinetě výtvarné výchovy

Mgr. Karel Svoboda


učitel 2. stupně (D, Tv)
najdete ho v kabinetě fyziky a chemie

Mgr. Jiřina Svobodová

vychovatelka ve školní družině

Mgr. Zuzana Šarbachová

učitelka 2. stupně (Čj)
najdete ji v kabinetě českého jazyka

Danuše Šimonová

učitelka 2. stupně (Čj, Hv)
najdete ji v kabinetě českého jazyka

Dana Štědrová

učitelka 1. stupně, třídní učitelka přípravné třídy
najdete ji v její třídě v přízemí 1. stupně 

Mgr. Jiřina Šustová

učitelka 1. stupně
najdete ji v kabinetě zeměpisu

Galina Thomayerová

učitelka 2. stupně (Tv, Rj)
najdete ji v kabinetě tělesné výchovy 

Ivana Vavříková


asistentka pedagoga na 1. stupni

Mgr. Petra Vernerová

učitelka 1. stupně
najdete ji v kabinetě 2 na 1. stupni

Jitka Zlotkowská

vedoucí vychovatelka školní družiny