Rozmístění tříd a kabinetů


Učebny

budova 1. stupně
přízemí 
1.A, 1.B, 1.C, 2.C, PT
patro vpravo 
3.A, 3.C,  4.A, 4.B
patro vlevo
2.A, 2.B,  3.B, 4.C

budova 2. stupně
přízemí
6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9. třída, pracovna Př, knihovna/hudebna
patro
5.A, 5.B, 6.A, 7.B,  pracovny F-Ch, Vv, Inf

tělocvična
velký sál, dílna

jídelna
cvičná kuchyňka, keramická dílna

školní družina
samostatná budova v areálu MŠ

Kabinety

budova 1. stupně
přízemí
ředitelna, sekretariát, účetní, školník 
patro vpravo
kabinet I. 
patro vlevo
kabinet II.

budova 2. stupně
přízemí
kabinety Př, D-Ov, Aj
patro
kabinety F-Ch, Čj, M, Z, Vv

tělocvična
kabinet Tv